Սիոն: Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան

Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General) > PN0080 Criticism"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: E | L | M | N | S | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Ը | Թ | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ս | Վ | Տ | Ք | Օ
Number of items at this level: 558.

E

Editorial board, (1929) King Solomon's Diadem. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). p. 125.

L

Lahav, Hadas (1997) The Armenian Holocaust Israeli Denial the Banality of Indifferenece, by Yair Auron. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (7-12). pp. 430-431.

M

Minassian, Martiros (1973) Une Compilation sur la Grammaire de l’Arménien Ancien. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԷ (5-8). pp. 162-170.

Minassian, Martiros (1973) Une Compilation sur la Grammaire de l’Arménien Ancien. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԷ (9-10). pp. 279-283.

Minassian, Martiros (1973) Une Compilation sur la Grammaire de l’Arménien Ancien. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԷ (11-12). pp. 381-387.

N

Nersessian, Nerses Vrej (2018) Grigor Naregatsi, mystic and poet: The soul's search for immediacy with God. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ղ (7-9). pp. 236-258.

S

Stone, Michael E. (1971) The Armenians. By Sirarpie Der Nersessian. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԵ (1-4). pp. 84-86.

Ա

Ա. Գ., (1964) «Ներսէս Շնորհալի». հեղինակ՝ Գր. Յակոբեան. Հայաստանի Գիտութիյուններու Ակադեմիայի Հրատարակութիւն, Երեան,1964. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԸ (9). pp. 264-268.

Ա. Գ., (1964) «The Armenians in the Byzantine Empire». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԸ (8). pp. 231-236.

Ա. Գ., (1964) «The Rupenides, Hethumides and Lusignans». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԸ (7). pp. 195-196.

Ա. Ս., (1998) «Ուխտագնացութիւն դէպի լոյսը» (Ներսէս Արք. Պօզապալեան). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԲ (1-3). pp. 59-60.

Ա. Ս. Վ., (1939) Պոհեմականք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (7). pp. 270-272.

Աբգարեան, Գէորգ (1988) Հետեւե՛նք նախնեաց պատուիրաններին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (1-3). pp. 32-35.

Աբգարեան, Գէորգ (1988) Հետեւաե՛նք նախնեաց պատուիրաններին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (4-6). pp. 81-84.

Աբգարեան, Գէորգ (1988) Հետեւաե՛նք նախնեաց պատուիրաններին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (7-9). pp. 124-127.

Աբրահամեան, Սուրէն (2005) Գոյաբանական հիմնախնդիրների որոնումը հայ պատմավիպասանութեան մէջ (Դերենիկ Դեմիրճեան, Ստեփան Զորեան). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԹ (7-12). pp. 241-248.

Աբրահամեան, Սուրէն (2003) Գրապատասխանատւութի՞ւն, թէ՞ գրանւութիւն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԷ (7-12). pp. 234-238.

Աբրահամեան, Սուրէն (2002) Եղիշէ «Վասն հայոց պատերազմի». Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԶ (7-12). pp. 296-308.

Աբրահամեան, Սուրէն (2002) Գիւղագրութեան եւ կարօտի համադրութեան գեղագիտութիւնը Համաստեղի պատմուածքներում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԶ (1-3). pp. 43-50.

Աբրահամեան, Սուրէն (2003) Մի այլ՝ մի երրորդ աշխարհ... (Սեւակ Յովհաննիսեանի պոեզիան). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԷ (4-6). pp. 116-128.

Աբրահամեան, Սուրէն (2004) «Առասպելները Երբէք Աւարտուն Չեն...» (Վ. Այուազեանի արձակը). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԸ (1-3). pp. 39-49.

Աբրահամեան, Սուրէն (2002) Սփիւռքահայ արձակի պատմութեան և տեսութեան հարցեր (20-30-ական թթ.). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԶ (4-6). pp. 179-189.

Ադոնց, Ն. (1934) Տեղեկագիր Ն. Ադոնցի «Պատմութիւն հայերէն լեզուի» գործին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ը (12). pp. 382-385.

Ադոնց, Ն. (1937) Բ. Մովսէս Խորենացւոյ վերաբերմամբ Պ. Լէվիի նօթին մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (7). pp. 224-225.

Ադոնց, Ն. (1936) Մովսես Խորենացիոյ «Հայոց Պատմութեան» թուականի մասին (պր. Հանզ Լէվիի մէկ յօդուածին առթիւ). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ժ (11). pp. 335-336.

Ադոնց, Ն. (1938) Հ. Ն. Ակինեանի պատասխանին պատասխան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (12). pp. 381-383.

Ադոնց, Ն. (1936) Քննական տեղեկագիր պրօֆ. Ն. Ադոնցի ի մասին Տ. Գարեգին Արքեպս. ՅովսԷփեանի «Հոգեւոր կեդրոններ եւ Գլաձորի Բարձր Դպրոցը» ուսումնասիրութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ժ (12). pp. 366-372.

Ադոնց, Ն. (1938) Հ. Ն. Ակինեանի պատասխանին պատասխան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (11). pp. 330-337.

Ադոնց, Ն. (1939) Հ. Ն. Ակինեանի պատասխանին պատասխան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (1). pp. 10-15.

Ալլահվէրդեան, Արտաշէս Թ. (1930) Խօջա Պետրոս, հայ ազգի վաճառական դիւանագէտը Կալկաթայում 1756-1763. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (10). pp. 331-332.

Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ (2018) Քրիստոնէական արժէքների վարուժանական ընկալումները. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ղ (4-6). pp. 155-163.

Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ (2018) Գուրգէն Մահարիի անթառամ յիշատակին (Ծննդեան 115-ամեակ). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ղ (7-9). pp. 317-324.

Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ (2019) Մթնաձորի լուսաւոր հանճարը՝ Ակսել Բակունց (Ծննդեան 120-ամեակի առթիւ). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՂԱ (4-7). pp. 156-161.

Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ (2018) Թագուհի Շիշմանեան (Օր. Մենիկ), աշխատասիրութեամբ Ալ. Ա. Մակարեանի, Երկեր, Երեւան, Նաիրի, 2015, էջ 203. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ղ (7-9). pp. 286-289.

Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ (2019) Ազգային ճակատագրի արծարծումը Պարոյր Սեւակի «Եղիցի լոյս» գրքում (Ծննդեան 95-ամեակի առթիւ). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՂԱ (1-3). pp. 78-85.

Ալպօյաճեան, Ա. (1939) Տեղեկագիր քննութեան Պ. Արշակ Սաֆրաստեանի «Հայոց հնագոյն պատմութիւնն եւ լեզուն ըստ սեպագրութիւնների» գործին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (2). pp. 55-59.

Ալպօյաճեան, Ա. (1939) Տեղեկագիր քննութեան Պ. Արշակ Սաֆրաստեանի «Հայոց հնագոյն պատմութիւնն եւ լեզուն ըստ սեպագրութիւնների» գործին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (5). pp. 208-210.

Ալպօյաճեան, Ա. (1939) Տեղեկագիր քննութեան Պ. Արշակ Սաֆրաստեանի «Հայոց հնագոյն պատմութիւնն եւ լեզուն ըստ սեպագրութիւնների» գործին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (6). pp. 232-236.

Ալպօյաճեան, Ա. (1939) Տեղեկագիր քննութեան Պ. Արշակ Սաֆրաստեանի «Հայոց հնագոյն պատմութիւնն եւ լեզուն ըստ սեպագրութիւնների» գործին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (7). pp. 273-275.

Ալպօյաճեան, Ա. (1939) Տեղեկագիր քննութեան Պ. Արշակ Սաֆրաստեանի «Հայոց հնագոյն պատմութիւնն եւ լեզուն ըստ սեպագրութիւնների» գործին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (8). pp. 297-300.

Աղաւնունի, Մկրտիչ Արքեպիսկ. (1937) Հայերէն «լուարուք» բառը Տելհէմմա վէպին մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (3). pp. 76-78.

Աղբալեան, Ն. (1928) Բանասիրական մանրուք. Գ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (2). pp. 52-55.

Աղբալեան, Ն. (1937) Քննական տեղեկագիր ի մասին Ս. Կանայեանի «Քաջանց տուն (Արշակոնիք) ժողովրդական վէպի»ի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (1). pp. 20-23.

Աղբալեան, Ն. (1937) Քննական տեղեկագիր ի մասին Ս. Կանայեանի «Քաջանց տուն (Արշակոնիք) ժողովրդական վէպի»ի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (2). pp. 52-58.

Աղբալեան, Ն. (1933) Բանասիրական մանրուք - Եղիշէի պատմութեան մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (7). pp. 220-224.

Աճէմեան, Շահէ Արքեպս. (1981) Յառաչաբան «Լուսամատեան»ի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԵ (11-12). p. 248.

Անդրանիկ, (1927) Ագահ Վաճառականին Կտակը կամ Յակոբոս Աղա, Գրեց՝ Միհր. Նաճարեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (6). p. 188.

Անթապեան, Փ. (1978) Պատմութիւն Երկրին Տարօնոյ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԲ (4-6). pp. 122-130.

Անթապեան, Փայլակ (1977) Արժէքաւոր հրատարակութիւն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԱ (5-6). pp. 144-148.

Անթապեան , Փայլակ (1979) «Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ Իմաստնոյ». Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԳ (5-6). pp. 110-113.

Աշճեան, Արտէն Ա. Քհնյ. (2005) Սպասելով Անելի Նօթր-Իտէալի Բ. հատորին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԹ (7-12). pp. 233-235.

Աշճեան, Արտէն Ա. Քհնյ. (1996) Ազգապատում Դ. Հատոր Ա. Գիրք. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (1-3). pp. 59-63.

Աշճեան, Արտէն Ա. Քհնյ. (2003) Ազգապատումի Նորագոյն գրքի ընթերցման առիթով. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԷ (7-12). pp. 228-233.

Աշճեան, Արտէն Ա. Քհնյ. (1978) Ցրուացանկ «Ազգապատում»ի Յատուկ Անուններու».Պատրաստեց Տիրայր Ծ. Վրդ. Տէրվիշեան. Հրատարակութիւն Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Ալեքս Մանուկեան Մշակութային Հիմնադրամի. 377 էջ. Տպ. Լոս Անճելէս, 1976. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԲ (1-3). pp. 68-71.

Աշճեան, Արտէն Ա. Քհնյ. (1995) Սխալի առաջնորդող գիրք մը Տ. Մեսրոպ Արք. Աշճեանի The Armenian church in America (Հայ Եկեղեցին Ամերիկայի մէջ), Նիւ Եորք, 1995, 92 էջ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԹ (10-12). pp. 496-500.

Ապատեան, Բաբգէն Աբղ. (1939) Սպիտակ արդարութիւն.(Պատմուածքներ).Ա. Անդրէասեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (12). pp. 396-397.

Ասատրեան, Նազիկ (2019) Պատուի տարբեր ըմբռնումները Շիրվանզադէի «Պատուի համար» դրամայում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՂԱ (1-3). pp. 20-28.

Արզումանեան, Զաւէն Ա. Քհնյ. (2006) «Ազգապատում» շարունակութեան պատրաստութիւնը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ձ (7-12). pp. 286-292.

Արզումանեան, Զաւէն Հ. (2004) Արտէն Ա. Քահանայ Աշճեանի Դեգերումները «Ազգապատումի» իր ընթերցման առիթով. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԸ (1-3). pp. 82-83.

Արթուն Վարդապետ, (1938) Կրօնք։ Հեղինակ՝ Յովնան Յովհաննէսեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (9). pp. 273-274.

Արթուն Վարդապետ, (1941) Պատմութիւն Հալլէպի հայոց, Տեղագրական, Պատմագրական, Ազգագրական. գրեց՝ Արտավազդ Արքեպս. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԵ (1-2). pp. 37-39.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1951) Խորենացի, Եղիշէ եւ Հ․ Ներսէս Ակինեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (1-2). pp. 24-29.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1951) Խորենացի, Եղիշէ եւ Հ․ Ներսէս Ակինեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (3). pp. 88-93.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1951) Խորենացի, Եղիշէ եւ Հ․ Ներսէս Ակինեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (4). pp. 114-116.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1951) Խորենացի, Եղիշէ եւ Հ․ Ներսէս Ակինեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (5). pp. 147-149.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1951) Խորենացի, Եղիշէ եւ Հ․ Ներսէս Ակինեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (7). pp. 208-212.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1951) Խորենացի, Եղիշէ եւ Հ․ Ներսէս Ակինեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (8). pp. 239-241.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1951) Խորենացի, Եղիշէ եւ Հ․ Ներսէս Ակինեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (10). pp. 304-307.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1953) Պատմութիւն Խորենացիի քննադատութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԷ (11-12). pp. 307-313.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1954) Պատմութիւն Խորենացիի քննադատութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԸ (2). pp. 51-55.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1954) Պատմութիւն Խորենացիի քննադատութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԸ (3). pp. 84-87.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1954) Պատմութիւն Խորեցացիի քննադատութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԸ (4-5). pp. 124-129.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1951) Խորենացի, Եղիշէ եւ Հ․ Ներսէս Ակինեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (6). pp. 171-173.

Արմէն, Հրանդ Ք. (1954) Պատմութիւն Խորենացիի քննադատութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԸ (1). pp. 14-17.

Արտաւազդ Արքեպիսկոպոս, (1946) Խաղբակեանք կամ Պռոշեանք Հայոց պատմութեան մեջ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Յովսէփեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ի (1-2-3). pp. 39-42.

Արտաւազդ Արքեպիսկոպոս, (1941) Հնդկահայք։ Ամբողջ երկեր Տ. Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԵ (5). pp. 123-125.

Արտոյտ Աբեղայ, (1936) Գիրք մը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ժ (12). pp. 381-382.

Արփիար սարկաւագ, (1930) Ընդարձակ Տարեցոյց Ազգային Հիւանդանոցի, Նոր շրջան Զ. տարի 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (2). p. 52.

Աւետում, (1946) Մթնոլորտ. Մինաս Թէօլէօլեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ի (1-3). pp. 37-39.

Աւետում, (1940) Ա. Ծառուկեան. Առագաստներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԴ (1-2). pp. 36-37.

Բ

Բ. Ե., (1928) Կիլիկեան Կսկիծներ. Վաւերագրեր Կիլկիոյ Կաթողիկոսական Դիւանէն. 1903-1915. Պէյրութ 1927. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (6). pp. 181-182.

Բ. Ե., (1930) Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց անպէտ կամ Բառարան բժշկական նիւթոց. Գրեց՝ Կ. Յ. Բասմաջեան, Վիեննա, 1927.- Հայոց Հայրիկ. Գրեց՝ Հայկ Աճէմեան.Թաւրիզ, 1929.- Մի՛ գրէք..., այլ գրեցէ՛ք... Գրեց՝ Հ. Ա. Ղազիկեան. Վենետիկ, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (7-9). pp. 237-242.

Բ. Ե., (1928) Թլկատինցին եւ իր գործերը, Յառաջաբան Ա. Չոպանեանի, Պոստօն 1927։- Ծովք-Կէոլճիւկ. Գրեց Կիւրեղ Խրայեան, Մարսէյլ 1927. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (4-5). pp. 125-127.

Բ. Ե., (1928) Վ. Մալեզեան. Անցած օրեր. Փարիզ 1927։- Վ. Համբարձումեան. Գիւղաշխարհ Պատմական, ազգագրական ուսումնասիրութիւն. Փարիզ 1927. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (7). pp. 214-215.

Բ. Ե., (1928) Եղիշէ արք. Դուրեան. Այբուբէնք Հայերէն բանասիրութեան. Երուսաղէմ, 1928։- Արտաւազդ վարդապետ. Տաթեւ Տարեցոյց. Ե. Տարի,1929, Հալէպ-Սիւրիա. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (12). pp. 373-375.

Բ. Ե., (1929) Դպրեվանքեան Քարոզներ. Համադրեց Ղ. Եպս. Դուրեան, Փարիզ, 1929։ -Դէմքեր. Գրեց՝ Արշակ Չօպանեան. Փարիզ, 1928. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 274.

Բ. Ե., (1930) Մկրտիչ Պարսամեան. Աւետիս Ահարոնեան, իր կեանքը եւ գրականութիւնը. Փարիզ, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (2). p. 51.

Բ. Ե., (1930) Թ. Ազատեան. Քառասնական. Կ. Պօլիս, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (2). pp. 51-52.

Բ. Ե., (1927) Մինաս Չերազ, Իր կեանքը եւ Գործը, Իր 60 ամեայ Յոբելեանին առթիւ, Գրեց Արշակ Ալպօյաճեան..-Արեւելեան Վիպակներ, ուսումնասիրութեամբ մը, Արտաշէս Հովհաննէսեանէ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (10). pp. 310-311.

Բ. Ե., (1928) The Annual Bulletin of the Academy of Medicine of Jerusalem.1926-1927, Jerusalem, No.1.- Ս. Սապահ-Գիւլեան. Բառերի և եզրերի բացատրութիւններ. Պոստոն 1927. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (8-9). pp. 242-244.

Բ. Ե., (1928) Kévork Aslan, Etudes Historiques sur le Peuple Arménien, Paris, 1928.- B. Kevorkian, Directeure de l'Ecole Arménienne de Begnins et Genève, Paris 1928. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (10-11). pp. 341-343.

Բ. Ե., (1929) La Roseraie D'Arménie,III A. Tchobanian.Paris,1929.- Astour Navarian, Antologie des Poètes Arméniens, Paris, 1928. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 216-217.

ԲԱԿ, (1927) Ամենասուրբ Երրորդութիւն ու Հայութիւն, Գրեց՝ Բ. Ա. Կէօզիւպէօյիւքեան. Տպ. Գահիրէ, Զ. Պէրպէրեան. 1926. էջ 8- 202. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (7-8). pp. 244-245.

Բաբգէն Աբեղայ, (1940) Աշխարհի լոյսն ի հայս (Գարեգին Եպս. Տրապիզոնի). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԴ (7-8). pp. 199-201.

Բաբգէն Եպիսկոպոս, (1928) Դարձեալ Ծով-Դղեակ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (6). pp. 182-183.

Բաբգէն Եպիսկոպոս, (1993) Ընթեցողէն նօթեր. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (7-9). pp. 380-381.

Բաբգէն Եպիսկոպոս, (1927) Նարեկ, Աղօթամատեան Ս. Գրիգոր Նարեկացւոյ. Արդի հայերէնի վերածեց Թորգոմ Եպիսկոպոս. Տպ. Յ.Ազապլար, Գահիրէ, 1926. -Նարեկ Ողբերգութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի. Աշխարհաբարի վերածեց Գարեգին Եպիսկոպոս Տրապիզոնի. Տպ. Յ.Մ.Սէթեան, Կ.Պօլիս. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (4). pp. 114-117.

Բաբգէն Եպիսկոպոս, (1928) Եգիպտոսի Հայոց հին եւ արդի եկեղեցիները եւ պատմութիւն շինութեան Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ Նորաշէն Եկեղեցիոյ Գահիրէ. Գրեց Թ.Ե.Գ. Գահիրէ 1927. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (3). pp. 86-87.

Բաբգէն Սարկաւագ, (1934) Տայեան Հ. Ղեւոնդ, «Եկայք Հաւատացեալք». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ը (6). pp. 188-190.

Բապուճեան, Ներսեհ վրդ. (1965) "Formgeschichte" մեթոտը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԹ (1-2). pp. 38-41.

Բապուճեան, Ներսեհ վրդ. (1965) "Formgeschichte" մեթոտը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԹ (3). pp. 76-78.

Բապուճեան, Ներսեհ վրդ. (1965) "Formgeschichte" մեթոտը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԹ (4-5). pp. 132-134.

Բարսեղեան, Գուրգէն (2014) Գրիգոր Նարեկացին և Շէյքսփիրը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան (9-12). pp. 36-37.

Գ

Գ., (1984) Հարիւրամեակ ծննդեան Դանիէլ Վարուժանի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԸ (10-12). pp. 242-243.

Գ. Մ., (1928) Ազատունի. Աղբիւր անմահութեան. Ա շարք. Կ. Պօլիս. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (4-5). p. 127.

Գ. Մ., (1930) Յուշագիրք. Թրակիոյ եւ Մակեդոնիոյ Հայ գաղութներ. Գրեց՝ Ա. Յ. Մակարեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (7-9). pp. 242-243.

Գ. Մ., (1927) Բարոյաշունչ Քերթուածներ. Փրօֆ. Կ. Յ. Պէշկէօթիւրեան. Տպ. Պօսթոն, 1926. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (5). pp. 150-151.

Գ. Մ., (1928) Յոյզեր ու երազներ. Տիրան Մազմանեանի, Նիւ Եորք, 1927. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (2). p. 49.

Գ. Մ., (1933) Զուարթնոց տարեգիրք. Բ. - Գ. Տարի. 1932-1933. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (7). pp. 226-227.

Գ. Մ., (1933) Ընդարձակ տարեցոյց Ս. Փ. Ազգ. Հիւանդանոցի. 1933-Նոր Շրջան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (6). pp. 188-189.

Գ. Ս. Խ., (1872) Անաչառ դիտողութիւն մի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). pp. 157-161.

Գ. Ֆ., (1928) Սուրբ Պետրոսի թեմը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (8-9). pp. 261-262.

Գաբրիէլեան, Միսաք (1996) Փորագրութեան նոր տեսակով (Գրիգոր Տաթեւացու «Գիրք հարցմանցի» վերահրատարակութեան առիթով). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (4-6). pp. 189-190.

Գալայճեան, Արայ (1965) «Արեւելահայ գրականութիւն». Ընտիր էջեր, կենսագրութիւններ, գործերը, բառարան, մատենագիտութիւն). Սիմոն Սիմոնեան։ 785 էջ, տպ. Սեւան, Պէյրութ։. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԹ (1-2). pp. 48-50.

Գասպարեան, Գարեգին Ա. Քհնյ. (2000) «Գրիգոր Նարեկացի Շարականագի՞ր». Հեղ.՝ Գրիգոր Փիտէճեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԴ (7-9). pp. 280-282.

Գարեգին Աբեղայ, (1950) «Հոգիներուն համար». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). p. 274.

Գեղամ Գ., (1945) Մութ ցաւեր, Կ. Յ. Կարապետեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԹ (9-10). pp. 159-160.

Գըլնճեան, Յակոբ Եպս. (2000) Կոհելէթ կամ Գիրք Ժողովողի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԴ (1-6). pp. 116-135.

Գույումճեան, Մատթէոս սրկ. (1930) Տաթեւ. Գրական, բանասիրական, կրօնական տարեցոյց. Զ տարի, Արտաւազդ Վրդ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (2). p. 53.

Գույումճեան, Շաւարշ Վրդ. (1931) Քիչ մը երկինք. Վահրամ Սօֆեան. 1931, Նիւ Եորկ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (11). pp. 347-348.

Գուշակեան, Թորգոմ Եպս. (1932) Հայկական Հին Վանքեր եւ Եկեղեցիներ Ս. Երկրին մեջ. Աշխատասիրեց Մկրտից Եպիսկոպոս Աղաւնունի. Երուսաղէմ, 1931. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Զ (1). pp. 20-23.

Գուշակեան, Թորգոմ Եպս. (1932) Պարապմունք ի Ս. Գիրս Նոր Կտակարանի. Յօրինեաց Ֆրէտէրիկ Յ. Մուրատ. 1931. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Զ (3). pp. 89-90.

Գրիգոր Աբեղայ, (1945) L'Eglise Apostoliqe Arménienne et sa doctrine. Père Bedros Kassardjian. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԹ (9-10). pp. 158-159.

Գրիգորեան, Մեսրոպ Վ. Գ. (1960) Հայ գրի եւ գրչութեան պատմութիւն. Հեղինակ՝ պրոֆ. Աշոտ Գ. Աբրահամեան. Երեւան, 1959. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (1-2). pp. 23-26.

Դ

Դեւրիկեան, Վարդան (1996) Հայկական վարքեր եւ վկայաբանութիւններ (Քնարիկ Տէր Դաւթեան). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (4-6). pp. 184-186.

Դեւրիկեան, Տիգրան (1997) Եղիշէ Չարենց-100 Պատմութեան եւ իր ապրած ժամանակի համադրմամբ (Գրիգոր Խլաթեցի - Եղիշէ Չարենց). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (7-12). pp. 432-435.

Դուրեան, Եղիշէ Արքեպս. (1930) Եզնիկ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (7-9). pp. 208-215.

Ե

Ե., (1953) Համապատկեր Արեւմտահայ գրականութեան, Ե.հատոր, Իրապաշտները:. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԷ (10). pp. 281-283.

Ե., (1950) «Անարձագանգ քայլեր». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 202-203.

Ե., (1960) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (12). pp. 343-344.

Ե., (1969) Շնորհք Պատրիարքի «Ձեռագիրներու Գողութեան Գայթակղութիւնը» հավաքածոյին առիթով (Գրախօսական). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 301-307.

Ե., (1988) Յուշապատում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (7-9). pp. 134-138.

Ե., (1956) Ամէնուն Տարեգիրքը. Գ. Տարի, 1956. Կարօ Գէորգեան,Պէյրութ,էջ 616. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Լ (1). pp. 20-21.

Ե., (1950) «Կեանք ու երազ». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). p. 204.

Ե. Ե. Դ., (1928) Նկատողութիւն մը Մակաբայեցւոց Գ. Գիրքին սխալ մէկ թարգմանութեանը մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (7). pp. 209-210.

Ե. Ե. Դ., (1928) Ագաթանգեղոսի «Ազգս մեր»ը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (8-9). pp. 244-245.

Ե. Ե. Դ., (1928) Ցատկուած տողեր ձեռագիրներու մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (12). pp. 371-373.

Ե. Վ. Տ., (1940) Սրտերու երգը, Վանքի ծաղիկներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԴ (3). p. 75.

Ե. Վ. Տ., (1941) Գիրքերու առիթով. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԵ (7-8). p. 199.

Ե. Վ. Տ., (1942) Հայ գրականութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԶ (11-12). pp. 217-219.

Ե. Վ. Տ., (1942) Ամուսնական իտեալ կեանքի խորհուրդն ու բանալին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԶ (11-12). pp. 219-220.

Ե. Վ. Տ., (1947) Դէպի լոյս եւ կեանք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԱ (9). pp. 358-360.

Ե. Վ. Տ., (1947) Աստուածատիպ մարդը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԱ (9). pp. 360-361.

Ե. Վ. Տ., (1947) Կարմիր ասպատակի օրագրէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԱ (11). p. 430.

Ե. Վ. Տ., (1938) Կրակը, Գրեց՝ Մ. Իշխան. - Սրտերու երգը, Գրեց՝ Արմէն Անոյշ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (11). p. 329.

Ե. Վ. Տ., (1940) Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԴ (10-11). pp. 279-281.

Ե. Վ. Տ., (1940) Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԴ (12). pp. 312-314.

Ե. Վ. Տ., (1943) «ՀԵՄ» Մատենաշարն ու Պարբերագիրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԷ (3-4). p. 60.

Ե. Վ. Տ., (1947) Ոսկի կամուրջ. Քերթուածներ, Վահէ-Վահեան 1933-1945. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԱ (3). pp. 154-156.

Ե. Վ. Տ., (1938) Մագաղաթներ (Ահարոն Տատուրեան 1937-1938). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (10). pp. 303-304.

Ե. Վ. Տ., (1944) Միջինք, Արիս Շաքլեան, Հալէպ-1943. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԸ (1-3). p. 39.

Ե. Վ. Տ., (1943) Աստղերու տակ...(Քերթուածներ)Գէորգ Չէքիճեան Գահիրէ 1931-1941. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԷ (5-6). pp. 90-91.

Եափուճեան, Աւետիս (2015) «Անհանգստացուցիչ ցեղասպանութիւն մը». Հեղինակ՝ Ճեֆրի Ռոպերթսըն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, 82 (1-4). pp. 75-78.

Եափուճեան, Աւետիս (2015) «Անհանգստացուցիչ ցեղասպանութիւն մը». Հեղինակ՝ Ճեֆրի Ռոպերթսըն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, 82 (5-9). pp. 55-59.

Եափուճեան, Սարգիս (1999) «Յուշամատեան». Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԳ (4-6). pp. 227-232.

Եափուճեան, Սարգիս (2000) Թուրքական վաւերագրերը Հայաստանի եւ հայերի մասին (16-19-րդ դարեր).Հեղ.՝ Աւետիս Փափազեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԴ (1-6). pp. 109-115.

Եափուճեան, Սարգիս (1999) Սփիւռքահայ գրականութեան պատմութեան ուրուագծեր. Հատոր Երկրորդ, 1946-1985, Հեղինակ՝ Գեղամ Սևան, Հովանաւոր՝ Յարութիւն Սիմոնեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԳ (1-3). pp. 55-58.

Եափուջեան, Ազատ (1996) Ինտրայի քերթողութիւնը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (7-9). p. 341.

Եափուջեան, Սարգիս (1998) «Երուանդ Օտեան» Հեղինակ՝ Դոկտ. Ս. Մանուկեան Հրատ. Հովանաւոր՝ Յարութիւն Սիմոնեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԲ (7-9). pp. 311-317.

Եափուջեան, Սարգիս (1998) Սփիւռքահայ գրականութեան պատմութեան ուրուագծեր. Հատոր Երկրորդ, 1946-1985, Հեղինակ՝ Գեղամ Սևան, Հովանաւոր՝ Յարութիւն Սիմոնեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԲ (10-12). pp. 385-387.

Եղիազարեան, Սամուէլ (2018) Պերճ Զեյթունցեանի «Վերջին արեւագալը» վէպը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ղ (1-3). pp. 80-83.

Եղիազարեան, Վարդան (2018) Յովհաննէս Թլկուրանցու «Տաղ քաջի Լիպարտին» հայրենասիրական ողբը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ղ (1-3). pp. 70-79.

Եղիայեան, Բիւզանդ (1933) Դաստիարակութեան Տեսաբաններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (12). pp. 464-466.

Եղիվարդ, (1945) Համապատկեր Արեւմտահայ գրականութեան,Առաջին հատոր, Զարթօնքի սերունդ: Ա-Բ Գիրք: Յ. Օշական. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԹ (5-8). pp. 118-120.

Եղիվարդ, (1972) «Մատեան սիրոյ եւ մորմոքի». հեղ՝ Վահէ-Վահեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (5-8). pp. 258-260.

Եղիվարդ, (1976) Օշականը իբռև քննադատ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ծ (1). pp. 24-30.

Եղիվարդ, (1974) Ֆրանսահայ բանաստեղծուհի Մառի Աթմաճեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԸ (9-12). pp. 372-375.

Եղիվարդ, (1945) Թուղթ առ Երեւան. Ա. Ծառուկեան, 1945, Հալէպ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԹ (3-4). pp. 60-61.

Եղիվարդ, (1956) Պարը յոյսին. Անել. Երուսաղէմ, 1955. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Լ (1). pp. 21-22.

Եղիվարդ, (1956) Միսթիկ տաւիղ (Քերթուածներ).Աշտիշատ. Փարիզ, 1955. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Լ (2-3). p. 84.

Եղիվարդ, (1966) Օրեր եւ դէմքեր։ Զարուհի Գալէմքեարեան. Տպարան Սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ, 1965. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Խ (7). pp. 363-364.

Եսայեան, Կարպիս (2008) Անուրջ գետին կամուրջները. Հեղինակ՝ Մ. Հայկենց. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՁԲ (7-12). pp. 222-224.

Եսայեան, Կարպիս (1997) Տեսիլք Արարատի.Հեղինակ՝ Քրիսթըֆըր Ուօքըր. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (7-12). pp. 427-429.

Եսայեան, Կարպիս (1996) Պատմագիտական հրատարակութիւն մը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (4-6). pp. 187-188.

Եսայեան, Կարպիս (1996) Ուշագրաւ հրատարակութիւն մը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (10-12). pp. 444-447.

Եսայեան, Կարպիս (2007) Ազգագրական արժէքաւոր հրատարակութիւն մը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՁԱ (4-6). pp. 176-178.

Եսայեան, Կարպիս (1999) Համամարդկայինը Դ. Վարուժանի բանաստեղծութեան մէջ (Ապրիլեան Եղեռնի 84-րդ Տարելիցին առիթով). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԳ (4-6). pp. 216-221.

Երամեան, Հ. (1928) Եկեղեցեաց միութեան խնդիր եւ Հէրպէրթ Ալէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (10-11). pp. 327-330.

Եփրեմեան, Արմինէ (2019) Պռոշեանի «Սոս եւ Վարթիթեր» վէպի Նալբանդեանական գնահատումը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՂԱ (1-3). pp. 29-38.

Զ

Զ. Վ., (1932) Պատանիին Գրադարանը.Թրգ. Լ. Պ. Գալէմքերեան. Գահիրէ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Զ (1). p. 23.

Զգօն Վարդապետ, (1931) Փշրանքներ Ջուղահայ եւ Հնդկահայ բանահիւսութիւնից. Գրեց՝ Արամ Երեմեան, Վիեննա. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (6). p. 191.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1962) Ճշդում մը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԶ (1). pp. 21-22.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1958) «Ժամանակակից հայոց լեզուն եւ ռուսերէնի դերը նրայ հարստացման ու զարգացման մէջ», Ս. Ղ. Ղազարեան, Երեւան, 1955 թ., էջ 579. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԲ (11-12). pp. 284-289.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1958) Հայ բարբառագիտութեան դասընթաց, Ա. Վ. Գրիգորեան, Երեւան, 1957. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԲ (7-8). pp. 192-194.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1961) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (7-8). pp. 217-220.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1960) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (3). pp. 69-73.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1960) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (4-5). pp. 108-112.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1960) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (6). pp. 140-144.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1960) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (7). pp. 179-182.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1960) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (8). pp. 214-217.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1960) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (10). pp. 270-273.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1960) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (12). pp. 335-338.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1960) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (11). pp. 309-313.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1961) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (1). pp. 19-22.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1961) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (2). pp. 54-57.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1961) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (3). pp. 85-88.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1961) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (4). pp. 114-118.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1961) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (5). pp. 144-147.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1961) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (6). pp. 180-182.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1959) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԳ (5-6). pp. 125-128.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1959) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԳ (11-12). pp. 266-270.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1960) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (1-2). pp. 27-31.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1959) «Լիակատար քերականութիւն հայոց լեզուի համեմատութեամբ 562 լեզուների». Ներածութիւն. Հրաչեայ Աճառեան - Երեւան - 1955, էջ 655. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԳ (9-10). pp. 224-228.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1959) «Քերականական եւ ուղղագրական աշխատութիւնները հին եւ միջնադարեան Հայաստանում» (V-XV դդ.) Գ. Ջահուկեան - Երեւան - 1954, էջ 395. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԳ (1-2). pp. 28-31.

Զղջանեան, Անուշաւան վրդ. (1959) «Քերականական եւ ուղղագրական աշխատութիւնները հին եւ միջնադարեան Հայաստանում» (V-XV դդ.) Գ. Ջահուկեան - Երեւան - 1954, էջ 395. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԳ (3-4). pp. 77-81.

Ը

Ըրվին, Ռօպէրթա (1989) Վահան Թոթովենց եւ իր գրական արուեստը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԳ (10-12). pp. 213-216.

Թ

Թ., (1937) «Բանասերի յուշագիրը»,Ն. Աղբալեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (10). pp. 318-319.

Թ., (1937) «Ալիք», ժողովածու «Ալիք» թերթի հնգամեաեկի առթիւ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (10). pp. 317-318.

Թ., (1937) Տատիանի Համաբարբառն եւ հայերէնի Աւետարանների առաջին թարգամնութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (11). p. 344.

Թ., (1937) Եղիշէ Վարդապետ եւ իր Պատմութիւնն Հայոց պատերազմի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (11). p. 343.

Թ., (1937) Մովսէս Գ. Կաթողիկոս Տաթեւացի Հայոց Կաթողիկոսն եւ իր ժամանակը։ Գրախօս. Ներսէս վրդ. Ակինեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (12). pp. 371-373.

Թ., (1938) Արծիւը իր բոյնին մէջ (Ա. Թէրզիպաշեան). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (7). pp. 205-506.

Թ., (1937) Արշակ Ալպօյաճեան «Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (9). pp. 268-278.

Թ., (1938) Հայուհին պատմութեան առջեւ. Գրեց՝ Հ. Վարդան Վ. Հացունի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (2). pp. 42-44.

Թ., (1938) Պարտիզակն ու պարտիզակցին, Պատրաստեց Գրիգոր Յ. Մխալեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (9). pp. 270-273.

Թ., (1933) Եղիշէ Վարդապետ եւ իւր Պատմութիւնն Հայոց Պատերազմին. Գրեց Հ. Ներսէս Վ. Ակինեան. Մասն Առաջին. 1932, Վիեննա. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (6). pp. 185-188.

Թ., (1938) Manuscrits arméniens illustrés. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (4). pp. 109-111.

Թ. Ե. Գ., (1935) «Մարաշ կամ Գերմանիկ» Հեղինակ՝ Գրիգոր Հ. Գալուստեան «Կոչնակ» տպարան, Նիւ Եորք, 1934. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Թ (4). pp. 129-131.

Թաշճեան, Ժիրայր Վրդ. (1991) «Ծիծեռնակները պիտի չսարսափին խրտուիլակներէն». Հեղինակ՝ Մովսէս Պչաքճեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԵ (1-3). p. 18.

Թորգոմ Աբեղայ, (1940) Կորնթեան նամականի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԴ (5-6). pp. 150-153.

Թումայեան, Պսակ Աբղ. (1936) Ս. Պատարագի Երգեցողութիւնները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ժ (7). pp. 215-219.

Թօսունեան, Գէորգ (1997) Աստուածաշունչի հայկական համաբարբառները. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (1-3). pp. 43-49.

Թօփալեան, Նազարէթ (1999) «Ի մտանել արեգական». Հեղինակ՝ Անել. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԳ (1-3). pp. 59-61.

Թօփալեան, Նազարէթ (1995) Կեանք եւ Մահ՝ Արեւելքի Քրիստոնեաներու. Հեղինակ՝ Ժան-Փիէր Վալոնյ, Փարիզ, 1994, 974 էջ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԹ (7-9). pp. 358-361.

Թօփճեան, Բաբգէն (1995) Հայ Հայրաբանութիւնը. - Մովսէս Խորենացիի՝ Պատմութիւն Սրբուհւոյն Աստուածածնի եւ Պատկերի նորա` Հեղինակ՝ Թամար Տասնապետեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԹ (1-3). pp. 51-53.

Թօփճեան, Բաբգէն (1993) «Ճանապարհ դէպի հաւատ» Հեղինակ՝ Աբէլ Աբեղոյ, Մոնթրէալ, 1992, էջ 120. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (4-6). pp. 212-213.

Թօփճեան, Բաբգէն (1992) Վարդանանց պատերազմը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԶ (1-3). pp. 20-21.

Լ

Լէվի, Հէնս (1937) Ա. Յաւելուածական նօթ մը՝ Մ. Խորենացիի թուականին մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (7). pp. 222-224.

Խ

Խաչատուրեան, Ա. (1993) Երգիծականը եւ ողբեգականը Երուանդ Օտեանի «Ընկեր Բ. Փանջունի» վէպում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (4-6). pp. 201-202.

Խմբագրական, (1875) Ուխտ Իս. Բեթլէհէմ և ի շրջակայս նորին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12). pp. 283-285.

Խմբագրական, (1872) Առ Փունջն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). p. 167.

Խմբագրական, (1867) Ծանուցմունք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 2 (5). p. 80.

Խմբագրական, (1873) Խօսք չըհասկացողներուն հետ գործ չունիմք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 8 (12). p. 284.

Խմբագրական, (1875) Յ. Հովուեան եւ իւր վիմագիր հրատարակութիւնն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1868) Հերքումն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9). pp. 193-206.

Խմբագրական, (1875) Պատասխանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6). pp. 142-143.

Խմբագրական, (1876) Միրզա եւ Աննա, գրեաց Ո. Գ. Բարխուտարեանց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 11 (10). p. 240.

Խմբագրական, (1927) Բարձրագոյն քննադատութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (6). pp. 189-191.

Խմբագրական, (1930) Գնահատումներ Գեր. Տ. Մկրտիչ Եպս. Աղաւնունիի «Միաբանք եւ Այցելուք Հայ-Երուսաղէմի» գիրքին առթիւ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (1). pp. 30-31.

Խմբագրական, (1934) Ակամայ անդրադարձութիւնք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ը (2). pp. 57-60.

Խմբագրական, (1934) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ը (5). pp. 153-154.

Խմբագրական, (1929) «Յիսուս Նազովրեցի». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 262-266.

Խմբագրական, (1875) Հերքում սխալ հրատարակութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4). pp. 85-86.

Խմբագրական, (1935) Մութին մէջէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Թ (9). pp. 261-265.

Խմբագրական, (1935) Պաշտօնական հերքում. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Թ (9). pp. 290-291.

Խմբագրական, (1937) Բուն վերքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (3). pp. 65-69.

Խմբագրական, (1935) Պատմ. Հալէպի Ազգ. գերեզմանատանց եւ արձանագիր հայերէն տապանաքարերու.- Ցուցակ Հայերէն Ձեռագրաց Հալէպի Ս. Քառասուն Մանկունք Եկեղեցւոյ եւ Մասնաւորաց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Թ (10). pp. 322-323.

Խմբագրական, (1941) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԵ (3-4). pp. 81-82.

Խմբագրական, (1942) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԶ (11-12). pp. 220-221.

Խմբագրական, (1947) Քառորդ դար գրականութիւն, Գ. Մխիթարեան, Գահիրէ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԱ (2). pp. 61-63.

Խմբագրական, (1930) Պետրոս Դուրեանի գործերը եւ Յարութիւն Դուրեանի բողոքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (4-5). pp. 150-151.

Խմբագրական, (1948) Գեղունի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԲ (4). p. 143.

Խմբագրական, (1938) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (11). p. 349.

Խմբագրական, (1933) Նամակատուփ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (4). p. 122.

Խմբագրական, (1934) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ը (11). pp. 346-348.

Խմբագրական, (1949) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (10). p. 288.

Խմբագրական, (1962) Ակամայ անդրադարձութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԶ (7). pp. 203-207.

Խմբագրական, (1962) Ակամայ անդրադարձութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԶ (8-9). pp. 239-245.

Խմբագրական, (1963) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԷ (1). pp. 25-26.

Խմբագրական, (1962) Ակամայ անդրադարձութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԶ (11-12). pp. 316-323.

Խմբագրական, (1939) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (6). pp. 237-238.

Խմբագրական, (1944) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԸ (1-3). pp. 40-43.

Խմբագրական, (1949) Անխիղճ զգացմունք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (8). pp. 197-200.

Խմբագրական, (1949) Անխիղճ զգացմունք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (9). pp. 225-227.

Խմբագրական, (1952) Նօթք եւ Նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԶ (5). pp. 137-140.

Խմբագրական, (1952) Նօթք եւ Նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԶ (6). pp. 169-172.

Խմբագրական, (1954) Սէր եւ ամուսնութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԸ (10). p. 289.

Խմբագրական, (1962) Ակամայ անդրադարձութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԶ (10). pp. 278-283.

Խմբագրական, (1962) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԶ (11-12). pp. 324-326.

Խմբագրական, (1997) Թէ որքան խրթին կարող է լինել գրաբարը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (1-3). pp. 50-52.

Խմբագրական, (1928) Ա. Բարոյական դաստիարկութիւն. Հեղ. Մ. Գ. Ծալեան, Կ. Պօլիս, 1927, Ն. Սրկ. Տէր-Ներսէսեան։- Բ. Մարաշի ջարդը 1920-ին և Պատմական համառօտ ակնարկ մը իր անցեալին վրայ. Պատրաստեց Յովսէփ Տէր-Վարդանեան, Հալէպ, 1917. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (1). p. 22.

Խմբագրական, (1942) "Froebel".- «Աստղերուն տակ». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԶ (3-4). p. 88.

Ծ

Ծովական, (1984) Ստեփանոս Դաշտեցի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԸ (7-9). p. 180.

Ծովական, Ն. Ա. (1996) Աստուածածնի մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (4-6). p. 191.

Ծովական, Ն. Արք. (1982) Կորիւն Վարդապետի երկերը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԶ (9-12). pp. 191-193.

Ծովական, Ն. Արք. (1983) Կորիւն Վարդապետի երկերը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԷ (1-3). pp. 38-40.

Ծովական, Ն. Արք. (1983) Կորիւն Վարդապետի երկերը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԷ (4-6). pp. 87-90.

Ծովական, Ն. Արք. (1986) Վարք Մաշտոցի եւ Ագաթանգեղոս. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Կ (7-9). pp. 174-177.

Ծովական, Ն. Արք. (1986) Վանք Մաշտոցի եւ Ագաթանգեղոս. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Կ (10-12). pp. 230-234.

Ծովական, Ն. Արք. (1985) «Հայերէն Ձեռագրերի Յիշատակարաններ» ԺԳ դար. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԹ (5-8). pp. 198-199.

Ծովական, Ն. Արք. (1985) «Համառօտ Տեսութիւն Քերականի». Հեղինակ՝ Յովհաննէս Ծործորեցի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԹ (11-12). pp. 364-365.

Ծովական, Ն. Արք. (1987) Գրիգոր Պահլաւունի Մագիստրոս. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԱ (11-12). pp. 254-256.

Ծովական, Ն. Արք. (1989) Հայերեն Ձեռագրերի Հիշատակարաններ, Ե-ԺԲ դդ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԳ (1-3). pp. 34-35.

Ծովական, Ն. Արք. (1989) Հայոց Հին ևւ Միջնադարեան գրականութեան պատմութիւն. Հեղինակ՝ Սրբուհի Պ. Հայրապետեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԳ (4-6). pp. 83-84.

Ծովական, Ն. Արք. (1983) Չորրորդ գիրք Մովսեսի Խորենացւոյ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԷ (7-9). pp. 151-152.

Ծովական, Ն. Արք. (1983) Կորիւն Վարդապետի երկերը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԷ (7-9). pp. 152-155.

Ծովական, Ն. Արք. (1989) Նարեկ - Մատեան Ողբերգութեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԳ (7-9). pp. 163-166.

Ծովական, Ն. Արք. (1978) Սահակ Պարթեւ եւ Մովսէս Խորենացի.- Պետրոս Եպս. Անտիոքայ (475-488).- Վարդան Մամիկոնեան.- Գրիգոր Շղթայակրի ծնողքը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԲ (10-12). pp. 261-263.

Ծովական, Ն. Արք. (1978) History of the Armenians - Moses Khorenatsi. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԲ (7-9). pp. 189-195.

Ծովական, Ն. Արք. (1994) La Chaine Arménienne Sur la Première Epitre de Jean. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԸ (7-10). pp. 249-251.

Ծովական, Ն. Արք. (1986) La chaine Arménienne sur l'épitre de Jacques. Charles Renoux. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Կ (4-6). p. 127.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1984) Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԸ (10-12). p. 238.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1977) Ս. Ներսէս Շնորհալիի շարականները. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԱ (9-12). pp. 236-240.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1988) Մանրապատում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (1-3). pp. 26-27.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1988) Մովսէս Քերդող եւ Փիլոն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (7-9). pp. 132-133.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1988) Ներսես Շնորհալի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (7-9). pp. 141-142.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1981) Տաղեր եւ գանձեր-Գր. Նարեկացի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԵ (11-12). pp. 273-274.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1988) Եսայի Նչեցին եւ Գլաձորի համալսարանը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (10-12). pp. 191-192.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1981) Ատոմ Վրդ. Մոկացի (1365?-1435?). Տաղ յարութեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԵ (7-8). pp. 176-177.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1977) Ագանթանգեղոս-Agathangelos. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԱ (7-8). pp. 193-197.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1974) "Armenian Manuscripts in the Wallers Art GalLery" (Ս. Տէր Ներսեսեան). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԸ (3-6). pp. 174-176.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1982) The Armenian translation of deuteronomy. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԶ (1-2). pp. 45-46.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1977) Hebrew Illuminated Manuscripts. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԱ (1-2). p. 34.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1977) L'art Arménien. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԱ (9-12). pp. 249-250.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1988) La Chaine Armenienne sur les Epitres de Pierre. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (4-6). pp. 94-95.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1990) Le Lectionnaire de Jerusalem en Armenie. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԴ (7-12). pp. 238-239.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1981) Signs of the Judgement, Onomastica Sacra. the Generations from Adam. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԵ (9-10). pp. 216-218.

Ծովական, Ն. Արքեպս. (1988) Yovhannes Tlkurantsi. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (1-3). pp. 50-51.

Ծովական, Ն. Եպս. (1953) Կորիւն, Վարք Ս. Մաշտոցի. նկատողութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԷ (10). pp. 262-264.

Ծովական, Ն. Եպս. (1960) Վարդան վարդապետի «Հաւատարմատ»-ը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (4-5). pp. 104-107.

Ծովական, Ն. Եպս. (1963) Հայոց Եկեղեցին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԷ (1). pp. 14-19.

Ծովական, Ն. Եպս. (1964) Գրչութեան արվեստի լեզվական-քերականական տեսութիւնը Միջնադարյան Հայաստանում. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԸ (4). pp. 98-100.

Ծովական, Ն. Եպս. (1956) Կորիւն եւ ՛՛Սամարացի՛՛ն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Լ (7-8). pp. 192-198.

Ծովական, Ն. Եպս. (1956) Կորիւն եւ ՛՛Սամարացին՛՛ն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Լ (9). pp. 235-238.

Ծովական, Ն. Եպս. (1960) Սմբատ Սպարապետի Տարեգիրքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (11). pp. 304-305.

Ծովական, Ն. Եպս. (1964) Հաղբատ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԸ (7). pp. 194-195.

Ծովական, Նորայր Արքեպս. (1976) «Վեշտասան ասացուածք Վասն Նիկոմիդիոյ». Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ծ (5). p. 143.

Կ

Կէնճեան, Ա. (1927) «Կրօնաբարոյական եւ ընկերային շողակաթումներ»։-Հեղինակ՝ Գարեգին Եպս. Տրապիզոնի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (5). p. 151.

Կիւրճեան, Միքայէլ Ս. (1937) Պ. Օշականի «Արեւմտահայ գրականութիւն ու Վահան Թէքէեան»-ի վրայ քննական տեղեկագիր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (3). pp. 79-81.

Հ

Հ., (1933) Կրօնք եւ Կեանք. Կրօնի եւ Բարոյագիտութեան Դասեր. Պատրաստեց Բիւզանդ Եղիաեան, Երուսաղէմ, 1932. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (1). pp. 22-23.

Հ. Ա. Ի., (1942) Գրական եւ պատմական քննադատութեան դերը Աստուածաշնչի մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԶ (1-2). pp. 11-13.

Հ. Ա. Ի., (1942) Գրական եւ պատմական քննադատութեան դերը Աստուածաշնչի մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԶ (3-4). pp. 60-64.

Հայկենց, Մ. (2001) «...Ցիղի Համա Իմ Լալի». Զարեհ Մելքոնեանի «Հո՜ն Դէպի» գրքին հրատարակութեան առթիւ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԵ (1-3). pp. 49-53.

Հայկենց, Մ. (2002) Նոր վիպագիր մը նորոգող տեսլականը («Եւ Եղեւ Լոյս...»՝ Վէպ, 259 էջ, Հեղինակ՝ Նուրհան Արք. Մանուկեան, Հրատ. Հայց. Եկեղեցւոյ Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի Առաջնորդութեան, 2001). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԶ (1-3). pp. 51-56.

Հատիտեան, Արթուն (1976) «Հեթանոսաց Առաքեալը» (Եղիվարդ). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ծ (5). pp. 136-142.

Ղ

Ղազինեան, Ա. (1993) Նարեկացին եւ իր ժամանակը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (1-3). pp. 51-57.

Ղազինեան, Ա. (1993) Նարեկացու գնահատությունը դարերի հոլովոյթում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (7-9). pp. 299-309.

Ղազինեան, Ա. (1995) Անհատական քնարերգութեան ակունքների մօտ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԹ (7-9). pp. 349-357.

Ղազինեան, Ա. (1993) Նարեկացու գնահատութիւնը դարերի հոլովոյթում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (4-6). pp. 142-151.

Ղազինեան, Ա. (1993) Նարեկացու գնահատութիւնը դարերի հոլովոյթում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (10-12). pp. 426-432.

Ղազինեան, Ա. (1996) Նարեկացի - Մատեանի քնարական հերոսը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (1-3). pp. 35-40.

Ղազինեան, Ա. (1996) Արտայայտչական միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (4-6). pp. 168-175.

Ղազինեան, Ա. (1997) Լեզուի պատկերաւորութեան միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (7-12). pp. 422-426.

Ղազինեան, Ա. (1998) Լեզուի պատկերաւորութեան միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԲ (1-3). pp. 38-41.

Ղազինեան, Ա. (1996) Արտայայտչական միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (7-9). pp. 307-310.

Ղազինեան, Ա. (1994) Նարեկացու գնահատութիւնը դարերի հոլովոյթում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԸ (1-3). pp. 29-38.

Ղազինեան, Ա. (1994) Աշխարհի եւ մարդու ընկալման Նարեկացու հայեցակէտը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԸ (4-6). pp. 110-116.

Ղազինեան, Ա. (1994) Աշխարհի եւ մարդու ընկալման Նարեկացու հայեցակէտը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԸ (7-10). pp. 208-217.

Ղազինեան, Ա. (1996) Արտայայտչական միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (10-12). pp. 423-426.

Ղազինեան, Ա. (2001) Գ. Յանգը, Տունը, Հանգիտութիւնը Նարեկացու ստեղծագործութեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԵ (1-3). pp. 44-48.

Ղազինեան, Ա. (1998) Լեզուի պատկերաւորութեան միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԲ (7-9). pp. 306-310.

Ղազինեան, Ա. (1994) Նարեկացու ստեղծագործութեան ժանրային համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԸ (11-12). pp. 303-310.

Ղազինեան, Ա. (1998) Լեզուի պատկերաւորութեան միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԲ (10-12). pp. 382-384.

Ղազինեան, Ա. (1995) Նարեկացու ժանրային համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԹ (4-6). pp. 138-145.

Ղազինեան, Ա. (1995) Նարեկացին - Մատեանին Քնարական հերոսը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԹ (10-12). pp. 485-491.

Ղազինեան, Ա. (1999) Նարեկացու չափածոյի ռիթմը եւ տաղաչափական համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԳ (10-12). pp. 470-473.

Ղազինեան, Ա. (1997) Լեզուի պատկերաւորութեան միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (1-3). pp. 26-31.

Ղազինեան, Ա. (1997) Լեզուի պատկերաւորութեան միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (4-6). pp. 193-198.

Ղազինեան, Ա. (1998) Լեզուի պատկերաւորութեան միջոցների համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԲ (4-6). pp. 176-179.

Ղազինեան, Ա. (1999) Նարեկացու չափածոյի ռիթմը եւ տաղաչափական համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԳ (1-3). pp. 51-54.

Ղազինեան, Ա. (1999) Նարեկացու չափածոյի ռիթմը եւ տաղաչափական համակարգը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԳ (4-6). pp. 211-215.

Ղազինեան, Ա. (2000) Բ. Մատեանի ռիթմական եւ տաղաչափական բնոյթը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԴ (1-6). pp. 105-108.

Ղազինեան, Ա. (2000) Գ. Յանգը, Տունը, Հանգիտութիւնը Նարեկացու ստեղծագործութեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԴ (10-12). pp. 365-369.

Ղազինեան, Արշալոյս (1992) Նարեկացին եւ իր ժամանակը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԶ (9-12). pp. 298-304.

Ղազինեան, Արշալոյս (1992) Նարեկացին եւ իր ժամանակը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԶ (7-8). pp. 220-224.

Ճ

Ճարտար, Գ. (1981) Գեղօն՝ ի պատիւ հայերէն լեզուի տառերուն ու բառերուն (Ս. Թարգմանչաց Վարդապետաց տօնին առիթով-Տօն ի յիշատակ գիւտի նշանագրաց Հայոց). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԵ (9-10). pp. 209-210.

Ճարտար, Գ. (1981) Եղիվարդ. Բանաստեղծ Պատրիարքը Երուսաղէմի («Լուսամատեան»ի հրատարակութեան առիթով). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԵ (11-12). pp. 254-257.

Ճարտար, Գ. (1979) «Բերքահաւաք» -Հեղինակ՝ Վահէ-Վահեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԳ (5-6). pp. 122-123.

Ճարտար, Գ. (1983) Հպանցիկ ակնարկ մը ափիւռքահայ գրականութեան վրայ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԷ (7-9). pp. 149-150.

Ճարտար, Գ. (1985) «Ծննդավայր կորուսեալ». Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան.- «Ի խորոց սրտի». Հեղինակ՝ Լեւոն Վարդան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԹ (5-8). pp. 199-200.

Ճարտար, Գ. (1984) «Դէմքեր՝ որոնց հետ դէմ առ դէմ եկայ». Հեղինակ՝ Ղազարեան Իսահակ Ծ. Վրդ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԸ (7-9). pp. 181-182.

Ճարտար, Գ. (1989) Հոգեյոյզ Ցոլքեր-Հեղինակ՝ Սեպուհ Ծ. Վրդ. Սարգիսեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԳ (1-3). p. 36.

Ճարտար, Գ. (1985) «Ծուէն ծուէն երիզներ». Հեղ.՝ Պէպօ Սիմոնեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԹ (10). pp. 310-311.

Ճարտար, Գ. (1984) «Լեռներ վիհերու մէջ». Հեղինակ՝ Զարեհ Մելքոնեան.- «Բոցեր» եւ «Հողէն Երկինք». Հեղինակ՝ Մկրտիչ Հաճեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԸ (10-12). pp. 239-242.

Ճարտար, Գ. (1987) «Հայրենի աղբիւրից» (Հայրենաշունչ քերթուածներ). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԱ (3-4). p. 106.

Ճարտար, Գ. (1988) «Արցունք-ժպիտ». Հեղինակ՝ Զաւէն Եկէնեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (1-3). pp. 51-52.

Ճարտար, Գ. (1988) «Ես Սեւ եմ... բայց գեղեցիկ». Հեղինակ՝ Սեփեթճեան Արամ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (4-6). pp. 95-96.

Ճարտար, Գ. (1988) «Տպաւորութիւններ սփիւռքահայ գրականութենէն». Հեղինակ՝ Եափուճեան Աւետիս. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (7-9). pp. 142-143.

Ճարտար, Գ. (1989) Երգեր Հողի ևւ Հատուցման. Հեղինակ՝ Ալեք Գլըճեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԳ (4-6). p. 85.

Ճարտար, Գ. (1982) «Պանդուխտի Մորմոքներ», «Վշտամատեան» Հեղ.՝ Կարօ Մխիթար. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԶ (6-8). pp. 148-149.

Ճարտար, Գ. (1982) «Կեանքը գեղեցիկ է» (Պատմուածքներ). Հեղ.՝ Ժ. Աթթարեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԶ (9-12). pp. 210-212.

Ճարտար, Գ. (1983) «Հող, մարդ եւ գիր». Հեղ.՝ Գարեգին Բ. Կաթողիկոս. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԷ (10-11). pp. 234-235.

Ճարտար, Գ. (1986) «Անմատչելի Բարձունքներ» եւ «Միգամած Հորիզոններ». Հեղ.՝ Հայկ Հ. Պօղոսեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Կ (1-3). p. 60.

Ճարտար, Գ. (1986) «Մտքի Զօրաշարժ». Հեղ.՝ Գեղամ-Գեղակ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Կ (7-9). pp. 195-196.

Ճարտար, Գ. (1986) «Աւետարանի Պատգամներ» (Բ. հատոր). Հեղ.՝ Սիոն Արք. Մանուկեան.-«Անհանգրուան Տարագիրներ». Հեղ.՝ Թորգոմ Փօսթաճեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Կ (10-12). pp. 244-245.

Ճարտար, Գ. (1984) «Անաւարտ խաղ» (Բանաստեղծութիւններ, 1969-1979). Հեղինակ՝ Կարիկ Պասմաճեան (Փարիզ, 1980, էջ 159). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԸ (4-6). pp. 102-103.

Ճարտար, Գ. (1977) «Արեան ձայնը» Հեղինակ՝ Մուրատ Մանուկեան, Երուսաղէմ, Տպ. Ս. Յակոբեանց, 1976. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԱ (9-12). pp. 251-252.

Ճարտար, Գ. (1980) «Գիրք Դիււցազներգութեանց»- Հեղինակ՝ Կոստան Զարեան, Տպ. Ս. Յակոբեանց, 1978, Էջ՝ 277. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԴ (11-12). pp. 326-327.

Ճարտար, Գ. (1987) Գրասեղանիս թուղթերէն. Հեղ.՝ Եղիշէ Ծ. Վրդ. Մանճիկեան, տպ. Մշակ, ֆրէզնօ, Գալիֆորնիա, 1981. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԱ (1-2). pp. 50-51.

Ճարտար, Գ. (1987) «Կեանքին զուգահեռ». Հեղ.՝ Վարդերես Գարակէօզեան, Լոս Անճէլըս, 1981, էջ 144. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԱ (5-7). p. 163.

Ճարտար, Գ. (1987) «Հայաստանեայց Եկեղեցին պահապան հայ հաւատքի». Հեղ.՝ Տ. Սիփան Քհնյ. Մխսեան Հալիվուտ, Գալիֆորնիա, 1987. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԱ (8-10). p. 222.

Ճարտար, Գ. (1989) «Աւազներու տակ». Հեղինակ՝ Ներսէս Թամամեան, Նիւ Ճըրզի, 1988, էջ 160. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԳ (10-12). pp. 225-226.

Ճինիվիզեան, Գէորգ Ս. (1981) "Քրիստոս՝ մեր Ս. Պատարագը". Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԵ (1-2). pp. 50-51.

Ճինիվիզեան, Գէորգ Ս. (1979) «Բարեխոսութիւն Սրբոց»- Հեղնակ՝ Վաչէ Ծ. Վրդ. Իգնատիոսեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԳ (3-4). pp. 71-72.

Ճինիվիզեան, Գէորգ Ս. (1979) «Համաքրիստոնէական Սուրբեր»-Հեղինակ՝ Շնորհք Արքեպս. Գալուստեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԳ (5-6). pp. 121-122.

Ճինիվիզեան, Գէորգ Ս. (1983) «Հայ մանրանկարչութիւնը եւ Թորոս Ռօսլին». Հեղ.՝ Վաչէ Ծ. Վրդ. Իգնատիոսեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԷ (4-6). pp. 100-101.

Ճինիվիզեան, Գէորգ Ս. (1958) «Միջնաբերդ» (Գրական տարեգիրք) Ա. տարի, 1957 թ., - Խմբագիր՝ Պօղոս Սնապեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԲ (1-2). pp. 33-34.

Ճինիվիզեան, Գէորգ Ս. (1978) Օրացոյց-1979 Պատրիարքութեան Հայոց Թուրքիոյ-Պատրաստեց՝ Մոնսէս ա. Քհ. Գալէնտէրեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԲ (10-12). pp. 271-275.

Մ

Մ. - Շ., (1937) «Զուարթնոց» Տարեգիրք գրականութեան եւ արուեստներու. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (8). pp. 256-258.

Մադոյեան, Ա. Գ. (1997) Նորայր Արքեպիսկոպոս Ծովական «Վանատուր. Բանասիրական յօդուածներու ժողովանոյ» Երուսաղէմ, 1993, 415 էջ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (7-12). pp. 327-328.

Մանուկեան, Թորգոմ Արք. (1996) Շնորհակալին քերթող. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (7-9). pp. 326-336.

Մանուկեան, Սիոն Վրդ. (1931) Մատենագրական հետազոտութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (8). pp. 251-253.

Մավեան, Վահրամ (1981) «Լուսամատեան». Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԵ (11-12). pp. 252-254.

Մատոյեան, Արշակ (1995) Նորայր Արքեպիսկոպոս Ծովական, Վանատուր. Բանասիրական յոդուածների ժողովածոյ, Երուսաղէմ, 1993, 415 էջ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԹ (10-12). pp. 494-495.

Մարկոսեան, Մարզպետ (2001) Մեր կեանքը Զարեհ Մելքոնեանի Դիտարկումներուն մէջ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԵ (10-12). pp. 376-386.

Մարկոսեան, Մարզպետ (1997) Զարեհ Մելքոնեան՝ սփիւռքահայ գրող ու գործիչ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (7-12). pp. 436-448.

Մելքիսեթ-Բէկ, Լ. Մ. (1961) Մի փորձ «Գիրք թղթոց»-ի թերի մասերի վերականգման ուղղութեամբ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (1). pp. 23-27.

Մելքիսեթ-Բէկ, Լ. Մ. (1961) Մի փորձ «Գիրք թղթոց»-ի թերի մասերի վերականգման ուղղութեամբ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (2). pp. 46-50.

Մերջանեան, Տաթեւիկ (2018) Թագուհի Շիշմանեանի «Գարնան մի ասուպ» նորավէպի գաղափարա-գեղարուեստական եւ ժանրային առանձնայատկութիւնները. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ղ (1-3). pp. 58-69.

Մինասեան, Լ. Գ. (1971) «Հայկական տարազ» Հեղինակ՝ Առաքել Պատրիկ։ 1967, Երևան, 144էջ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԵ (1-4). pp. 82-83.

Մինասեան, Լ. Գ. (1969) «Պարսկաստանի հայերը». Նազար Յ. Գորոյեանց: Տպ. Մոդերն, 1968, 366 էջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). p. 274.

Մինասեան, Լ. Գ. (1971) Րաֆֆի տարեգիրք։ Խմբագիր՝ Տաճատ Պօղոսեան։ 1970. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԵ (9-10). pp. 381-382.

Մինասեան, Մարտիրոս (1972) Միքայէլ Սթօն. Դ. Եզրի հայերէն թարգմանութեան բնագրեր եւ համաբարբառ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (3-4). pp. 184-190.

Մինասեան, Մարտիրոս (1972) Դիտողոթիւններ «Հայերէն ուղղագրութիւնը Ե-Թ դարերում» յօդուածի մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (5-8). pp. 247-257.

Մինասեան, Մարտիրոս (1974) Դիտողութիւններ «Եղծ Աղանդոց»ի հայերէն նոր թարգմանութեան մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԸ (3-6). pp. 166-173.

Մինասեան, Մարտիրոս (1972) «Պոլսի Հայեվարը» Թէոդիկի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (9-10). pp. 325-340.

Մինասեան, Մարտիրոս (1974) Դիտողութիւններ «Եղծ Աղանդոց»ի հայերէն նոր թարգմանութեան մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԸ (9-12). pp. 376-388.

Մինասեան, Մարտիրոս (1988) «Երգէր ձեռամբ». Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (7-9). pp. 117-123.

Մինասեան, Մարտիրոս (1987) Խորենացու երկու հատուածի մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԱ (5-7). pp. 137-144.

Մինասեան, Մարտիրոս (1988) Նորայր Ն. Բիւզանդացու անտիպ «Հատընտիր տաղարան»ը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԲ (4-6). pp. 78-81.

Մինասեան, Մարտիրոս (1972) Պետրոս Պէտիրեան. Լեզու նախնեաց. Գրաբարի դասագիրք. Պէյրութ, 1972. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (11-12). pp. 478-486.

Մինասեան, Մարտիրոս (1973) Պետրոս Պէտիրեան. Լեզու նախնեաց. Գրաբարի դասագիրք. Պէյրութ, 1972. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԷ (1-4). pp. 72-79.

Մինասեան, Շաքէ (1994) Մեր նորագոյն թարգմանական գրականութեան մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԸ (1-3). pp. 63-65.

Մինասեան , Մարտիրոս (1974) Դիտողութիւններ «Եղծ Աղանդոցի» հայերէն նոր թարգմանութեան մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԸ (1-2). pp. 89-93.

Միրզոյեան, Հ. Ղ. (1996) Ինքնակենսագրական նորայայտ փաստեր Գրիգոր Տղայի մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (10-12). pp. 427-438.

Մխալեան, Գ. (1932) Գիշերէն մինչեւ Լուսաբաց. Կ. Սիտալ.- Արեւոտ Ճամբան, Մաննիկ Պէրպէրեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Զ (2). pp. 60-62.

Մխալեան, Գ. (1933) Հարիւրքսանեւհինգ Ամեայ Յոբելեան Բերայի Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ, 1807-1932. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (4). pp. 125-126.

Մխալեան, Գ. (1931) Պատմ. Ամերիկահայ քաղաք. կուսակցութեանց (1890-1925). Ֆրեզնօ,1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (3). p. 93.

Մխալեան, Գ. (1933) Կեանք եւ Արուեստ, Տարեգիրք, Գ Տարի, 1933. Մ. եւ Մ. Պարսամեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (4). pp. 124-125.

Մխալեան, Գ. (1932) The Evolution of Scientific Thought from Newton to Einstein, by A. D`Abro. New York, 1927. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Զ (9). pp. 275-277.

Մխալեան, Գ. (1931) Ա. Նաւարեան.-Poemès d'orient. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (3). p. 94.

Մխիթարեան, Սարգիս (2018) Հայրենիքի վերածնութեան խորհուրդը Վահան Տէրեանի «Մի՛ խառնէք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին» բանաստեղծութեան մէջ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ղ (4-6). pp. 177-187.

Մկրեան, Յովհ. Ա. Քհնյ. (1993) 1883 Ա., 1891 Բ.,1895 Գ. տպագրութիւն ժամագիրքէն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (10-12). pp. 474-479.

Մկրտիչեան, Լորետա (1991) Արցախի Յաւերժական Արուեստը. Հեղինակ՝ Հ. Յակոբեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԵ (9-12). p. 186.

Մկրտումեան, Արտուշ (2015) Աւետիք Իսահակեանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոէմը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, 82 (10-12). pp. 38-48.

Մուրատեան, Ս. (1993) Երգիծականը եւ ողբեգականը Երուանդ Օտեանի «Ընկեր Բ. Փանջունի» վէպում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (7-9). pp. 351-356.

Մուրատեան, Սամուէլ (1994) Երգիծականը եւ ողբեգականը «Ընկեր Փանջունու» վէպում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԸ (1-3). pp. 53-62.

Մուրատեան, Սամուէլ (1994) Երգիծականը եւ ողբեգականը «Ընկեր Փանջունու» վէպում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԸ (4-6). pp. 126-134.

Մուրատեան, Սամուէլ (1993) Երգիծականը եւ ողբերգականը Երուանդ Օտեանի «Ընկեր Բ. Փանջունի» վէպում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (10-12). pp. 459-468.

Մուրատեան, Սամուէլ Պ. (1993) Երգիծականը եւ ողբեգականը Երուանդ Օտեանի «Ընկեր Բ. Փանջունի» վէպում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (4-6). pp. 202-211.

Յ

Յակոբեան, Գէորգ (2019) «Լերան վրայէն Երանիներ»-ը Եղիվարդի գրչի տակ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՂԱ (8-12). pp. 235-245.

Յակոբեան, Մ. Ս. (1872) Օրագիր եւ բարոյականութիւն իւր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9). pp. 198-204.

Յովակիմեան, Ռուբէն Վրդ. (1983) Գրիգոր Նարեկացի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԷ (7-9). pp. 155-159.

Յովակիմեան, Ռուբէն Վրդ. (1983) Գրիգոր Նարեկացի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԷ (10-11). pp. 219-223.

Յունապ, Պ. (1948) Հողը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԲ (9-10). pp. 276-278.

Յուսիկ Վրդ., (1936) Neuarmenische Grammatik. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ժ (10). pp. 318-319.

Ն

Ն. Ս. Պ., (1927) Հոգեվերլուծում, Տքթ. Գ. Ամատեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (6). p. 187.

Ն. Ս. Պ., (1928) Զուարթ պատմութիւններ իրական եւ ընկերային կեանքէ առնուած. Գրեց Տօքթ Ա. Նագգաշեան. Նիւ Եորք, 1926. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (2). pp. 50-51.

Ն. Վ. Պ., (1932) Քրիստոնէական ըստ Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցոյ Վարդապետութեան, յատկապէս պատրաստուած մեր Ազգ. Վարժարաններու եւ Կիր. Դպրոցներու ուսուցիչներուն եւ եւ ուսանողներուն համար.- Ծաղկաքաղ Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ Շարականներէն.- Հայկարան (Պարբերագիրք). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Զ (10). pp. 315-318.

Ն. Վ. Պ., (1931) Արայ Գեղեցիկ. Գրեց Դոկտ Հ. Ալեքսանդր Վ. Մատիկեան. Վիեննա, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (10). pp. 311-314.

Ն. Վ. Պ., (1930) Կորիւն, Վարք Մաշթոցի. ուղղեալ եւ լուսաբանեալ ի Գառնիկ Ֆնտգլեանէ. Երուսաղէմ, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (12). pp. 397-398.

Ն. Վ. Պ., (1931) Արայ Գեղեցիկ. Գրեց Դոկտ Հ. Ալեքսանդր Վ. Մատիկեան. Վիեննա, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (11). pp. 344-346.

Ն. Վ. Պ., (1932) Տարօնի Աշխարհ, Պատկերներ ու Պատմուածքներ.-Գեղամ Տեր Կարապետեան,Փարիզ, 1931. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Զ (5). p. 152.

Ն. Վ. Պ., (1933) Հայ Մշակոյթի Օր. 1932, Փարիզ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (4). pp. 122-124.

Ն. Վ. Պ., (1934) Հ. Վարդան Վ. Հացունի «Ուղղագրութիւն եւ առոգանութիւն հայերենի», Վենետիկ, 1933. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ը (7). pp. 217-222.

Ն. Վ. Պ., (1933) Quatre Conférences sur L’Arménie. Frederic Macler, Paris, 1932. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (5). pp. 154-155.

Նագգաշեան, Անուշ (1998) Անել բանաստեղծը եւ վիպագիրը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԲ (1-3). pp. 46-58.

Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. (1993) Սայաթ-Նովայի կրօնական աշխարհայեացքը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (10-12). pp. 469-473.

Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. (1999) Նահապետ Քուչակի պանդխտութեան հայրէնները. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԳ (4-6). pp. 222-226.

Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. (1996) Բաղձալի հաշտութիւն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Հ (1-3). pp. 64-66.

Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. (2003) Սէրկէյ Եսենին (1895-1925). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԷ (4-6). pp. 145-149.

Ներսոյեան, Տիրան վրդ. (1934) Աստուած, մարդ, տիեզերք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ը (1). pp. 10-14.

Նոտար, (1936) Աւետարանի մոգերը եւ Հայոց պատմութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ժ (1). pp. 17-19.

Նոտար, (1936) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ժ (3). pp. 87-94.

Նոտար, (1936) Նօթք եւ նիշք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ժ (5). pp. 153-157.

Նորայր Եպիսկոպոս, (1960) A Catalogue of Armenian Manuscripts by Sirarpie Der Nersessian, Dublin, 1958. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԴ (4-5). p. 107.

Նուպարեան, Մեսրոպ (1927) Դպրոցասիրաց Տեղեկագիրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (6). pp. 188-189.

Շ

Շ., (1978) «Ցուցակ Միջնադարեան Հայերէն Ձեռագիրներու Ամերիկայի մէջ»- Աւետիս Սանճեան: "A Catalogue of Medieval Armenian Manuscripts in the United States". By Avedis Sanjian. Published by the University of California Press, 1976, 800 pp. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԲ (1-3). pp. 65-67.

Շ. Վ., (1931) Մեր «Ամաթէօր»ները. Կ. Յ. Հրաչեան, Պէյրութ, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (3). p. 95.

Շ. Վ., (1961) Paintres et Sculpteurs Arméniens. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԵ (1). pp. 17-19.

Շ.Ե.Գ., (1957) Յաւելուած գրախօսականի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԱ (4-5). pp. 107-109.

Շաւարշ Վարդապետ, (1931) Հայրենի ծխան. Վահէ Հայկ. Ֆրէզնօ 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (9). p. 283.

Շաւարշ Վարդապետ, (1930) Հայ Եկեղեցի. Գրեց՝ Բաբգէն Եպս. Կիւլէսէրեան. Ուսումնասիրութիւններ. Երուսաղէմ, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (10). p. 332.

Շէօհմէլեան, Յովհ. (1948) Մայաքովսկի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԲ (1). pp. 30-34.

Շոլինեան, Մարիամ (2006) Ինտրայի «Նոճաստան» սոնետաշարը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ձ (7-12). pp. 275-280.

Ո

Ո. Մ., (1933) Տագնապէն Դէպի Բարօրութիւն. Հեղինակ Պ. Հալաճեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (3). pp. 87-88.

Ոսկանեան, Գրիգոր (1990) Ծիսագիտութիւն (Նորայր Արք. Պողարեան). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԴ (7-12). pp. 235-237.

Ոսկանեան, Գրիգոր (1991) «Յիսուս Քրիստոսի առակները». Հեղինակ՝ Բաբգէն Ա. Քհնյ. Մագսուտեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԵ (4-6). pp. 73-74.

Ոսկանեան, Գրիգոր (1995) Ընտրեալդ Աստուծոյ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրութիւնը Դ.րդ դարէն մինչեւ մեր ժամանակը։ Հեղինակ՝ Տ. Գրիգոր Վրդ. Մագսուտեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԹ (4-6). pp. 151-155.

Ոսկանեան, Գրիգոր Աբղ. (1992) Ձայնքաղ Շարական. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԶ (7-8). pp. 244-246.

Չ

Չիլինկիրեան, Լեւոն (1927) Ձայնագրեալ Մանկական և Դպրոցական Նոր Երգարան. Աշխատասիրեց Գէորգ Մ. Գասապեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (6). p. 188.

Չինչինեան, Զաւէն Արք. (2000) Ներսէս Լամբրոնացին՝ Հրապարակախօս։ Հեղ.՝ Գառնիկ Անանեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԴ (10-12). pp. 370-372.

Չինչինեան, Զաւէն Վրդ. (1955) Յակոբ Օշական եւ Համապատկեր Արեւմտ. Գրականութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԹ (3). p. 94.

Չինչինեան, Զաւէն Վրդ. (1954) Մանուկներու բեմը. Հեղինակ՝ Արմենակ Գրաճեան. Պեյրութ, 1954. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԸ (11-12). pp. 332-333.

Պ

Պ. Վ. Վ., (1953) Համմուրապիի օրինագիրքը. Անուշաւան Աբղ. Զղջանեան. Ներածութեամբ, Թարգմանութեամբ բեւեռագիր բնագրէն եւ ծանոթագրութիւններով. Երուսաղէմ, 1953. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԷ (7). pp. 201-202.

Պասմաճեան, Կարիկ (1980) Եղիշէ Դուրեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԴ (3-4). pp. 64-66.

Պէրպէրեան, Հ. (1939) Քուչակ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԳ (12). pp. 398-399.

Պէրպէրեան, Հայկ (1948) Նոր վաւերագիրներ Իսրայէլ Օրիի մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԲ (3). pp. 101-105.

Պէրպէրեան, Վալտեր (2018) Լեզուի արտայայտչամիջոցները Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան Ողբերգութեան» պոեմում. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Ղ (10-12). pp. 390-395.

Ս

Սարաֆեան, Գր. Ա. (1957) Ժամագիրք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԱ (4-5). pp. 106-107.

Սարգիսեան, Արտեմ (1993) «Վերելք»ին Վայելքը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (7-9). pp. 357-360.

Սարգսեան, Արտեմ (1993) «Հայրիկ ջան» (Հոգեվերլուծումի փորձ մը). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԷ (10-12). pp. 480-487.

Սթրուվ, Կլէպ (1946) Քսան եւ հինգամեակ մը. գրական քննադատութիւն եւ գրական տեսութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ի (4-5). pp. 76-79.

Սթրուվ, Կլէպ (1946) Քսան եւ հինգամեակ մը. գրական քննադատութիւն եւ գրական տեսութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ի (6-7). pp. 130-133.

Սիոն Վրդ., (1931) Հրանդ (Մելքոն Կիւրճեան)- Ամբողջական երկեր. Պարիս 1931. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (6). pp. 190-191.

Սուքիասեան, Կարապետ (2003) Գրիգոր Նարեկացու Էջմիածնին նուիրուած տաղի վերծանութիւնը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԷ (7-12). pp. 220-227.

Սօս-Վանի, (1957) <<Միսթիկ տաւիղ>>. Հեղինակ՝ Աշտիշատ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԼԱ (7-8). pp. 195-196.

Վ

Վահէ-Վահեան, (1933) «Սէր» Քերթուածներ, 1919-1933 Հեղինակ՝ Վահան Թէքէեան. Փարիզ, 1933. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (9). pp. 288-290.

Վարդանեան, Գուրգէն (1968) Բեմը եւ Հաւատքի Ցոլքեր։ Գր. Ա. Սարաֆեան։ Տպ. Սրբոց յակոբեանց.1966.320 էջ։. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԲ (9-12). p. 494.

Վարդանեան, Խաչատուր (1997) Մատեան «Տոհմային Գիտութեան». Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ՀԱ (4-6). pp. 200-203.

Տ

Տ. Վ. Ն., (1931) Զուարթնոց տարեգիրք. Ա. Տարի. Կազմեց՝ Հ. Մ. Ծ. Վրդ. Պախթիարեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (1). p. 26.

Տ. Վ. Ն., (1931) Քաղաքացիական կրթութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (3). p. 94.

Տ. Վ. Ն., (1930) Ուղեւորութիւն յԵթովպիա. Գրեց՝ Գէորգ Արքեպ. Արսլանեան. Կ.Պօլիս, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Դ (12). pp. 398-399.

Տ. Վ. Ն., (1931) Ընդարձակ տարեցոյց Ս. Փ. Ազգային հիւանդանոցի. Կ. Պօլիս, 1931. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (1). pp. 25-26.

Տ. Վ. Ն., (1932) Ընդարձակ Տարեցոյց Ս.Փրկչի Ազգային Հիւանդանոցի 1932. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Զ (2). pp. 58-59.

Տ. Վ. Ն., (1932) Կեանք եւ Արուեստ, Տարեգիրք, Բ Տարի, 1932։- Յիշատակարան Հարիւրամեայ Յոբելինի Խասգիւղի Ս. Ստեեփանոս Եկեղեցւոյ. 1831-1931. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Զ (2). pp. 59-60.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1951) Ֆրանսական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (7). pp. 217-220.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1949) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (3). pp. 70-74.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1949) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (5-6). pp. 139-144.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1949) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (7). pp. 180-183.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1949) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (10). pp. 276-279.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1948) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԲ (7-8). pp. 220-224.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1948) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԲ (9-10). pp. 259-261.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1948) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԲ (11-12). pp. 310-315.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1949) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (1-2). pp. 27-32.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1949) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (4). pp. 95-99.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1949) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (8). pp. 217-219.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1949) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԳ (9). pp. 241-245.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1950) Ֆրանսական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 21-23.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1950) Ֆրանսական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 122-125.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1950) Ֆրանսական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). pp. 150-155.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1951) Ֆրանսիական քննադատութեան երեք սիւնե. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԵ (11). pp. 341-344.

Տէր Յովհաննիսեան, Պարգեւ (1950) Ֆրանսական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 62-64.

Տէր-Յակոբեան, Զգօն Վրդ. (1931) Իսլամը Հայ Մատենագրութեան մէջ. Ուսումնասիրեց եւ հրատարակեց Բաբգէն Եպս. Կիւլէսէրեան. Վիեննա, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (11). pp. 346-347.

Տէր-Յակոբեան, Զգօն Վրդ. (1931) Փիլարտոս Հայը.Կիլիկեհայ ճոխութեան բուն հիմնադիրը, գրեց՝ Կոմմագենացին. Հալէպ, 1930. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ե. (1). pp. 26-27.

Տէր-Յակոբեան, Զգօն Վրդ. (1934) Ամբողջական երկեր Եղիշէ Պատրիարք Դուրեանի Բ. «Հայոց հին կրօնը կամ հայկական դիցաբանութիւն». Երուսաղէմ, 1933. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ը (3). pp. 89-92.

Տէր-Ներսէսեան, Ներսէս Սրկ. (1927) Սատու Սունտար Սինկհ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (5). p. 152.

Տէրտէրեան, Եղիշէ Աբեղայ (1933) Արազ Տարեգիրք, Ա տարի 1933. Յ. Ճ. Սիրունի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (10). pp. 318-319.

Տիրան Վարդապետ, (1933) «Մարդ Մահկանացու» Մայքլ Արլենի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Է (8). pp. 255-258.

Տիրան Վրդ. Ն., (1935) «Նովին Մարմնով» յօդուածի մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Թ (10). pp. 321-322.

Ք

Ք., (1928) Տարեցոյցներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (2). p. 51.

Ք., (1928) Նոր կամ Գրիգորեան Տոմարը եւ Հայոց Ս. Եկեղեցին. Գրեց Յակոբ Վարժապետեան Կ. Պօլիս, 1926. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (2). p. 50.

Ք., (1928) Տարեցոյցներ Թէոդիկ. Ամէնուն Տարեցոյցը 1928. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Բ (1). pp. 22-24.

Քիւրտեան, Յ. (1967) Աղուանական արձանագրութիւնների վերածնութիւնը։- Աղուանից աշխարհի գրականութեան հարցերի շուրջը։- Հայոց գիրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 278-281.

Քիւրտեան, Յ. (1968) Ցուցակ ձեռագրաց Մշոյ Ս. Առաքելոց-Թարգմանչաց Վանքի եւ շրջակայից. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԲ (3-4). pp. 173-175.

Քիւրտեան, Յ. (1966) Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Խ (6). pp. 325-330.

Քիւրտեան, Յ. (1967) «Դուինի Դրամական շրջանառութիւնը դրմագիտութեան տուեալներով»։- «Յովասափ Սեբաստացի. բանաստեղծութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 183-185.

Քիւրտեան, Յ. (1972) «Պատմա-բանասիրական հանդէս». Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (1-2). pp. 76-80.

Քիւրտեան, Յ. (1971) Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց։ Հատոր Դ։ Կազմեց Նորայր Եպս. Պողարեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԵ (9-10). p. 380.

Քիւրտեան, Յ. (1971) Հայկական մատենագիտութիւն։ Կազմեց Արմենակ Սալմասլեան։. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԵ. pp. 380-381.

Քիւրտեան, Յ. (1973) Զանազան գրախոսականներ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԷ (1-4). pp. 80-83.

Քիւրտեան, Յ. (1972) Հայկական մանրանկարչութեան Գլաձորի դպրոցը. հեղ՝ Ավետիսեան Ա.Ն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (5-8). pp. 261-263.

Քիւրտեան, Յ. (1972) «Էրեբունի Բերդ- Քաղաքի պատմութիւն»։- «Հայաստանի հնագիտական յուշարձանները»։- «Պատմութիւն Անանուն Զրուցագրի». Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (9-10). pp. 385-390.

Քիւրտեան, Յ. (1972) Հայկական Եկեղեցիներ։- Իրանի Հայկական Վանքերը։- Մայր Ցուցակ ձեռագրաց Ս. Յակոբեանց. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (11-12). pp. 487-488.

Քիւրտեան, Յ. (1966) Կիլիկեան Մանրանկարչութիւնը 12-13 դարերուն։ Գրեց Լ.Ռ. Ազարեան։ Ութածալ, լաթակազմ, ուսումնասիրական մասը 150 էջ եւ 15 գունաւոր, 134 սեւուճերմակ բոլորէջեան պատկերներով։ Երևան, 1964։. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Խ (10-12). pp. 550-553.

Քիւրտեան, Յ. (1969) Աստուածաշունչ Մատեանը։ Գրեց Արտակ Արքեպիսկոպոս Մանուկեան։ Թղթակազմ, ութածալ, նկարազարդ․ 184 էջ։ Թեհրան, 1966։- Միջնադարեան Հայաստանի բառարանագրական յուշարձաններ։ Գրեց Հ. Մ. Ամալեան։ Լաթակազմ, փոքր ութածալ։ էջ 242։ Երեւան, 1966. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 458-461.

Քիւրտեան, Յ. (1971) Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նիկոմիդիոյ եւ շրջակայից։ Կազմեց Ստեփանոս Արքեպս. Յովակիմեան, 1903ին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԵ (9-10). pp. 378-379.

Քիւրտեան, Յ. (1973) Դիւան հայ վիմագրութեան.Պրակ Գ.Կազմեց Ս. Գ. Բարխուդարեան,1967. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԷ (9-10). pp. 284-286.

Քիւրտեան, Յ. (1973) «Հայաստանի բերդերը» Գրեց Հ. Միքայել Վ. Յովհաննէսեան, 1970. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԷ (9-10). pp. 286-289.

Քիւրտեան, Յ. (1966) Մկրտիչ Նաղաշ։ Աշխատասիրութեամբ Էդ. Խոնդկարեանի։ Լաթակազմ, ութածաւալ, էջ 260, Երեւան, 1965. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Խ (7). pp. 364-365.

Քիւրտեան, Յ. (1972) Առաքել Բաղիշեցի /ԺԵ դար/։ Ուսումնասիրութիւն եւ բնագրեր Արշալոյս Ղազինեանի. 350 էջ, Երեւան, 1971. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԶ (5-8). pp. 264-266.

Քիւրտեան, Յ. (1968) Բանբեր մատենադարանի թիւ 4,5,6. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԲ (7-8). pp. 373-381.

Քիւրտեան, Յ. (1966) Սասնայ ազգագրութիւնը։ Գրեց Վարդան Պետոյեան։ Կիսալաթ, ութածալ, էջ 550, պատկերազարդ, Երեւան, 1965. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Խ (7). p. 367.

Քիւրտեան, Յ. (1966) Կանոնագիրք Հայոց։ Աշխատասիրեց Վազգէն Յակոբեան։ Մեծ ութածալ, լաթակազմ, էջ 742։ Ա. հատոր, Երեւան, 1964. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Խ (7). pp. 365-367.

Քիւրտեան, Յ. (1969) Հայկական մանրանկարչութիւն։ Խմբագրութիւն եւ առաջաբան՝ Ռ․Գ․Դրամբեանի։ Ներածական եւ մանրանկարներու բացատրութիւն՝ Լ․Ա․ Դուռնովոյի։ Փոքր երկծալ, լաթակազմ, 75 գունաւոր եւ 4 անգոյն բոլորիջեան արտահանութիններով։ Ընդամէնը 235 էջ։ Հայաստան հրատարակչութիւն, Երևան, 1967։. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 350-357.

Քիւրտեան, Յ. (1969) Հայկական մանրանկարչութիւն։ Լաթակազմ, մեծածաուալ, էջ 78 եւ 84 թերթ՝ մէկ երեսին գունաւոր մանրանկարչական հարազատ արտահանութիւններով։ Ս. Ղազար, Վենետիկ, Մխիթարեան Տպարան, 1966, ձմեռ։ Գին՝80 տոլար։. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 265-273.

Քիւրտեան, Յ. (1967) Բ. Լ. Չուգասըզեան. Խրատք նուշիրուանի։- Բաբգէն Առաքելեան. Քաղաքները եւ արհեստները Հայաստանում 9-13 դարերին։- Սերիկ Դաւթեան. Հայկական ժանեակ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 357-362.

Քիւրտեան, Յ. (1970) An Armenian Miscellany: Գրեց Արամ Թէրզեան։ Թղթակազմ, փոքրածալ, էջ 228 եւ 8 գունաւոր արտահանութիւններ։ Փարիզ,1969. գին 5 Տոլար։. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԴ (7-8). pp. 371-373.

Քիւրտեան, Յ. (1970) Colophons of Armenian Manuscripts 1301-1480 («Յիշատակարաններ Հայերէն Ձեռագիրներու 1301էն 1480»)։ Ընտրեց, թարգմանեց (անգլերէնի) եւ ծանօթագրեց Աւետիս Սանճեան. -The Armenian Revolutionary Movement (Հայկական Յեղափոխական շարժումը)։ Գրեց օր. Լուիզ Նալպանտեան։ Լաթակազմ, ութածալ, էջ 248։ Գալիֆորնիա , 1967։ Գին՝ 6 տոլար. -Թումանեանը արուեստի մասին։ Լաթակազմ, փոքր ութածալ, նկարազարդ էջ 284։ Երևան, 1969։. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԴ (9-10). pp. 488-490.

Քիւրտեան, Յ. (1969) The Council of Chalcedon and the Armenian Church.Գրեց Գարեգին Եպս. Սարգիսեան: Ութածալ. լաթակազմ. էջ 264: Լոնտոն,1965:. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 58-63.

Քիւրտեան, Յ. (1971) Պատմա-Բանասիրական հանդէս։ Հայկական Գիտութիւնների Ակադեմիայի Հրատարակութիւն N1,1958. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԵ (11-12). pp. 478-484.

Քիւրտեան, Յ. (1969) The last years of the Georgian Monarchy 1658-1832. By David Marshall Lang. Columbia University Press. New York,1957: Ութածալ, լաթակազմ, էջք 334. նկար եւ աշխարհացոյց տախտակ։- An Annotated List of Armenian New Testament Manuscripts. By Rev. Errol F. Rhodes Ph.D. Rikkyo University, Ikebukro, Tokyo, Japan, 1959.Փոքր ութածալ,լաթակազմ, էջք 192. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 184-188.

Քրիստինեան, Գէորգ (1994) Մեր բախտի փշոտ շուշաններ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԿԸ (4-6). pp. 135-136.

Օ

Օշական, (1927) Մովսէս Կաղանկայտուացի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Ա (9). pp. 278-280.

Օշական, Յ. (1929) Յովհաննէս պատմաբան, Թ. դար. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 178-181.

Օշական, Յ. (1937) Գիրքերու քովն ի վեր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԱ (2). pp. 59-63.

Օշական, Յ. (1938) Գիրքերու քովն ի վեր. «Այգեկութք». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԺԲ (12). pp. 375-377.

Օշական, Յ. (1978) ԵապԷլ Եսայեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԾԲ (10-12). pp. 254-257.

This list was generated on Sun Mar 7 19:24:07 2021 AMT.