Սիոն: Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան

Items where Year is 1870

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ս | Տ | Փ
Number of items: 133.

Ա

Այվազեան, Ա. Յ. (1870) Սկզբունք։- Կարծեաց ազատութիւն։- Ճշմարիտ բանադատութիւնը։ - Ազգային դպրութան վրայ երկու խօսք։- Երկրագործութեան հանրացուցումը:- Հարստահարութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). pp. 97-102.

Այվազեան, Ա. Յ. (1870) Սկզբունք։- Կարծեաց ազատութիւն: - Ճշմարիտ բանադատութիւն: - Ազգային դպրութան վրայ երկու խօսք: - Երկրագործութեան հանրացուցումը: - Հարստահարութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (6). p. 127.

Բ

Բաղեան, Յովհաննէս վրդ. Աղթամարցի (1870) Նկարագրութիւն Հայկաձոր եւ Ոստան գաւառաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). pp. 266-268.

Բաղեան, Յովհաննէս վրդ. Աղթամարցի (1870) Ստորագրութիւն Հայկաձոր եւ Ոստան գաւառաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). pp. 17-21.

Բաղեան, Յովհաննէս վրդ. Աղթամարցի (1870) Ստորագրութիւն Հայկաձոր եւ Ոստան գաւառաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (2). pp. 36-40.

Գ

Գաթըրճեան, Յովսեփ Հայր (1870) Պատասխանիք եւ լուծումն խաբէութեան հիմնական տարբերութեանց կաթուղիկէ եւ էջմիածնական դաւանութեանց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (9). pp. 199-209.

Գաթըրճեան, Յովսէփ Հայր (1870) Պատասխանիք եւ լուծումն խաբէութեան հիմնական տարբերութեանց կաթուղիկէ եւ էջմիածնական դաւանութեանց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). pp. 49-54.

Գաթըրճեան, Յովսէփ Հայր (1870) Պատասխանիք եւ լուծումն խաբէութեան հիմնական տարբերութեանց կաթուղիկէ եւ Էջմիածնական դաւանութեանց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (6). pp. 121-127.

Գաթըրճեան, Յովսէփ Հայր (1870) Պատասխանիք եւ լուծումն խաբէութեան հիմնական տարբերութեանց կաթուղիկի եւ էջմիածնական դաւանութեանց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (8). pp. 175-183.

Գասպարեան, Յակոբ (1870) Գահիրէէն նամակ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (8). pp. 187-191.

Գրիգորեան, Թագւոր Ադրիանապօլսեցի and Կարապետեան, Գաբրիէլ Պ. Եգիպտացի (1870) Հանդէս՝ ի տօնի թարգմանչաց. Երկրորդ դասուց աշակերտաց ճառերուն երկուքը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7). pp. 145-147.

Ե

Եսայեանց, Շաւարշ Յարութիւն Թալասցի (1870) Դպրոցական արդիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). pp. 238-239.

Եսայեանց, Շաւարշ Յարութիւն Թալասցի (1870) Դպրոցական արդիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). pp. 262-265.

Թ

Թաթուլ, (1870) Արուսեակ հայոց բարդին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). pp. 14-15.

Թովմաս Երէց, (1870) Տաղք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). pp. 245-246.

Թովմաս Երէց , (1870) Երգք զուարճութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (9). p. 219.

Լ

Լամընէ, (1870) Անմահութիւն հոգւոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). pp. 84-86.

Խ

Խմբագրական, (1870) Անցյալ ու ներկայ տարիներ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). pp. 1-6.

Խմբագրական, (1870) Խորհրդածութիւն ծովու վրայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). pp. 10-11.

Խմբագրական, (1870) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). p. 22.

Խմբագրական, (1870) Ծանուցումն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). pp. 23-24.

Խմբագրական, (1870) Զուարճալիք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). p. 24.

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1).

Խմբագրական, (1870) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1).

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1).

Խմբագրական, (1870) Հերքումն հիմնական տարբերութեանց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (2). pp. 25-30.

Խմբագրական, (1870) Արկածք Արիսթոնօիւսին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (2). pp. 40-42.

Խմբագրական, (1870) Սուրբ Փրկչի վանք յԵրուսաղէմ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (2). pp. 42-44.

Խմբագրական, (1870) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (2). pp. 44-48.

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (2).

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (2).

Խմբագրական, (1870) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (2).

Խմբագրական, (1870) Խրատ հայկական ուսման եւ աշակերտելոց նորին ի ձեւ բարառնական. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). p. 59.

Խմբագրական, (1870) Արկածք Արիսթոնօիւսին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). pp. 60-62.

Խմբագրական, (1870) Ազգային. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). pp. 63-65.

Խմբագրական, (1870) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). pp. 67-71.

Խմբագրական, (1870) Նոր հրատարակութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). p. 71.

Խմբագրական, (1870) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3).

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3).

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3).

Խմբագրական, (1870) Ցուցակ աստիճանաց աշակերտաց Ժառանգաւորաց վարժարանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). p. 72.

Խմբագրական, (1870) Բանախօսութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). pp. 79-82.

Խմբագրական, (1870) Արկածք Արիսթոնօիւսին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). pp. 83-84.

Խմբագրական, (1870) Դատաստան ընդդէմ Քրիստոսի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). pp. 90-91.

Խմբագրական, (1870) Ի սուրբ Գրիգոր Նարեկացին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). p. 91.

Խմբագրական, (1870) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). pp. 91-92.

Խմբագրական, (1870) Նոր հրատարակութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). p. 93.

Խմբագրական, (1870) Պատմութիւն Աստուծմէ աներկիւղ մը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). pp. 94-96.

Խմբագրական, (1870) Անուանք բաժանորդաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4).

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4).

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4).

Խմբագրական, (1870) Աղաղակ ողբոցն Հայաստանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). p. 103.

Խմբագրական, (1870) Արկածք Արիսթոնօիւսի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). pp. 110-112.

Խմբագրական, (1870) Ի սգալի մահ Երանուհւոյ դեռաբուսիկն դստեր Յակովբ աղայի Աշըգեան Աղէքսանդրացւոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). p. 118.

Խմբագրական, (1870) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). pp. 119-120.

Խմբագրական, (1870) Սէտայի հագըգեթ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). pp. 114-117.

Խմբագրական, (1870) Կիպրոսի եկեղեցւոյ և վանուց հաշուեցուցակը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (6). pp. 128-129.

Խմբագրական, (1870) Յիսուսեան կրօնաւորին նամակը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (6). pp. 130-135.

Խմբագրական, (1870) Մահարձան Փարիս Հանըմի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (6). p. 136.

Խմբագրական, (1870) Եգիպտոսի առաջնորդական խընդիր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (6). pp. 139-141.

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (6).

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (6).

Խմբագրական, (1870) Փարիս հանըմի կտակին մեկ պարբերութիւնը. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 5 (6). pp. 137-139.

Խմբագրական, (1870) Հրիտակ Փարիս Հանըմի. Յանուն Աստուծոյ կենդանիոյ եւ մշտնջենականի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7). pp. 159-162.

Խմբագրական, (1870) Լատինաց Երուսաղէմ Ս.Յակովբաց մէջ չպատարագելեը. Նոյնին Գաղղիերէնը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7). pp. 154-158.

Խմբագրական, (1870) Հանդէս գահակալութեան Օգոս.Սուլթանին։-Հանդէս ՝ ի տօնի սրբոց Գայիանեանց։- Քննութիւն քաղաքիս Րիւշտիւէ դպրոցի աշակերտաց։-Երուսաղեմի մէջ ջուր։ Անգղիոյ Տէրութենէն Հապէշտանի նուիրակաց վճարուած ծախքը։-Գալուստ Վսեմ Րեշիտ Փաշայի կուսակալին Ասորեաց։. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7). pp. 163-168.

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7).

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7).

Խմբագրական, (1870) Նոր հրատարակութիւնք. Հենրիկոս եւ Մարիամ կամ երկու որբերը.-Հրահանգ սիրոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7). p. 168.

Խմբագրական, (1870) Հաւելուած.-Ազգային։- Եգիպտոսի խնդիրը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7). pp. 169-174.

Խմբագրական, (1870) Արշալոյսի յոդուած մը. Եգիպտոսի խնդիր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (8). pp. 191-197.

Խմբագրական, (1870) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (8). pp. 197-198.

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (8).

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (8).

Խմբագրական, (1870) Տաղ սրբոյ խաչին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (9). p. 220.

Խմբագրական, (1870) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (9). pp. 221-222.

Խմբագրական, (1870) Կարգ ի գիտութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (9). p. 222.

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (9).

Խմբագրական, (1870) Խղճի ազատութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). pp. 223-228.

Խմբագրական, (1870) Ճշմարտութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). pp. 228-232.

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (9).

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10).

Խմբագրական, (1870) Դպրոցական արդիւնք. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 5 (10). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10).

Խմբագրական, (1870) Բաժանորթագրութեան պայմանք. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 5 (10).

Խմբագրական, (1870) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). p. 246.

Խմբագրական, (1870) Խղճի ազատութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). pp. 247-252.

Խմբագրական, (1870) Սուրբ Տեղեաց խնդիրը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). pp. 252-257.

Խմբագրական, (1870) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). p. 270.

Խմբագրական, (1870) Բաժանորթագրութեան պայմանք. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 5 (11).

Խմբագրական, (1870) Ծանուցումն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). p. 270.

Խմբագրական, (1870) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11).

Խմբագրական, (1870) Արձան հանգստեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). p. 270.

Խմբագրական, (1870) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11).

Խմբագրական, (1870) Խղճի ազատութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (12). pp. 271-276.

Խմբագրական, (1870) Սուրբ Տեղեաց խնդիրը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (12). pp. 276-283.

Խմբագրական, (1870) Ցանկ նիութոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (12). p. 294.

Կ

Կ. Ե., (1870) Բարոյական. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). pp. 268-270.

Կ. Տ. Մ., (1870) Ի նկարագիր պատերազմին Գագկայ ընդդէմ Սկիւթաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7). p. 153.

Կատոն, (1870) Յաղագս ուսման բարւոք կենցաղավարելոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (9). pp. 210-212.

Կատոն, (1870) Յաղագս ուսման բարւոք կենցաղավարելոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). pp. 235-238.

Կատոն, (1870) Յաղագս ուսման բարւոք կենցաղաւարելոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). pp. 259-262.

Կարապետեան, Գաբրիէլ Պ. Եգիպտացի (1870) Ամենապատիւ Ս. Հայր եւ արգոյ հանդիսականք:Թարգմանչաց տօնի առթիւ Ժառանգաւորաց վարժարանում հանդէսի ժամանակ կարդացուած ճառը. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 5 (6). pp. 147-150.

Կարապետեանց, Գաբրիէլ Պօղոս (1870) Խոկումն մահու. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). pp. 239-240.

Հ

Հարութիւնեան, Գևորգ Տ. Իսմայելցի and Յակովբեան, Յարութիւն Թալասցի (1870) Դպրոցի տղայոց ճառեր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). pp. 73-79.

Հարութիւնեան, Պ. Յ. (1870) Դպրոցի տղայոց ճառեր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). pp. 112-114.

Մ

Մինասեան, Կարապետ Տ. (1870) Առ Հայաստան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (12). pp. 285-287.

Միրիճանիան, Կարապես Արաբկերցի (1870) Առակ բարոյական. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). pp. 11-14.

Մկրտչեանց, Մինաս (1870) Մեծապատիւ ժողով. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (2). pp. 30-36.

Մկրտչեանց, Մինաս (1870) Մեծապատիւ ժողով. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). pp. 54-58.

Մկրտչեանց, Մինաս (1870) Մեծապատիւ ժողով. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (4). pp. 86-89.

Մկրտչեանց, Մինաս (1870) Մեծապատիւ ժողով. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). pp. 107-110.

Մկրտչեանց, Մինաս (1870) Մեծապատիւ ժողով. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (8). pp. 183-187.

Մկրտչեանց, Մինաս (1870) Մեծապատիւ ժողով. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (9). pp. 212-218.

Մկրտչեանց, Մինաս (1870) Մեծապատիւ ժողով. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 5 (10). pp. 232-234.

Մկրտչեանց, Մինաս (1870) Մեծապատիւ ժողով. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). pp. 232-234.

Յ

Յակովբեան, Թագւոր (1870) Գահիրէէն եկած նամակներ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (6). pp. 141-144.

Յակովբեան, Մելքոն Ս. Դրակացի (1870) Նահատակութիւն Վարդանանց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). pp. 65-66.

Յարութիւնեան, Գէորգ Տ. Իսմայելցի (1870) Առակ-Գեղեցիկ կաղնին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). p. 241.

Յարութիւնեան, Գէորգ Տ. Իսմայելցի (1870) Դպրոցական արդիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (12). pp. 287-289.

Ն

Ն. Ճ., (1870) Խնդրեցի եւ տուաի ինձ հանճար հայցեցի եւ եկն յիս ոգի իմաստութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7). pp. 151-152.

Պ

Պաղտասարեան, Ներսէս Այնթապցի (1870) Յանցումն մարդոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). pp. 240-241.

Պայրըն Լորտ, (1870) Եղերերգ յաղագս մահուան Սըր Բէդէր Բարքէրի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). p. 105.

Պայրըն Լորտ, (1870) Հրաժեշտ առ Մուզայն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). p. 106.

Պայրն Լորտ, (1870) Պատասխան «Հասարակաց վախճանը» անուանեալ քերթուածի մը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (5). p. 104.

Պօղոսեան, Սարգիս and Պաղտասարեան, Ներսէս Այնթապցի (1870) Դպրոցի տղայոց ճառեր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). pp. 6-10.

Պօսիւէ, (1870) Մոլութեան պատիժը նոյն իսկ իր մէջն է. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (3). pp. 62-63.

Ս

Ստեփանեան, Մկրտիչ Սարկաւագ Տիգրանակերտցի (1870) Արկածք Արիսթոնօիւսին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (1). pp. 15-17.

Տ

Տէր-Սարգիսեանց, Ստեփաննոս (1870) Փորձութիւնը եւ նորա հետեւանքը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (10). pp. 242-245.

Տէր-Ստեփանեան, Մկրտիչ Ս. (1870) Թշուառութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (11). pp. 257-259.

Տէր-Ստեփանեան, Մկրտիչ Ս. (1870) Թշուառութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (12). pp. 284-285.

Տէր-Ստեփանեան, Մկրտիչ Ս. (1870) 1870 թուականը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (12). pp. 289-293.

Փ

Փ. Վ., (1870) Մասիս լրագրոյն մէկ կտորին վրայ հարցում ՝մը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 5 (7). pp. 162-163.

This list was generated on Thu May 13 11:01:46 2021 AMT.