Սիոն: Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան

Items where Year is 1967

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: J | Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Թ | Խ | Ծ | Հ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Ս | Տ | Ք
Number of items: 100.

J

Jolivet, Regis (1967) Քրիստոնէութիւն եւ հելլենիզմ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 114-122.

Jolivet, Regis (1967) Քրիստոնէութիւն եւ հելլենիզմ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 213-220.

Ա

Ա. Գ., (1967) Քառասուն տարի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 4-7.

Ա. Գ., (1967) Տարեփակ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 481-484.

Աճէմեան, Շահէ Վրդ. (1967) Մեր Ժառանգաւորները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 385-388.

Անդրէասեան, Կարապետ Ա. քհն. (1967) Տեղեկագիր Նոր ժառանգաւորնեերու եւ միաբաններու մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 389-391.

Բ

Բապուճեան, Ներսեհ վրդ. (1967) Եօթանասնից թարգմանութեան ներշնչականութեան հարցը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 13-17.

Գ

Գաբիկեան, Կիւրեղ Ծ. Վրդ. (1967) Տարեկան տեղեկագիր Սրբոց Թարգմանչաց Երկրորդական վարժարանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 367-374.

Գաբիկեան, Կիւրեղ Ծ. Վրդ. (1967) Տեղեկագիր Հարաւային Ամերիկայի Նուիրակութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 363-366.

Գալայճեան, Արայ (1967) Պետրոս Դուրեան. Փորձ մը բնագրային վերականգնումի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 396-419.

Գալայճեան, Արայ (1967) Պետրոս Դուրեան. Փորձ մը բնագրային վերականգնումի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 488-513.

Գալայճեան, Արայ (1967) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 52-61.

Գալայճեան, Արայ (1967) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 156-170.

Գալայճեան, Արայ (1967) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 253-264.

Գալայճեան, Արայ (1967) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 331-343.

Գալայճեան, Արայ (1967) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 446-458.

Գալայճեան, Արայ (1967) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 557-568.

Գէորգեան, Գառնիկ (1967) Թանզիմաթն ու Չնքուշցիները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 324-327.

Ե

Ե., (1967) Վերաբացուող վէրքեր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 97-105.

Ե., (1967) Երուսաղէմը երէկ եւ այսօր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 289-294.

Երեմեան, Արամ (1967) Մի անհայտ տաղաբան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 62-69.

Երեմեան, Արամ (1967) ԺԶ. Դարի մի խաչքար. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 153-155.

Երեմեան, Արամ (1967) ԺԵ. դարի մի ձեռագիր Աւետարան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 328-330.

Երեմեան, Արամ (1967) Էջեր Նոր-Ջուղայի անգիր բանահիւսութիւնից. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 433-435.

Զ

Զաւէն Եպիսկոպոս, (1967) Անձնազոհութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 8-10.

Թ

Թէոդիկ, (1967) Գողգոթա թրքահայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 21-34.

Թէոդիկ, (1967) Գողգոթա թրքահայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 130-145.

Թէոդիկ, (1967) Գողգոթա թրքահայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 226-234.

Թէոդիկ, (1967) Գողգոթա թրքահայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 301-309.

Թէոդիկ, (1967) Գողգոթա թրքահայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 514-523.

Թօփճեան, Բաբգէն Վրդ. (1967) Մեծ գիւտը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 11-12.

Թօփճեան, Բաբգէն Վրդ. (1967) Աղօթքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 107-110.

Թօփճեան, Բաբգէն Վրդ. (1967) Բարկութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 208-209.

Թօփճեան, Բաբգէն Վրդ. (1967) Քրիստոսի անծանօթ խօսքերը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 392-395.

Թօփճեան, Բաբգէն Վրդ. (1967) Հալածանքը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 485-487.

Խ

Խմբագրական, (1967) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). p. 96.

Խմբագրական, (1967) Ամեն. Ս. Պատրիարք Հօր Ծննդեան պատգամը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 1-3.

Խմբագրական, (1967) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 92-94.

Խմբագրական, (1967) Հեռագիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 90-92.

Խմբագրական, (1967) Շնորհաւորական գիրեր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 86-89.

Խմբագրական, (1967) Հաղորդագրութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). p. 106.

Խմբագրական, (1967) «Արարատ» օրաթերթի յօդուածին առթիւ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). p. 186.

Խմբագրական, (1967) Զեկոյց Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 187-188.

Խմբագրական, (1967) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 189-190.

Խմբագրական, (1967) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). p. 192.

Խմբագրական, (1967) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). p. 288.

Խմբագրական, (1967) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 285-287.

Խմբագրական, (1967) Զեկոյց Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 282-284.

Խմբագրական, (1967) Ճշդում բրօֆ. Խաչիկեանի հեռագրին առթիւ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 193-202.

Խմբագրական, (1967) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). p. 384.

Խմբագրական, (1967) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 382-383.

Խմբագրական, (1967) Տարեկան հանդիսութիւնք Ս. Թարգմանչաց Երկրորդական Վարժարանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 380-381.

Խմբագրական, (1967) Զեկոյց Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). p. 295.

Խմբագրական, (1967) Հ. Բ. Ը. Միութեան Վսեմ. Նախագահին այցելութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). p. 296.

Խմբագրական, (1967) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). p. 480.

Խմբագրական, (1967) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 477-479.

Խմբագրական, (1967) Հ.Բ.Ը. Միութիւն Հրաւիրագիր Ընդհանուր Ժողովի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). p. 476.

Խմբագրական, (1967) «Սիոն»-ի խմբագրութիւն ու Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալութեամբ ստացած են հետեւեալ հրատարակութիւնները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 577-584.

Խմբագրական, (1967) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). p. 576.

Խմբագրական, (1967) Սրբոյ Յակոբեանց տպարանէն լոյս տեսած գիրքեր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 571-572.

Խմբագրական, (1967) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). p. 569.

Խմբագրական, (1967) Ցանկ նիւթերու 1967 տարեշրջանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 573-575.

Խմբագրական, (1967) 1967-ի «Սիոն» կը նուիրեն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 95-96.

Խմբագրական, (1967) 1967-ի «Սիոն» կը նուիրեն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). p. 191.

Ծ

Ծովական, Ն. Եպս. (1967) Վերլուծութիւն Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ եւ որ ի նմա Յաւրինեալ Կարգաց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 70-75.

Ծովական, Ն. Եպս. (1967) Սանահինի առաջնորդները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 221-225.

Ծովական, Ն. Եպս. (1967) Գրիգոր Վկայասէր եւ թարգմանութիւնք վարուց սրբոյ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 430-432.

Ծովական, Ն. Եպս. (1967) Ստեփանոս Երկայն (1295-1327). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 247-249.

Ծովական, Ն. Եպս. (1967) Ղազար Ղրիմեցի (1419-1437). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 544-546.

Ծովական, Ն. Եպս. (1967) Յիշատակարան Ներսէս Եպիսկոպոսի (1946). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 125-129.

Հ

Հայրիկ Արքեպիսկոպոս, (1967) Բարեպաշտական նուէրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). p. 570.

Մ

Մանուկեան, Մ. (1967) Երազին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). p. 124.

Մանուկեան, Մ. (1967) Իմ սիրտը խաչուած է հիմա. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). p. 124.

Մարտիրոսեան, Նազարէթ Պ. (1967) Նշխարք Տարօնոյ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 524-533.

Մինասեան, Լ. Գ. (1967) Մի քանի տաղ Յովհաննէս Թլկուրանցուց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 436-445.

Մինասեան, Լ. Գ. (1967) Մի քանի տաղ Յովհաննէս Թլկուրանցուց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 547-556.

Յ

Յուհաննիսեան, Սարգիս դպիր (1967) Վիպագրութիւն Կոստանդնուպոլիս մայրաքաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 76-85.

Յուհաննիսեան, Սարգիս դպիր (1967) Վիպագրութիւն Կոստանդնուպոլիս մայրաքաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 171-182.

Յուհաննիսեան, Սարգիս դպիր (1967) Վիպագրութիւն Կոստանդնուպոլիս մայրաքաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 265-277.

Յուհաննիսեան, Սարգիս դպիր (1967) Վիպագրութիւն Կոստանդնուպոլիս մայրաքաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 344-356.

Յուհաննիսեան, Սարգիս դպիր (1967) Վիպագրութիւն Կոստանդնուպոլիս մայրաքաղաքին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 459-475.

Ն

Ներսէս Շնորհալի, (1967) «Յիսուս Որդի». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 18-20.

Շ

Շամլեան, Դանիէլ Վրդ. (1967) Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 203-207.

Ո

Ոսկերիչեան, Անահիտ (1967) Տեղեկագիր Հ.Բ.Ը. Միութեան Իւզպաշեան-Կիւլպէնկեան Վարժարանի-Ամման 1966-1967. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 375-377.

Ս

Սամուրեան, Ղեւոնդ աբղ. (1967) Տեղեկագիր Երուսաղէմի Կիւլպէնկեան Մատենադարանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 378-379.

Սանտալճեան, Յովսէփ վրդ. (1967) Հայացի հնախօսութիւն հեթանոսութեան ժամանակաց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 34-44.

Սանտալճեան, Յովսէփ վրդ. (1967) Հայացի հնախօսութիւն հեթանոսութեան ժամանակաց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 235-246.

Սանտալճեան, Յովսէփ վրդ. (1967) Հայացի հնախօսութիւն հեթանոսութեան ժամանակաց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 310-323.

Սանտալճեան, Յովսէփ վրդ. (1967) Հայացի հնախօսութիւն հեթանոսութեան ժամանակաց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (9-10). pp. 420-429.

Սանտալճեան, Յովսէփ վրդ. (1967) Հայացի հնախօսութիւն հեթանոսութեան ժամանակաց. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (11-12). pp. 534-543.

Սեմա, Ա. (1967) Հայրենաբաղձութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). p. 123.

Տ

Տիւլկէրեան, Վարդան քհնյ. (1967) Կուղե՞ս հոգեւորական Ըլլալ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 111-113.

Տիւլկէրեան, Վարդան քհնյ. (1967) Զղջում եւ խոստովանութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 210-212.

Տիւլկէրեան, Վարդան քհնյ. (1967) Սիրոյ խորհուրդը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 297-300.

Ք

Քիւրտեան, Յ. (1967) Փայտափորագրութեան արուեստը Հայոց մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (1-2). pp. 45-51.

Քիւրտեան, Յ. (1967) Փայտափորագրութեան արուեստը Հայոց մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 146-152.

Քիւրտեան, Յ. (1967) «Դուինի Դրամական շրջանառութիւնը դրմագիտութեան տուեալներով»։- «Յովասափ Սեբաստացի. բանաստեղծութիւններ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (3-4). pp. 183-185.

Քիւրտեան, Յ. (1967) Աղուանական արձանագրութիւնների վերածնութիւնը։- Աղուանից աշխարհի գրականութեան հարցերի շուրջը։- Հայոց գիրը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 278-281.

Քիւրտեան, Յ. (1967) Զաքարիա Հռետորի վկայութիւնները Հայաստանի եւ Աղուանքի մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (5-6). pp. 250-252.

Քիւրտեան, Յ. (1967) Բ. Լ. Չուգասըզեան. Խրատք նուշիրուանի։- Բաբգէն Առաքելեան. Քաղաքները եւ արհեստները Հայաստանում 9-13 դարերին։- Սերիկ Դաւթեան. Հայկական ժանեակ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԱ (7-8). pp. 357-362.

This list was generated on Thu May 13 11:03:16 2021 AMT.