Սիոն: Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան

Items where Year is 1929

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | E | H | L | M | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Լ | Խ | Մ | Ն | Պ | Ս | Փ | Ք | Օ
Number of items: 148.

A

Aicard, Jean (1929) Յովհաննէս Մկրտիչ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). p. 12.

C

Comtesse de Noailles, (1929) Վազք մը կապոյտ երկինքին մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). p. 170.

E

Editorial board, (1929) King Solomon's Diadem. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). p. 125.

H

Hugo, V. (1929) Իմաստասէրին Աստուած անտես. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). p. 215.

L

Leconte De Lisle, (1929) Գեթսեմանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 108-109.

M

Montesquieu, (1929) Խորհրդածութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 233.

Musset, Alfred de (1929) Առ Աստուած. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 73-75.

Ա

Ակիւլինէ, (1929) Ճամբան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 240.

Աղաւնունի, Մկրտիչ Եպս. (1929) Սելովամի աւազանը եւ անոր մօտ գտնուող Հայկական Վանքերը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). pp. 13-17.

Աղաւնունի, Մկրտիչ Եպս. (1929) Գողգոթայի եկեղեցիին հայկական յիշատակները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 171-174.

Աղաւնունի, Մկրտիչ Եպս. (1929) Ս. Հրեշտակապետի Հայոց վանքը Երուսաղէմի մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 207-211.

Աղաւնունի, Մկրտիչ Եպս. (1929) Գեթսեմանիի Ս. Աստուածածնի Գերեզմանի եկեղեցին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 241-245.

Ատրուշան, (1929) Յուշեր Նիշեր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 181-183.

Արտաւազդ Վրդ., (1929) Խաղբակեանք կամ Պռօշեանք Հայոց Պատմութեան մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 76-78.

Արտաւազդ Վրդ., (1929) Տնտեսութիւնը անհատական եւ հանրային կեանքի մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 138-140.

Բ

Բ. Ե., (1929) Ծնունդին պատգամները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). pp. 3-4.

Բ. Ե., (1929) Կիլիկիոյ Կաթողիկոսները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). pp. 17-20.

Բ. Ե., (1929) Մարդկութեան տառապանքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 33-36.

Բ. Ե., (1929) Կիլիկիոյ Կաթողիկոսները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 58-62.

Բ. Ե., (1929) Երանիներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 105-107.

Բ. Ե., (1929) Կիլիկիոյ Կաթողիկոսները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 114-116.

Բ. Ե., (1929) Սիոնի լուսաբանութիւնները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). p. 126.

Բ. Ե., (1929) Երանիներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 135-137.

Բ. Ե., (1929) Կիլիկիոյ Կաթողիկոսները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 147-151.

Բ. Ե., (1929) Կիլիկիոյ Կաթողիկոսները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 175-176.

Բ. Ե., (1929) Երանիներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 200-201.

Բ. Ե., (1929) Կիլիկիոյ Կաթողիկոսները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 211-213.

Բ. Ե., (1929) Արդարութեան գաղափարը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 230-233.

Բ. Ե., (1929) Կիլիկիոյ Կաթողիկոսները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 258.

Բ. Ե., (1929) Ի՞նչ է Մատենադարանը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 267-269.

Բ. Ե., (1929) Մինաս Չերազ (1852,Յուլիս 3/15-1929,Մարտ 27). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 155-156.

Բ. Ե., (1929) Դպրեվանքեան Քարոզներ. Համադրեց Ղ. Եպս. Դուրեան, Փարիզ, 1929։ -Դէմքեր. Գրեց՝ Արշակ Չօպանեան. Փարիզ, 1928. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 274.

Բ. Ե., (1929) L'Armenie et le Proche orient. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). p. 122.

Բ. Ե., (1929) La Roseraie D'Arménie,III A. Tchobanian.Paris,1929.- Astour Navarian, Antologie des Poètes Arméniens, Paris, 1928. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 216-217.

Բ. Ե. , (1929) Վ. Լ. Խուպէսէրեան, Օրագրութիւն Ուղեւորութեան յԵւրոպա Սահակ Բ. Կաթողիկոսին Կիլիկիոյ. Հալէպ 1928. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). p. 76.

ԲԱԿ, (1929) Ոտնլուայ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). p. 140.

ԲԱԿ, (1929) Սէրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 269.

Բրիւտոմ, Սիւլլի (1929) Օտարականը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). p. 54.

Գ

Գուշակեան, Թորգոմ Եպիսկոպոս (1929) Հերքում. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 217-218.

Գրիգորեան, Մ. (1929) Ամովսայ «Հարմօնայ»ն եւ Հայաստան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 177-178.

Դ

Դուրեան, Ղեւոնդ Եպս. (1929) Պարզ քարոզներ. Անձնաքննութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 233-237.

Դուրեան, Ղեւոնդ Եպսկ. (1929) Պարզ քարոզներ. Պօղոս Առաքեալի Հովուական թուղթերը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). pp. 5-6.

Ե

Ե. Ե. Դ., (1929) Խօսք մը Սբ. Ծննդեան առթիւ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). p. 2.

Ե. Ե. Դ., (1929) «Պրիամական» փորձութիւն.- Պիսան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). p. 26.

Ե. Ե. Դ., (1929) Մանդակունիի ճառերուն մեկ նոր Ձեռագիրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). pp. 27-28.

Ե. Ե. Դ., (1929) Մեր Թարգմանիչներուն կարծեցեալ Եբրայագիտութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 63-65.

Ե. Ե. Դ., (1929) Մանդակունիի ճառերուն մեկ նոր Ձեռագիրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 65-67.

Ե. Ե. Դ., (1929) Մեր Թարգմանիչներուն կարծեցեալ Եբրայագիտութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 116-119.

Ե. Ե. Դ., (1929) Մանդակունիի ճառերուն մեկ նոր Ձեռագիրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 119-121.

Ե. Ե. Դ., (1929) Մեր Թարգմանիչներուն կարծեցեալ Եբրայագիտութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 152-154.

Ե. Ե. Դ., (1929) Օշական. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). p. 214.

Ե. Ե. Դ., (1929) Նկատողութիւններ Եզնիկի Աստուածաշնչական վկայութիւններու մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 250-253.

Ե. Ե. Դ., (1929) Հատավաճառ բառին նշանակութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 253-255.

Ե. Ե. Դ., (1929) Քաղուածներ Revue des Etudes Juives Հանդէսին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). pp. 21-25.

Երկաթ, Արսէն (1929) Ցաւը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). p. 20.

Երկաթ, Արսէն (1929) Աստուածը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). p. 42.

Երկաթ, Արսէն (1929) Թախանձանք լոյսին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). p. 142.

Երկաթ, Արսէն (1929) Սուգ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 269-273.

Երկաթ, Արսէն (1929) Կրկներեւոյթ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). p. 109.

Երուանդ Եպիսկոպոս, (1929) Վարդավառ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 202-207.

Թ

Թէքէեան, Վահան (1929) Ժամանում. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). p. 141.

Թօփճեան, Յ. (1929) Տքթ. Էմիլ Լուտվիկի «Մարդու Որդին». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). pp. 29-30.

Թօփճեան, Յ. (1929) Տոքթ. Է. Լուտվիկի «Մարդու Որդին». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 123-125.

Լ

Լամարթին, (1929) Մանկութեան Յիշատակներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). p. 141.

Խ

Խմբագրական, (1929) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1).

Խմբագրական, (1929) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1).

Խմբագրական, (1929) Երկու խօսք Ամանորրի և Ծնունդի առթիվ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). p. 1.

Խմբագրական, (1929) Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ բարեկարգութեան վերաբերեալ խնդիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). pp. 7-11.

Խմբագրական, (1929) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). p. 32.

Խմբագրական, (1929) Բաժանորդագրութեան պայմաններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1).

Խմբագրական, (1929) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3).

Խմբագրական, (1929) Բաժանորդագրութեան պայմաններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3).

Խմբագրական, (1929) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3).

Խմբագրական, (1929) Աւետարանի ծառայութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 36-38.

Խմբագրական, (1929) Կրօնք եւ գիտութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 39-42.

Խմբագրական, (1929) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ բարեկարգութեան վերաբերեալ խնդիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 43-54.

Խմբագրական, (1929) Ատաղձագործ աշակերտը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). p. 62.

Խմբագրական, (1929) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 80-96.

Խմբագրական, (1929) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ բարեկարգութեան վերաբերեալ խնդիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 99-102.

Խմբագրական, (1929) Ս. Պապին Աշխարհական իշխանութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 103-104.

Խմբագրական, (1929) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 126-128.

Խմբագրական, (1929) Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կազմակերպութիւնը Սիւրիոյ մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 132-133.

Խմբագրական, (1929) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4).

Խմբագրական, (1929) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4).

Խմբագրական, (1929) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5).

Խմբագրական, (1929) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5).

Խմբագրական, (1929) Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ բարեկարգութեան վերաբերեալ խնդիրները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 129-131.

Խմբագրական, (1929) Սիոն եւ Հ. Վ. Հացունի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 133-135.

Խմբագրական, (1929) Խաչը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). p. 146.

Խմբագրական, (1929) Զատիկը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). p. 151.

Խմբագրական, (1929) Հայ Կին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). p. 158.

Խմբագրական, (1929) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 159-160.

Խմբագրական, (1929) Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ բարեկարգութեան վերաբերեալ խնդիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 161-163.

Խմբագրական, (1929) Եկեղեցւոյ հեղինակութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 164-165.

Խմբագրական, (1929) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 190-192.

Խմբագրական, (1929) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6).

Խմբագրական, (1929) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6).

Խմբագրական, (1929) Հայաստանեայց եկեղեցւոյ բարեկարգութեան վերաբերեալ խնդիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 193-196.

Խմբագրական, (1929) Հակասութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 197-200.

Խմբագրական, (1929) Սուրբ Գիրքի ուսուցումը եւ կրօնական դաստիարակութիւնը Հայց. Եկեղեցւոյ մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 218-221.

Խմբագրական, (1929) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 223-224.

Խմբագրական, (1929) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7).

Խմբագրական, (1929) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7).

Խմբագրական, (1929) Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ բարեկարգութեան վերաբերեալ խնդիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 225-230.

Խմբագրական, (1929) Քրիստոնէական նախնական կեանքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 245-249.

Խմբագրական, (1929) Քայլերու վարձքը. -Սկիտէի ժողովը. -Պամբոյի արցունքը.-Իմաստուն վճիռ մը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 238-240.

Խմբագրական, (1929) «Յիսուս Նազովրեցի». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 262-266.

Խմբագրական, (1929) Շրջաբերական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ բոլոր թեմակալ առաջնորդներին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 275.

Խմբագրական, (1929) Պաղեստինի դէպքերը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 279-280.

Խմբագրական, (1929) Դուրեան Յոբելեան. Յայտագիր Յոբելինական հանդէսներու. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 288.

Խմբագրական, (1929) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 281-287.

Խմբագրական, (1929) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9).

Խմբագրական, (1929) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9).

Խմբագրական, (1929) Շնորհակալութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 289-290.

Խմբագրական, (1929) Քահանայութեան փառաւորումը (Դուրեան Յոբելեանի առթիւ). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 291-294.

Խմբագրական, (1929) Յոբելինական հանդէսներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 295-305.

Խմբագրական, (1929) Ուղերձներ (անձամբ եղած). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 305-318.

Խմբագրական, (1929) Հեռագիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 319-325.

Խմբագրական, (1929) Ամեն. Ս. Յոբելեարին պատասխանն ու պատգամը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 329-333.

Խմբագրական, (1929) Տեղեկագիր Յոբելեանի Կեդրոնական Յանձնաժողովին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 326-329.

Խմբագրական, (1929) Ուղերձներ(գրով եղած). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 334-400.

Խմբագրական, (1929) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 404-408.

Խմբագրական, (1929) Յոբելեանի առթիվ մասնաւոր հրատարակութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). p. 402.

Խմբագրական, (1929) Շնորհաւորական հեռագիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). p. 402.

Խմբագրական, (1929) Շրջաբերական բոլոր թեմակալ առաջնորդներին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). p. 403.

Խմբագրական, (1929) Շրջաբերական. Պաշտօնական յայտարարութիւն Ս. Երուսաղէմի Վանուց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). pp. 409-412.

Խմբագրական, (1929) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12).

Խմբագրական, (1929) Սիօնի յոբելինական թիւին բովանդակութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12).

Խմբագրական, (1929) Ցանկ նիւթոց 1929 տարւոյ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12).

Մ

Մամուր Ֆաթիմի, Գր. (1929) Խաչակրութեան իրական պատճառները եւ Սաղիմահայ պատրիարքի մը օգտակարութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 259-262.

Մկրտիչ Եպս., Աղաւնունի (1929) Քոզիբայի վանքը եւ անոր հայ միաբանները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 55-58.

Մկրտիչ Եպս., Աղաւնունի (1929) Գողգոթայի Մեծ Եկեղեցին կամ Մատուռը, Դ. դարուն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 110-113.

Մկրտիչ Եպս., Աղաւնունի (1929) Գողգոթայի մեծ եկեղեցին կամ մատուռը, 614-1009. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 143-146.

Մուրատ, Ֆրէտէրիք Յ. (1929) Ս. Եփրեմի Ասորւոյ. Վեշտասան Ասացուածք Վասն Նիկոմիդեայ Քաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (1). p. 31.

Մուրատ, Ֆրէտէրիք Յ. (1929) Պարապմունք ի Ս. Գիրս Նոր Կտակարանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 68-72.

Մուրատ, Ֆրէտէրիք Յ. (1929) Պարապմունք ի Ս. Գիրս Նոր Կտակարանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 166-169.

Մուրատ, Ֆրէտէրիք Յ. (1929) Ս. Եփրեմի Ասորւոյ Վեշտասան Ասացուածք Վասն Նիկոմիդեայ Քաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 184-190.

Մուրատ, Ֆրէտէրիք Յ. (1929) Ս. Եփրեմի Ասորւոյ Վեշտասան Ասացուածք Վասն Նիկոմիդեայ Քաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (7). pp. 222-223.

Մուրատ, Ֆրէտէրիք Յ. (1929) Ս. Եփրեմի Ասորւոյ Վեշտասան Ասացուածք Վասն Նիկոմիդեայ Քաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 276-279.

Մուրատ, Ֆրէտէրիք Յ. (1929) Ս. Եփրեմի Ասորւոյ Վեշտասան Ասացուածք Վասն Նիկոմիդեայ Քաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (2-3). pp. 78-79.

Ն

Նանսէն, Ֆ. (1929) L'Armenie et le Proche Օrient. Հայ Ազգին մարդաբանութիւնը եւ ծագումը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (5). pp. 156-158.

Ներսօեան, Տիրան աբղ. (1929) Անգիր ասացուածներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). pp. 255-257.

Պ

Պօղարեան, Նորայր Աբղ. (1929) Նեռն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). p. 107.

Պօղարեան, Նորայր Աբղ. (1929) Չարին Յաղթելու Պայմանը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 237.

Ս

Սահակ Բ. Կթղ. Կիլիկիոյ, (1929) Խօսք Հայրական. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (4). pp. 97-98.

Փ

Փաւստոս, (1929) Քանդակներ անապատական կեանքէ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (8-9). p. 238.

Ք

Ք., (1929) Դուրեան Յոբելեանը Պէրպէրեան Վարժարանի մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (10-12). p. 401.

Օ

Օշական, Յ. (1929) Յովհաննէս պատմաբան, Թ. դար. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, Գ (6). pp. 178-181.

This list was generated on Thu May 13 13:58:53 2021 AMT.