Սիոն: Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան

Items where Year is 1872

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Գ | Զ | Խ | Կ | Մ | Յ | Շ | Պ | Ռ | Ս | Տ
Number of items: 103.

Ա

Այվազեան, Ա. Յ. (1872) Ողջույն առ Սիօն։- Յուշիկք Հայրենեաց Հայոց։- Ժպիտք և արտասուք - Վահագն։- Դիւան։- Սօս և Սօնդիպի։- Վանայ բեւեռագիր Տախտակները և Տ. Մօրթման. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (5). pp. 101-112.

Գ

Գ. Ս. Խ., (1872) Խաւարումն եւ ծածկութիւն աստեղաց ընդ լուսնով. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (5). pp. 118-120.

Գ. Ս. Խ., (1872) Անհիմն տրտունջներ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (6). pp. 134-137.

Գ. Ս. Խ., (1872) Անաչառ դիտողութիւն մի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). pp. 157-161.

Գ. Ս. Խ., (1872) Գծագիր Մեսիական պաշտօնի Յիսուսի Քրիստոսի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (8). pp. 169-176.

Գ. Ս. Խ., (1872) Բարոյական կրթութիւն իբրև առաջին խարիսխ ընկերական շինութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9). pp. 193-197.

Գ. Ս. Խ., (1872) Բարոյական կրթութիւն իբրև առաջին խարիսխ ընկերական շինութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (10). 217-222.

Գ. Ս. Խ., (1872) Բարոյական կրթութիւն իբրև առաջին խարիսխ ընկերական շինութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (11). pp. 241-250.

Գ. Ս. Խ., (1872) Բարոյական կրթութիւն իբրև առաջին խարիսխ ընկերական շինութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12). pp. 265-271.

Զ

Զաքարեանց, Գէորգ Աւետեան (1872) Կարգադրութիւն առողջութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (1). pp. 5-11.

Զաքարեանց, Գէորգ Աւետեան (1872) Կարգադրութիւն առողջութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (2). pp. 32-38.

Զաքարեանց, Գէորգ Աւետեան (1872) Կարգադրութիւն առողջութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3). pp. 56-64.

Զաքարեանց, Գէորգ Աւետեան (1872) Կարգադրութիւն առողջութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (4). pp. 85-91.

Զաքարեանց, Գէորգ Աւետեան (1872) Կարգադրութիւն առողջութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (6). pp. 137-141.

Զաքարեանց, Գէորգ Աւետեան (1872) Կարգադրութիւն առողջութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (5). pp. 113-118.

Խ

Խապայեան, Գ. Ս. (1872) Հանդէս տարեդարձի նահատակութեան Ս. Վարդանանց եւ Ժառանգաւորաց վարժարանի Սբ. Աթոռոյս.- Ատենախօսութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (2). pp. 42-47.

Խմբագրական, (1872) Անցաց օրեր ևւ նոր օրեր. Սիօն. ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական , 7 (1). pp. 1-4.

Խմբագրական, (1872) Եկեղեցական վարչութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (1). pp. 11-17.

Խմբագրական, (1872) Վերստին առ երազայոյզն Արշալոյս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (1). pp. 17-20.

Խմբագրական, (1872) Մելեթիոս եպիսկոպոս Աթինայի և Գրիգորիոս Մետրապօլիտ Քիոսի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (1). pp. 20-25.

Խմբագրական, (1872) Նոր հրատարակութիւն. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 7 (1). p. 26.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (1).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (1).

Խմբագրական, (1872) Տնօրէնութիւն Ազգային Վարչութեան ի մասին կալուածական և թեմական խնդրոց Եգիպտոսի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (2). pp. 25-32.

Խմբագրական, (1872) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (2). pp. 47-48.

Խմբագրական, (1872) Նոր հրատարակութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (2). p. 48.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (2).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (2).

Խմբագրական, (1872) Վարդանանց դպրոց ի Կիպրոս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3). p. 67.

Խմբագրական, (1872) Գրութիւն Գաբրիէլ Պատրիարքի առ Կարբեցի Յովհաննէս կաթողիկոս Ս. Էջմիածնի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3). pp. 64-67.

Խմբագրական, (1872) Որդիք Աստուծոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3). pp. 49-56.

Խմբագրական, (1872) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3). pp. 70-71.

Խմբագրական, (1872) Առ երիցս երազյայոյզն Արշալոյս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3). p. 70.

Խմբագրական, (1872) Նոր հրատարակութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3). pp. 71-72.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանաք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3).

Խմբագրական, (1872) Թուղթ Ամենապատիւ Պատրիարքի Սուրբ Աթոռոյս առ Օգոստոսափառ Վիկտորիա Թագուհի Միացեալ Տերութեանն Անգղիոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (4). pp. 73-75.

Խմբագրական, (1872) Որդիք Աստուծոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (4). pp. 92-95.

Խմբագրական, (1872) Ազդարարութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (4). pp. 95-96.

Խմբագրական, (1872) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (4). p. 96.

Խմբագրական, (1872) Նոր հրատարակութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (4). p. 96.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (4).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (4).

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (5).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (5).

Խմբագրական, (1872) Նոր հրատարակութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (6). p. 144.

Խմբագրական, (1872) Թղթակցութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (6). pp. 141-143.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (6).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (6).

Խմբագրական, (1872) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (6). pp. 143-144.

Խմբագրական, (1872) Յորդորական խօսք առ Հայկազուն մանկունս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). pp. 145-152.

Խմբագրական, (1872) Հարցաքննութիւն և հանդէս պարգևւաբաշխութեան Ժառանգաւորաց Վարժարանի Ս. Աթոռոյս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). pp. 161-162.

Խմբագրական, (1872) Թահրիրաթ Միւտիւրին յորդորական ճառը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). pp. 162-163.

Խմբագրական, (1872) Անգլիոյ Արտաքին գործոց պաշտօնէին ի կողմանէ Վեհ. Թագուհւոյն առ Ս. Պատրիարքն ղրկած շնորհակալութեան նամակը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). p. 165.

Խմբագրական, (1872) Հայագէտ Տօքթօր Պետերմանին նամակը. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 7 (7). pp. 166-167.

Խմբագրական, (1872) Առ Փունջն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). p. 167.

Խմբագրական, (1872) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). pp. 167-168.

Խմբագրական, (1872) Առ ուխտադրուժ ամուսնաւորն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (8). pp. 188-189.

Խմբագրական, (1872) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (8). p. 192.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (8).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (8).

Խմբագրական, (1872) Մահագոյժ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9). p. 213.

Խմբագրական, (1872) Հարցում. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9). p. 213.

Խմբագրական, (1872) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9). pp. 215-216.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9).

Խմբագրական, (1872) Հայկական հնութիւնք ի լեառն Ձիթենեաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (10). pp. 237-238.

Խմբագրական, (1872) Անձնուէր ընկերութիւն յԱտանա. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (10). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1872) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (10). pp. 239-240.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (10).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (10).

Խմբագրական, (1872) Բժիշկ Մինաս Տ. Գաբրիէլեան Մկրտիչեանց Ագուլիսէցի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (11). pp. 260-262.

Խմբագրական, (1872) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (11). pp. 262-264.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (11).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (11).

Խմբագրական, (1872) ՖԷնէրի հերձուածը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (11). pp. 250-254.

Խմբագրական, (1872) Առեղծուած. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12). pp. 281-282.

Խմբագրական, (1872) Յայտարարութիւն գրոց Մ. Միանսարեանցի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12). pp. 282-284.

Խմբագրական, (1872) Նուիրատուութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12). pp. 284-285.

Խմբագրական, (1872) ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12). pp. 285-287.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ Նիւթոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12). pp. 287-288.

Խմբագրական, (1872) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12).

Խմբագրական, (1872) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12).

Խմբագրական, (1872) Քաղուած ճառախօսութեան Տօքթօր Մօրթմանի(Տես Մասիս թիւ 1196). Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (2). pp. 38-40.

Խմբագրական, (1872) Կիպրօս,Լէֆքօշայի Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ եւ Սուրբ Մակարայ վանուց միամեայ արդեանց եւ ծախուց ցուցակն է, 1871 ամին:. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (3). pp. 68-69.

Խմբագրական, (1872) Համառօտ պատասխաններ. - Առ եկեղեցականն Օրագրի (թիւ 665) և առ Փունջն (թիւ 708). Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (2). pp. 40-42.

Կ

Կորիւն, Մ. (1872) Տրամախօսութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (6). pp. 129-134.

Կորիւն, Մ. (1872) Տրամախօսութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). pp. 152-157.

Մ

Մարկոսեան, Մ. Վ. (1872) Խոսք արտասանեալ ի հանդիսի Ս. Թարգմանչաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (7). pp. 163-164.

Մարկոսեան, Մ. Վ. (1872) Առակ - Մուկն դաշտի ևւ մշակ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9). pp. 213-215.

Մարկոսեան, Մամբրէ Վ. (1872) Երկու խոսք եկեղեցւոյ պաշտօնէից ուղղուած. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (8). pp. 177-187.

Մարկոսեան, Մամբրէ Վ. (1872) Երկու խօսք Եկեղեցւոյ պաշտօնէից ուղղուած. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9). pp. 204-213.

Մարկոսեան, Մամբրէ Վ. (1872) Երկու խօսք Եկեղեցւոյ պաշտօնէից ուղղուած. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (10). pp. 228-237.

Մարկոսեան, Մամբրէ Վ. (1872) Երկու խօսք Եկեղեցւոյ պաշտօնէից ուղղուած. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (11). pp. 254-260.

Մարկոսեան, Մամբրէ Վ. (1872) Երկու խօսք Եկեղեցւոյ պաշտօնէից ուղղուած. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12). pp. 273-281.

Մուրատեանց, Մ. Վ. (1872) Ծրագիր ուսմանց Ժառանգաւորաց վարժարանի Առաքելական Աթոռոյ Հայոց Ս. Յակոբեանց եւ պայմանք ընդունելութեան աշակերտաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (5). pp. 97-100.

Յ

Յակոբեան, Մ. Ս. (1872) Օրագիր եւ բարոյականութիւն իւր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (9). pp. 198-204.

Յակովբեան, Մելքոն Ս. Թրակացի and Մօկացեան, Մեսրոպ Վ. (1872) Դպրոցական հանդէսք և ճառք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (4). pp. 76-85.

Շ

Շահանեան, Գէորգ Ս. Եդեսացի (1872) Եդեսիոյ ներկայ կրօնափոխութեան վերայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (12). pp. 272-273.

Պ

Պասքալ, (1872) Պասքալայ Գաղղիացւոյ աղօթք եւ խնդրուածք հիւանդութիւնը ի բարին գործ դնելու համար:. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (6). pp. 121-128.

Ռ

Ռուսօ, Ժ. Ժ. (1872) Յիսուս Քրիստոս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (8). pp. 176-177.

Ս

Սահակեան, Յարութիւն Վանցի (1872) Իղձ պանդուխտին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (8). pp. 189-192.

Տ

Տէր-Յարութիւնեան, Գէորգ Իսմայելցի (1872) Պաշտօնեայ ևւ պաշտօնավարութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 7 (10). pp. 222-228.

This list was generated on Thu May 13 11:10:37 2021 AMT.