Սիոն: Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան

Items where Year is 1875

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | Ա | Բ | Գ | Ե | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Ո | Ս | Վ | Տ | Փ
Number of items: 140.

D

De Witt Talmage, T. (1875) Ծաղկաքաղ Ամերիքական.- Յափշտակուած զէնքեր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). pp. 145-152.

G

Guylex, Thedor L. (1875) Ծաղկաքաղ Ամերիքական.- Հաւատքով քալելը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8). pp. 177-180.

Ա

Անտօն աբեղա Տփխիսեցի, (1875) Հակադրութիւն բարառնաբար ոգեալ ոտանաւոր չափով. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4). pp. 90-96.

Աւետեան, Գէորգ Զաքարեանց (1875) Մարգարէական յարակցութիւն ընդ մէջ Հին և Նոր Կտակարանոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 5-10.

Բ

Բագրատունեան, Կ. Միատնեցի (1875) Բարառնութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10). pp. 236-238.

Բարխուտարեանց, Մակար Վ. (1875) Կրկնամկրտութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4). pp. 76-78.

Գ

Գալբագճեանց, Յարութիւն Թ. (1875) Նամակ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10). pp. 239-240.

Գրիգորեանց, Աւագ (1875) Սոխակ Հայաստանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 65-66.

Ե

Եղիայեան, Զաքարիա Վ. (1875) Արձան յաւերժական սիրոյ ի սգալի մահ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 60-61.

Թ

Թոգադլեան, Նիկողոս Յ. (1875) Սրինգ հովուական. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). p. 59.

Թոգոթլեանց, Նիկողայոս Յ. (1875) Բդեշխ մը եւ երեք բարեկամներ. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական և քաղաքական, 10 (1). p. 14.

Խ

Խմբագրական, (1875) Ազդեցութիւն Ազգային պարբերական հրատարակութեանց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 15-18.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). p. 24.

Խմբագրական, (1875) Վրիպակ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). p. 24.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1).

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1).

Խմբագրական, (1875) Տօն նահատակութեան Սրբոց Վարդանանց եւ հանդէս Ժառանգաւորաց վարժարանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2). pp. 25-27.

Խմբագրական, (1875) Հրովարտակ Ալիի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2). pp. 37-39.

Խմբագրական, (1875) Մահացուցակ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2). pp. 45-46.

Խմբագրական, (1875) Տխուր դէպք մը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2). pp. 46-47.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2). pp. 47-48.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2).

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3).

Խմբագրական, (1875) Տ.Տ. Մկրտիչ սրբազնակատար Կաթողիկոս Կիլիկիոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 66-67.

Խմբագրական, (1875) Կրթութիւն ժողովրդեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 49-54.

Խմբագրական, (1875) Երգող թռչուններ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 58-59.

Խմբագրական, (1875) Մալականք և Դուխաբօրք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 70-71.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 71-72.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3).

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3).

Խմբագրական, (1875) Կիւրին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). p. 64.

Խմբագրական, (1875) Պատրիարքական պէրաթ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 68-70.

Խմբագրական, (1875) Նոր հրատարակութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). p. 72.

Խմբագրական, (1875) Կրթութիւն ժողովրդեան ի Զուիցերիա. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4). pp. 73-76.

Խմբագրական, (1875) Հնդկաստանի հայերը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4). pp. 83-85.

Խմբագրական, (1875) Հերքում սխալ հրատարակութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4). pp. 85-86.

Խմբագրական, (1875) Վարչական ծանօթութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4). pp. 87-88.

Խմբագրական, (1875) Վէճ ի մասին Հայոց Եկեղեցական ձայնագրութեան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4). pp. 88-89.

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4).

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4).

Խմբագրական, (1875) Կրթութիւն ժողովրդեան ի Զուիցերիա. Սիօն. ազգային, բանասիրական, գրագիտական, 10 (5). pp. 97-101.

Խմբագրական, (1875) Ատենախօսութիւն Տ. Ներսիսի Ամենապատիւ Պատրիարքի Կ. Պոլսոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5). pp. 102-105.

Խմբագրական, (1875) Քննութիւն Աստուածաբանութեան վարդապետի (Դօքտորի) աստիճան ստանալու համար. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5). pp. 110-114.

Խմբագրական, (1875) Կռիւ ի լեառն Ձիթենեաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5). pp. 114-115.

Խմբագրական, (1875) Նոր ընկերութիւն ի Դամասկոս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5). pp. 115-117.

Խմբագրական, (1875) Քրիստոնէութիւն ի Հնդիկս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5). pp. 118-119.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5). pp. 119-120.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5).

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5).

Խմբագրական, (1875) Կիսաւէր Եկեղեցի Հայոց ի գիւղն Էլբիրէհ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6). pp. 136-137.

Խմբագրական, (1875) Դպրոցական շէնքեր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6). pp. 139-140.

Խմբագրական, (1875) Նիւթք ուսման նախնական դպրոցներու համար. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6). pp. 140-142.

Խմբագրական, (1875) Պատասխանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6). pp. 142-143.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6). pp. 143-144.

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6).

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6).

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորթագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7).

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7).

Խմբագրական, (1875) Ծաղկաքաղ Բրիտանական.- Նախախնամութեան վրայ վստահութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). p. 153.

Խմբագրական, (1875) Ծաղկաքաղ Բրիտանական.- Անսխալ առաջնորդ. Սիօն. ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). p. 155.

Խմբագրական, (1875) Ծաղկաքաղ Բրիտանական.- Ճշմարիտ եղիր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). p. 156.

Խմբագրական, (1875) Շուշան Շավարշանայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). p. 167.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). pp. 167-168.

Խմբագրական, (1875) Վրիպակ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). p. 168.

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8).

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8).

Խմբագրական, (1875) Կրթարան Աւետարանական բանից.- Դաս Ե.- Անտարբերութիւն կրօնական. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8). pp. 169-177.

Խմբագրական, (1875) Ծաղկաքաղ Ամերիքական.- Քրիստոս առ Քրիստոնեայն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8). pp. 180-181.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8). p. 192.

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9).

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9).

Խմբագրական, (1875) Կրթարան Աւետարանական բանից- Դաս Ե.- Անտարբերութիւն կրօնական. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9). pp. 193-202.

Խմբագրական, (1875) Անգղիական Ծաղկաքաղ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9). pp. 208-212.

Խմբագրական, (1875) Ամուսնութիւն եւ ամուրիութիւն Եկեղեցականաց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9). pp. 212-216.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9). p. 216.

Խմբագրական, (1875) Նոր հրատարակութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9). p. 216.

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10).

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10).

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10).

Խմբագրական, (1875) Նոր հրատարակութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10). p. 240.

Խմբագրական, (1875) Յ. Հովուեան եւ իւր վիմագիր հրատարակութիւնն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1875) Կրթարան Աւետարանական բանից.- Դաս Զ.- Արտասուք եւ Երգ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10). pp. 217-225.

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (11).

Խմբագրական, (1875) Ցուցակ գրոց ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց և արժողութիւնք նոցին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (11).

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (11).

Խմբագրական, (1875) Նոր հրատարակութիւնք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (11). p. 264.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (11). p. 264.

Խմբագրական, (1875) Կարեւոր ծանուցում. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (11). pp. 263-264.

Խմբագրական, (1875) Ի բանից թագաւորին Նուշրէվանի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (11). pp. 261-263.

Խմբագրական, (1875) Կրթարան Աւետարանական բանից.- Դաս Զ.- Արտասուք եւ Երգ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (11). pp. 241-252.

Խմբագրական, (1875) Ցանկ նիւթոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12).

Խմբագրական, (1875) Ցանկ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12).

Խմբագրական, (1875) Կրթարան Աւետարանական բանից.- Դաս Է.- Տաճարի քարերը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12). pp. 265-274.

Խմբագրական, (1875) Բաժանորդագրութեան պայմանք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12).

Խմբագրական, (1875) Հրովարտակ Կայսերական Մեծաշուք Վեզիրդ իմ Մահմուտ Նէտիմ փաշա. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12). pp. 274-280.

Խմբագրական, (1875) Պաշտօնական ազդ.- Յատենագրութենէ Տնօրէն Ժողովոյ Ս. Աթոռոյս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12). pp. 281-282.

Խմբագրական, (1875) Երդումն ի Ռիւտլի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12). pp. 282-283.

Խմբագրական, (1875) Ուխտ Իս. Բեթլէհէմ և ի շրջակայս նորին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12). pp. 283-285.

Խմբագրական, (1875) Ժամանակագրականք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (12). pp. 285-288.

Կ

Կարապետեան, Աւետիս Պօլսեցի (1875) Ճառ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, 10 (2). pp. 27-31.

Հ

Համբարձումեան, Զաքար Մ. (1875) Դպրոցական հանդէս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (4). pp. 78-83.

Ղ

Ղուլ-Արզունի, (1875) Մեղայ Աստուծոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 18-19.

Մ

Մ. Վ., (1875) Նամակ առ Պ.Ս.Մ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). pp. 157-159.

Մ. Վ. Բ. Խ., (1875) Թէ մինչեւ ո՞ր աստիճան նախանձն կը կուրացնէ զմարդն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10). pp. 233-235.

Մ. Վ. Կ., (1875) Նոր Տարի.- Խորհրդածութիւն կենաց և մահուան վրայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 1-4.

Մաղաքիա վարդապետ, (1875) Մաղաքիա վարդապետ.- Նամակ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 14-15.

Մանդինեան, Սեդրակ (1875) Մեր ժամանակուայ ոգին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8). pp. 185-192.

Մանդինեան, Սեդրակ (1875) Մեր ժամանակուայ ոգին. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9). pp. 206-208.

Մարթէն, Էմմէ (1875) Հոգի ժողովրդոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 12-14.

Մարթէն, Էմմէ (1875) Վարդապետութիւն և բարոյական. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2). pp. 39-41.

Մարթէն, Էմմէ (1875) Մարդկային սեռի կատարելագործութիւն.- Բնութեան բարոյական օրենքը. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 54-58.

Մարկոսեան, Մ. Վ. (1875) Խոստովանութիւն Տէրոյենց Պատուելւոյն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2). pp. 44-45.

Մարկոսեան, Մամբրե վարդապետ (1875) Մահագոյժ.- Եղերգ ի տարաժամ մահ Մուրատայ, դեռահասակ որդւոյ Մեծ. Բասքալայ Յ. Մուրատեանց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (9). pp. 203-205.

Մարղուլ, (1875) Տարագիր Սոխակ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8). pp. 183-184.

Մխիթարեան, Խորեն վարդապետ (1875) Տեղեկութիւնք Բէթլէհեմի ազգայնոց վերայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (3). pp. 62-64.

Մխիթարեան, Խորեն վարդապետ (1875) Խորհուրդ եւ միութեան գործ.- Ճանաչելու համար խորհուրդ պետք է, շինելու համար՝ միութիւն եւ գործ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6). pp. 121-136.

Մխիթարեան, Խորեն վարդապետ (1875) Կիրառութիւն ժամանակի. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). pp. 159-163.

Մխիթարեան, Խորեն վարդապետ (1875) Խնայողութիւն. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). pp. 163-167.

Յ

Յակոբ Աբեղայ, (1875) Պատմական Յիշատակարան. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2). pp. 32-37.

Ն

Ներսէս վարդապետ, (1875) Յիշատակարան և երկու դէպք. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 10-12.

Ո

Ո. Գ. Բ., (1875) Միրզայ առ Մասիս. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5). p. 106.

Ո. Գ. Բ., (1875) Մասիս առ Միրզայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (5). pp. 107-109.

Ս

Ս. Բ., (1875) Տեղեկութիւնք Գօթայից. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (2). pp. 41-44.

Սաղիմեան, Գաբրիէլ Դպիր Փոթիշանցի (1875) Տիփտիկոն կամ Յիշատակագիրք Եկեղեցւոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (10). pp. 226-233.

Սաղիմեան, Գաբրիէլ Դպիր Փոթիշանցի (1875) Տիփտիկոն կամ Յիշատակագիրք Եկեղեցւոյ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (11). pp. 252-261.

Սրուանձտեանց, Գ. Վ. (1875) Գրոց ու Բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 22-24.

Վ

Վրդանիսեան, Գէորգ (1875) Կեդրոնական վարժարան Ռուբինեան ընկերութեան. Բան առ ազգն Հայոց. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (6). pp. 137-139.

Տ

Տամկաճեան, Յովհ. Թ. (1875) Ծաղկաքաղ Բրիտանական.- Տէրը պիտի հոգայ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (7). p. 154.

Տամկաճեան, Յովհ. Թ. (1875) Մանուկն եւ Քերովբէն. Սիօն. ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (8). pp. 181-182.

Փ

Փափազեան, Գալուստ Ծ. Վարդապետ (1875) Աշոտ. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 19-21.

Փափազեան, Գալուստ Ծ. Վարդապետ (1875) Հայր մեր. Սիօն. Ամսագիր ազգային, բանասիրական եւ գրագիտական, 10 (1). pp. 21-22.

This list was generated on Thu May 13 11:03:42 2021 AMT.