Սիոն: Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան

Items where Year is 1868

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Խ | Կ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ս | Տ | Ք
Number of items: 138.

Ա

Անուշեանց, Յակոբ Յովակիմ Պօլսեցի (1868) Դիտողութիւն . - Եղիշէի յաղագս Միանձաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (5). pp. 111-117.

Անուշեանց, Յակոբ Պօլսեցի (1868) Ուղերձ երախտագիտական ի շնորհաբեր այցելութիւն Տ. Տ. Եսայեայ Ս. Հօր մերոյ յուսումնարանն Ժառանգաւորաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 15-16.

Անուշեանց, Յակոբ Պօլսեցի (1868) Յառաջադիմութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). pp. 49-54.

Անուշեանց, Յակոբ Պօլսեցի (1868) Դաստիարակութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4). pp. 73-80.

Աշակերտուհիք Սուրբ Գայիանեաց Վարժարանին, (1868) Ամենապատիւ և Բարեխնամ Սրբազան Հայր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 16-17.

Բ

Բարունակեան, Կարապետ (1868) Բան տարագիր որդւոյ առ որդեկորոյսն Անի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 158-159.

Բարունակեան, Կարապետ Արաբկերցի (1868) Ի սգալի մահ Աղաթոն Գրիգոր Էֆէնտիի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). pp. 135-137.

Գ

Գ. Մ., (1868) Խաչ օգնեա ինձ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9). pp. 206-207.

Ե

Եաղըճեան, Կ. Յ. (1868) Առ Հայրենիս Հառաչանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (5). pp. 109-111.

Խ

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1).

Խմբագրական, (1868) Նոր տարի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 1-4.

Խմբագրական, (1868) Ճշմարտութիւն և ստութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 4-9.

Խմբագրական, (1868) Վերադարձ ի Գահիրէէ Ամենապատիւ Սրբազան Պատրիարք Հօր ի Ս. Աթոռս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 12-13.

Խմբագրական, (1868) Դիտողութիւն Լուսաւորչական, Հայ-Գրիգորեան և Էջմիածնական բառերու վրայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 17-19.

Խմբագրական, (1868) Ծննդեան հանդէս։ -Նամակ Յոպպէու, Դամասկոսի, և Բերիաի։ -Երկրաշարժ։ -Պ. Պէտէրման Հիւպատոս Բրուսիոյ։ -Աբբահօր։ -Մահագոյժ։. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 19-22.

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1).

Խմբագրական, (1868) Նուիրատուք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 23-24.

Խմբագրական, (1868) Ծանուցում. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). p. 24.

Խմբագրական, (1868) Ճշմարտութիւն և ստութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2). pp. 25-31.

Խմբագրական, (1868) Հանդէս պարգեւաբաշխութեան Ժառանգաւորաց վարժարանի Առաքելական Սուրբ Աթոռոյս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2). pp. 31-33.

Խմբագրական, (1868) Ատենախօսութիւն Պ. Գ. Մուրատեանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2). pp. 33-41.

Խմբագրական, (1868) Նամակ ի Գահիրէէ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2). pp. 41-43.

Խմբագրական, (1868) Գեր. Տ. Տ. Իգնատիոս և Սիմէօն Ս.Եպիսկոպոսաց Աղեքսանդրիա հասնելնին։- Կարսի առաջնորդ Գեր. Տ. Յովհաննէս Ս. եպիսկոպոս։- Դժբաղդ մահ։ - Բրուսիացւոց բարերարութիւնը։ - Ներկայ ամսոյս ցուրտը։ - Զանազան գողութիւնք։- Կիլիկիոյ վիճակէն լուրեր։. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2). pp. 46-48.

Խմբագրական, (1868) Բարոյականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2). p. 48.

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2).

Խմբագրական, (1868) Ազդ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). p. 49.

Խմբագրական, (1868) Երդումն Գեր. Հասունի. - Դիտողութիւն. - Քանի մի խօսք առ Հայ - Հռովմէական ազգայինս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). pp. 54-61.

Խմբագրական, (1868) Հարցաքննութիւն և հանդէս երկսեռ վարժարանաց քաղաքիս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). pp. 65-66.

Խմբագրական, (1868) Զատկական տօն։ -Կիպրոսի հաշիւ. -Լիվա Փաշա. -Նօր Ալըմանիոյ դրօշակին պարզուիլը. -Նորեկ աշակերտացու մը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). pp. 66-71.

Խմբագրական, (1868) Նորատիպ մատեանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). p. 72.

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3).

Խմբագրական, (1868) Նուիրատուութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). pp. 71-72.

Խմբագրական, (1868) Արբեցութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). p. 72.

Խմբագրական, (1868) Արտօնագիր Հայ գաղթականաց Խրիմու. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4). pp. 80-84.

Խմբագրական, (1868) Տասն և իններորդ դարուս Նոր Մեսիան. - Հապէշիստանէն եկած հեռագիրը. - Գեր. Յովհաննէս Մկրտիչ եպիսկոպոսք. - Յոպպէէն լուր. - Ս. քաղաքիս մէջ հասարակաց հիւանդանոցի մը հաստատուիլը. - Նորեկ աշակերտացու մը. - Ծանուցմունք։. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4). pp. 94-96.

Խմբագրական, (1868) Մամլոյ յանձնուած. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4). p. 96.

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (5).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (5).

Խմբագրական, (1868) Տարբերութիւն Կրօնական Միութեան և Միակերպութեան. ՍՍիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (5). pp. 97-103.

Խմբագրական, (1868) Կարճ խորհրդածութիւն մը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (5). pp. 103-105.

Խմբագրական, (1868) Աշխատութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (5). pp. 105-109.

Խմբագրական, (1868) Եանըք Մուստաֆա Փաշայն. - Աւստրիոյ Արչիդուքս Ֆրանչեսքօ. - Ղրիղորիոս Հռովմէադաւան Յունաց Աղեքսանդրիոյ պատրիարքի գալուստը. - Սուրբ Աթոռոյս Տեսչաց փոփոխութիւնը. - Յոպպէի ճանապարհի ընկերութիւնը. Նուէրք.- Էջմիածնի Սինոդի շրջաբերականը. - Գայիանեանց վարժարանի հանդէսը. - Երկու ժառանգացու աշակերտաց գալուստը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (5). pp. 117-120.

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (5).

Խմբագրական, (1868) Էջմիածին և Արարատ .- Կոնդակ Վ.Կաթողիկոսի. - Յայտարարութիւն Արարատ ամսագրի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). pp. 121-124.

Խմբագրական, (1868) Քանի մը խօսք Մշօյ Վարդոյ վիճակի Սալըքան գիւղի սոսկալի անցքին վրայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). pp. 140-141.

Խմբագրական, (1868) Ազդարարութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). pp. 141-142.

Խմբագրական, (1868) Լատինական տօնակատարութիւն մը. Ճրագավարութիւն, - Մկրտիչ եպիսկոպոսի Մարաշ գնալը. - Հոգեհանգստեան պաշտօն Աղաթօն Գրիգոր Էֆենտիի յիշատակին համար. - Լուր Պէրութէն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). pp. 142-145.

Խմբագրական, (1868) Պատիժ բամբասողին. - Օրինակ Համբերութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). p. 144.

Խմբագրական, (1868) Ծանուցում . - Ղերուբնա- Եդեսայի. - Եսայի Կաթողիկոս Աղուանից. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). p. 144.

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորթագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7).

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7).

Խմբագրական, (1868) Հանդէս տարեդարձի անուանակոչութեան Ամենապատիվ Սրբազան Պատրիարքի Առաքելական Սրբոյ Աթոռոյս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). p. 150.

Խմբագրական, (1868) Հարևանցի ակնարկ արեւելեան հնախօսութեան վրայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 162-163.

Խմբագրական, (1868) Քաղաքիս կառավառիչ Նազիֆ Փաշայ. - Ներսէս Ծ. Վարդապետի Հնդկաստան ուղեւորիլը. - Պրուսիայ Վեհ. թագաւորի և իւր օգոստափառ ամուսնոյն կենդանագիր պատկերները նուիրելը. - Կարնոյ Գեր . Առաջնորդ Յարութիւն Ս. Արքեպիսկոպոսի Վեհապետեան սուրբ Աթոռոյս ժամանելը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 166-168.

Խմբագրական, (1868) Կեպլերի աղօթքը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 3 (7). pp. 164-165.

Խմբագրական, (1868) Նամակ Հիւպատոսի. Նուէրք, Պէհզատ Ումետ Էֆէնտիի, ՎԷհ. կայսեր Աւոտրիոյ. Կ. Պօլսեցի ազգասիրի մի, Երևանցի մահտեսի Պօղոս աղայի. և Կարնեցի մահտեսի Սարգիս Էֆէնտիի։ -Փասկալ Յակովբ աղա։ -Զանազանք. -Գեր . Յարութիւն Արքեպիսկոպոս։. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 185-189.

Խմբագրական, (1868) Ծանուցում. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). p. 169.

Խմբագրական, (1868) Վօլդէր, Ռուսօն և Մոնդէնեը, Հրաշքի վկայք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 170-172.

Խմբագրական, (1868) Ի գերեզման իջեր թագաւոր անմահ [Շարական]. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 176-177.

Խմբագրական, (1868) Կանանչ վարագոյրներուն վնասը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 180-181.

Խմբագրական, (1868) Արաբներուն առատաձեռնութիւնն ու գողութիւնն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 181-182.

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8).

Խմբագրական, (1868) Ազդարարութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 189-190.

Խմբագրական, (1868) Նորատիպ Սաղմոս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1868) Ուրախառիթ լուր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). p. 170.

Խմբագրական, (1868) Հերքումն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9). pp. 193-206.

Խմբագրական, (1868) Ընտանեկան կեանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9). pp. 208-210.

Խմբագրական, (1868) Սուրբ Յարութեան գմբէթի շինութեան աւարտումն. - Սուրբ Աթոռոյս երկու միաբան վարդապետաց ուղղեւորութիւնն. - Ամեն.Հասունեան Սրբազանի գալուստը. - Հրէայ պատանւոյ մը ինքնասպանութիւնը. - Ձեռնադրութիւն չորս ժառանգաւոր սարկուագոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9). pp. 214-216.

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9).

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10).

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10).

Խմբագրական, (1868) Ժողովրդային Կրթութիւն. - Նախաշաւիղ. - Ա. Կրթութիւն ըստ բուն նշանակութեան։. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10). pp. 217-223.

Խմբագրական, (1868) Մարդկային վիճակի նախկին տարբերությունը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10). pp. 234-236.

Խմբագրական, (1868) Օսմանեան Տէրութեան նոր կարգադրութիւնը Երուսաղէմի համար. - Երկու բողոքական Հայ եղբարց դարձը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10). pp. 239-240.

Խմբագրական, (1868) Մարդկային վիճակի նախկին տարբերութիւնը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10). pp. 234-236.

Խմբագրական, (1868) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (11).

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (11).

Խմբագրական, (1868) Ժողովրդային կրթութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (11). pp. 241-250.

Խմբագրական, (1868) Նամակ Հիւպատոսին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (11). pp. 250-251.

Խմբագրական, (1868) Կենցաղ մարդկան և իր տեսակները. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (11). pp. 258-261.

Խմբագրական, (1868) Տեղեկութիւն Սահակ եպիսկոպոսի վրայ. - Ճրագավառութիւն. - Տաճկերէն ոտանաւոր. - Ձեռնադրութիւն. - Նուէր. - Պապի հրաւիրագիրը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (11). pp. 263-264.

Խմբագրական, (1868) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (11).

Խմբագրական, (1868) Մեծն Ներսէս. Գեղեցիկ տիպար Հայրապետութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (12). pp. 265-269.

Խմբագրական, (1868) Նախապաշարմունք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (12). pp. 276-284.

Խմբագրական, (1868) Գիւտ դիտակին և մանրադիտակին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (12). pp. 284-285.

Խմբագրական, (1868) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (12). p. 286.

Խմբագրական, (1868) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (12).

Խմբագրական, (1868) Ցանկ նիւթոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (12). pp. 286-289.

Խմբագրական, (1868) Լուծումն 666 թուոյն Հովհաննու Յայտնութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 145-149.

Կ

Կ. Գ. Չ. Զմիւռնացի Ձուլիչ, (1868) Իղձ սրտի առ սուրբ տաճարն Յարութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9). p. 210.

Կէօմրիւքճեան, Յ. Ս. (1868) Ի սուրբ խաչն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). pp. 63-65.

Կէօմրիւքճեան, Յ. Ս. (1868) Ճանաչումն անձին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). pp. 133-135.

Կէօմրիւքճեան, Յ. Ս. (1868) Ճանաչումն անձին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 156-158.

Կէօմրիւքճեան, Յ. Ս. (1868) Ճանաչումն անձին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 177-179.

Կէօմրիւքճեան, Յ. Ս. (1868) Թառաչ առ պանդուխտս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10). pp. 227-229.

Կէօմրիւքճեան, Յարութիւն սրկ. (1868) Մուրիկ և չարասիրտն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 9-11.

Կէօմրիւքճեան, Յարութիւն սրկ. (1868) Իշխանութեան հասած հովիւմը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2). pp. 44-45.

Մ

Միանսարեանց, Միքայել Մեսրոպեան (1868) Ազգային կրթութիւն. Հրապարակական ընթերցանութիւնք Էդուարդ Լաբուլէի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (11). pp. 251-258.

Մկրտչեանց, Մ. (1868) Գրականութեան գիտութեան առարկայն (Մի հատված գրականութեան վրայ ընթերցուածներից). Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4). pp. 87-91.

Մկրտչեանց, Մինաս (1868) Հարցաքննութիւններ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10). pp. 224-227.

Մկրտչեանց, Մինաս Տ. Գ. (1868) Նամակ Պերլինէն ևւ յօդուած. Վէճ դրամագլխոյ և գործաւորութեան մէջ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2). pp. 45-46.

Մկրտչեանց, Տ. Գ. (1868) Նամակ Պերլինէն ևւ յօդուած. Վէճ դրամագլխոյ և գործաւորութեան մէջ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (3). pp. 61-63.

Մուրատեանց, Գ. (1868) Ուխտ հայրենասիրի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). pp. 124-132.

Յ

Յովհաննիսեան, Աստվածատուր Վրդ. (1868) Կարճ ճանապարհորդութիւն յԱսորիս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 160-162.

Յովհաննիսեան, Աստվածատուր Վրդ. (1868) Կարճ ճանապարհորդութիւն յԱսորիս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 172-176.

Յովհաննիսեան, Աստվածատուր Վրդ. (1868) Կարճ ճանապարհորդութիւն յԱսորիս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (9). pp. 211-214.

Յովհաննիսեան, Աստվածատուր Վրդ. (1868) Կարճ ճանապարհորդութիւն յԱսորիս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10). pp. 229-234.

Ն

Նալբանդեան, Խաչատուր (1868) Նախախնամութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 159-160.

Պ

Պետերման, Պ. (1868) Վասն Հայկական գրոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4). pp. 84-86.

Ս

Սարգսեան, Գրիգոր Կեսարացի (1868) Խնդակցութիին յաւուր տօնախմբութեան Տ. Տ. Եսայի ազգասէր Սբ. Հօր, Ամենապատիւ սրբազան Հայր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 150-154.

Սարգսեան, Ստեփան Տարոնցի (1868) յՕծումն Վեհափառ Հայրապետին Հայոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (2). p. 41.

Ստեփանեան, Կարապետ Տիգրանակերտցի (1868) Ուղերձ ուրախակցութեան ընդ ցանկալի գալուստ Տ. Տ. Եսայեայ Սրբազան Հօր մերոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (1). pp. 13-15.

Տ

Տատեան, Կարապետ Ղարահիսարցի (1868) Ամենապատիւ Սրբազան Հայր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 154-156.

Տէր-Ստեփանեան, Կարապետ Տիգրանակերտցի (1868) Խորհրդածութիւն մը դաստիարակութեան վրայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (6). pp. 137-140.

Տէր-Ստեփանեան, Մկրտիչ Սարկաւագ Տիգրանակերտցի (1868) Խորհրդածութիւն միաբանութեան վրայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (12). pp. 269-276.

Տիրհեմեանց, Համազասպ Ս. Էլլի Կարնեցի (1868) Իղձք սգւոյ առ Սուրբն Սաղիմ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 179-180.

Ք

Քիւրքճիանօ‎ֆ, Յովհաննէս (1868) Առաքինի ու քաղաքակիրթ պատանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (4). pp. 92-94.

Քիւրքճիանօ‎ֆ, Յովհաննէս (1868) Առաքինի ու քաղաքակիրթ պատանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (7). pp. 165-166.

Քիւրքճիանօ‎ֆ, Յովհաննէս (1868) Առաքինի ու քաղաքակիրթ պատանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (8). pp. 182-185.

Քիւրքճիանօ‎ֆ, Յովհաննէս (1868) Առաքինի ու քաղաքակիրթ պատանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (10). pp. 236-239.

Քիւրքճիանօ‎ֆ, Յովհաննէս (1868) Առաքինի ու քաղաքակիրթ պատանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 3 (11). pp. 261-263.

This list was generated on Thu May 13 10:19:19 2021 AMT.