Սիոն: Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան

Items where Year is 1950

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: X | Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Թ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Հ | Մ | Ն | Ո | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ
Number of items: 146.

X

X., (1950) Անմահութեան նշանակութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 180-182.

X., (1950) Անմահութեան նշանակութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). pp. 223-226.

X., (1950) Անմահութեան նշանակութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). pp. 254-257.

Ա

Աբրահամեան, Ա. (1950) Երուսաղէմի յունատառ-հայերէն ծածկագրի վերծանութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 15-17.

Աբրահամեան, Ա. (1950) Երուսաղեմի յունատառ-հայերէն ծածկագրի վերծանութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 51-53.

Աղաւնի, (1950) Մայրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). pp. 257-259.

Աճառեան, Հ. (1950) Հայերէնի բարբառները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 64-66.

Աճառեան, Հ. (1950) Հայերէնի բարբառները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 126-129.

Աճառեան, Հ. (1950) Հայաստանի այլ բնիկների եւ Կովկասեանների ազդեցութիւնը հայերէնի վրայ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). pp. 158-163.

Աճառեան, Հ. (1950) Հայաստանի այլ բնիկների եւ Կովկասեանների ազդեցութիւնը հայերէնի վրայ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 205-208.

Աճառեան, Հ. (1950) Հնդեւրոպական նախաշրջան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). pp. 241-242.

Անասեան, Հ. Ս. (1950) Գրական նմոյշներ Գրիգոր Շղթայակրից. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 299-307.

Արտաւազդ Արքեպիսկոպոս, (1950) Կիլիկեան ամրոցներ-Հռոմկլայի դղեակ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 18-20.

Արտաւազդ Արքեպիսկոպոս, (1950) Կիլիկեան ամրոցներ - Հռոմկլայի դղեակ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). pp. 146-150.

Բ

Բորեան, Գուրգէն (1950) Այս քարերը անխօս... Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). p. 112.

Գ

Գ. Ս. Գ., (1950) Գրիգոր Շղթայակիր Պատրիարքի շինարարական գործը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 326-331.

Գաբիկեան, Գեղամ Սրկ. (1950) Շղթայակրի Պատրիարքութեան նախընթացը եւ Ամրտոլի Դպրեվանքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 313-324.

Գալուստեան, Գր․ Սրկ. Հ․ (1950) Տէրունական աղօթքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 9-11.

Գալուստեան, Գր․ Սրկ. Հ․ (1950) Տէրունական աղօթքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). pp. 82-84.

Գալուստեան, Գր․ Սրկ. Հ․ (1950) Տերունական աղօթքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 107-110.

Գալուստեան, Գր․ Սրկ. Հ․ (1950) Տէրունական աղօթքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). pp. 136-139.

Գալուստեան, Գր․ Սրկ. Հ․ (1950) Տէրունական աղօթքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 172-176.

Գալուստեան, Գր․ Սրկ. Հ․ (1950) Տէրունական աղօթքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). pp. 216-220.

Գալուստեան, Գր․ Սրկ. Հ․ (1950) Տէրունական աղօթքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). pp. 247-251.

Գարեգին Աբեղայ, (1950) Ամովս. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). 116- 118.

Գարեգին Աբեղայ, (1950) Ամովս. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). pp. 139-142.

Գարեգին Աբեղայ, (1950) Ովսէ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 177-179.

Գարեգին Աբեղայ, (1950) Ովսէ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). pp. 220-223.

Գարեգին Աբեղայ, (1950) Ովսէ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). pp. 251-253.

Գարեգին Աբեղայ, (1950) «Հոգիներուն համար». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). p. 274.

Գրաշի, Աշոտ (1950) Կայ մի կապոյտ ճանապարհ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). p. 13.

Ե

Ե., (1950) Կրօնի ծագման մասին. Փոխակերպականներու տեսութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 6-9.

Ե., (1950) Կրօնի ծագման մասին. Փոխակերպականներու տեսութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 40-43.

Ե., (1950) Կրօնի ծագման մասին. Փոխակերպականներու տեսութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). pp. 78-81.

Ե., (1950) «Անարձագանգ քայլեր». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 202-203.

Ե., (1950) «Կեանք ու երազ». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). p. 204.

Ե. , (1950) Կրօնի ծագման մասին. Փոխակերպականներու տեսութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 104-107.

Ե. , (1950) Արժէքների կշիռը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 169-172.

Ե. Ե. Դ., (1950) Շիրակացիին երազը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). pp. 260-262.

Ե. Վ. Տ., (1950) Ս. Մեսրոպ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 189-193.

Ե. Վ. Տ., (1950) Ս. Մեսրոպ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). pp. 233-236.

Ե. Վ. Տ., (1950) Անզուգական Զոյգը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 283-287.

Ե. Վ. Տ., (1950) Ս. Մեսրոպ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 324-326.

Եղիշէ Վարդապետ, (1950) Հաշուեկշիռ նպաստից. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 33-36.

Եղիշէ Վարդապետ, (1950) Ակամայ անդրադարձութիւնք Տ. Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Աղաճանեան Կարտինալին իր Հովուական Թուղթերուն առիթով. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). pp. 336-354.

Եղիշէ Վարդապետ, (1950) Մարտիրոս Ալթունեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). pp. 355-360.

Եղիվարդ, (1950) Շղթաներու լեզուն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 292-296.

Զ

Զղջանեան, Եղիա Սրկ. (1950) Նշմարներ զոհը կամ ընծան մատնանշող զանազան բառերու մասին Հին Կտակարանի մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 113-115.

Զղջանեան, Եղիա Սրկ. (1950) Ս. Երկրի հայերը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). pp. 370-374.

Թ

Թէքէեան, Վահան (1950) Վարդանանց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). p. 49.

Թէքէեան, Վահան (1950) Անտունի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). p. 50.

Թէքէեան, Վահան (1950) Ահաւասիկ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). p. 85.

Թէքէեան, Վահան (1950) Հավատացեալ... Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). p. 86.

Ի

Իշխան, Մ. (1950) Որպեսզի դուն մնաս միշտ վառ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). p. 185.

Իշխան, Մ. (1950) Քանի որ վառ ես, երա՛զ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). p. 183.

Իշխան, Մ. (1950) Անձրեւին երգը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). p. 184.

Լ

Լօրելլի, Ս. (1950) Նորայրեան նամականի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 58-61.

Լօրելլի, Ս. (1950) Նորայրեան նամականի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). pp. 90-92.

Խ

Խմբագրական, (1950) Ամանոր եւ Ծնունդ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 1-5.

Խմբագրական, (1950) Ցաւակցական նամակ մը Քէնթըրպըրիի Արքեպիսկոպոսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). p. 26.

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 27-32.

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1).

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1).

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2).

Խմբագրական, (1950) Հ. Բ. Ը. Միութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 37-39.

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 67-68.

Խմբագրական, (1950) Հանգիստ Բարձր. Տ. Կարապետ Արքեպս. Թումանեանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). p. 68.

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2).

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3).

Խմբագրական, (1950) Մեր մեծ բարերարներուն- Վսեմ Գալուստ Կիւլպէնկեանը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). pp. 70-73.

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). pp. 98-99.

Խմբագրական, (1950) Հանգիստ Տ. Յովհաննէս Վրդ. Էթմէքճեանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). p. 100.

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3).

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4).

Խմբագրական, (1950) Մեր մեծ բարերարներուն (Պատրիկ Կիւլպէնկեան). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 101-102.

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 129-132.

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4).

Խմբագրական, (1950) Մելգոնեանք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 102-103.

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5).

Խմբագրական, (1950) Երախտագիտութեան տուրք՝ հայ ժողովուրդին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). pp. 133-135.

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). p. 164.

Խմբագրական, (1950) Զեկոյց Հ. Բ. Ը. Միութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5).

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5).

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7).

Խմբագրական, (1950) Պաղեստինի աղէտին հետեւանքները եւ Ս. Աստուածածին ու Ս.Փրկիչ եկեղեցիները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 165-168.

Խմբագրական, (1950) Զգեստեղէնի նուիրատուութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). p. 209.

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 209-211.

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7).

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8).

Խմբագրական, (1950) Կրթական տարին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). pp. 213-215.

Խմբագրական, (1950) Տեղեկագիր Ս. Թարգմանչաց վարժարանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). pp. 243-244.

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). p. 244.

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8).

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9).

Խմբագրական, (1950) Մեր Խաչը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). pp. 245-246.

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). pp. 275-276.

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9).

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11).

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 331-332.

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11).

Խմբագրական, (1950) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12).

Խմբագրական, (1950) Նկարազարդումը հայոց Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցիին ի Սուրբ Հարութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). pp. 333-335.

Խմբագրական, (1950) Երանաշնորհ Տ. Կիւրեղ Բ. Ս. Պատրիարք Հօր տարելիցի հոգեհանգիստը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). p. 375.

Խմբագրական, (1950) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). pp. 376-378.

Խմբագրական, (1950) Յայտարարութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12).

Խմբագրական, (1950) Շղթայակիրը (1749-1949). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 277-282.

Խմբագրական, (1950) Հանգիստ Տ. Մատթէոս Ս. Արքեպս. Ինճէեանի 1877-1950. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). p. 212.

Խմբագրական, (1950) Ցանկ նիւթոց 1950 տարւոյ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). pp. 379-380.

Ծ

Ծովական, Ն. Վ. (1950) Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 23-26.

Ծովական, Ն. Վ. (1950) Գլաձոր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). pp. 93-95.

Ծովական, Ն. Վ. (1950) Քարոզ խաչի չորրորդ աւուրն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 118-119.

Ծովական, Ն. Վ. (1950) Յովհանավանք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 120-122.

Ծովական, Ն. Վ. (1950) Քարոզ Համբարձմանն Տեառն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). pp. 144-146.

Ծովական, Ն. Վ. (1950) Ս. Էջմիածին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). pp. 155-158.

Ծովական, Ն. Վ. (1950) Քարոզ յարութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 186-188.

Ծովական, Ն. Վ. (1950) Տաթեւ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 197-202.

Ծովական, Նորայր Վրդ. (1950) Վսեմ. Տիար Գալուստ Կիւլպէնկեանի թանկագին մէկ նուէրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). pp. 228-233.

Հ

Հայկազուն Վարդապետ, (1950) Խաչ Շղթայակրի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). p. 297.

Մ

Մանուկեան, Մ. (1950) Մահէն կեանքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). p. 14.

Մանուկեան, Մ. (1950) Մահուան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). p. 14.

Մանուկեան, Մ. (1950) Ես ալիք մը... Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). p. 111.

Մանուկեան, Մ. (1950) Քառեակներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). p. 143.

Մանուկեան, Մ. (1950) Հոգիս օրորեմ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). p. 143.

Մանուկեան, Մ. (1950) Կ՚ երթամ ահա ես. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). p. 227.

Մանուկեան, Մ. (1950) Ամէն անգամ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). p. 227.

Մանուկեան, Մ. (1950) Կտակ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). p. 361.

Մուշեան, Յ. Վրդ. (1950) Շղթայակիր՝ Արթուն Պահակը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). 310 -312.

Մուշեան, Յ. Վրդ. (1950) Անմահ թուականը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). pp. 367-370.

Մուշենց, Գ. (1950) Ո՜վ նըմաններ իրարու... Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). p. 298.

Ն

Նորայր Վարդապետ, (1950) Գրիգոր Շղթայակիր՝ Պատրիարք Երուսաղէմի (1715-1749). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 288-291.

Ո

Ուղուրլեան, Oննիկ (1950) Վերլուծում երաժշտական զանազան սեռերու. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). pp. 96-98.

Պ

Պալտի , Հայր Տ. (1950) Ս. Յարութեան ներկայ տաճարը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (8). pp. 236-241.

Պալտի , Հայր Տ. (1950) Ս. Յարութեան ներկայ տաճարը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). pp. 262-267.

Պէրպէրեան, Հայկ (1950) Բնագրական քանի մը սրբագրութիւններ Մատթէոս Ուռհայեցիի ժամանակագրութեան մէջ եւ Չմշկիկի կողմէ Աշոտ Ողորմածի ուղղուած նամակին վերջաբանը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 54-57.

Պէրպէրեան, Հայկ (1950) Բնագրական քանի մը սրբագրութիւններ Մատթէոս Ուռհայեցիի ժամանակագրութեան մէջ եւ Չմշկիկի կողմէ Աշոտ Ողորմածի ուղղուած նամակին վերջաբանը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). pp. 87-89.

Ջ

Ջահակիր, (1950) Հայ Եկեղեցին անառիկ բերդ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 11-12.

Ս

Սահակեան, Շաւարշ Վրդ. (1950) Դիրք եւ յարաբերութիւնք Հայ Եկեղեցւոյ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (9). pp. 267-273.

Սարաֆեան, Գր. Ա. (1950) Հոգեւոր կեանքը եւ անոր զարգացման ազդակները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 44-48.

Սարաֆեան, Գր. Ա. (1950) Աստուածաշունչի հայերէն թարգմանութիօւնը եւ անոր ազդեցութիւնը հայ հաւատքի վրայ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (6-7). pp. 193-197.

Վ

Վրթանէսեան, Պարգեւ Վրդ. (1950) Սուրբ Յարութեան Տաճարին մէջ Հայոց Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ Եկեղեցին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (12). pp. 362-366.

Վրթանէսեան, Պարգեւ Վրդ. (1950) Գրիգոր Պատրիարք Շղթայակիր. իր մահուան 200 ամեակին առիթով 1749-1949. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (10-11). pp. 307-310.

Տ

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1950) Ֆրանսական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (1). pp. 21-23.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1950) Կիւլպէնկեան Մատենադարան (Երէկ եւ այսօր). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (3). pp. 74-77.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1950) Ֆրանսական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (4). pp. 122-125.

Տէր Յովհաննէսեան, Պարգեւ (1950) Ֆրանսական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (5). pp. 150-155.

Տէր Յովհաննիսեան, Պարգեւ (1950) Ֆրանսական քննադատութեան երեք սիւները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԻԴ (2). pp. 62-64.

This list was generated on Thu May 13 11:13:17 2021 AMT.