Սիոն: Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան

Items where Year is 1969

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: W | Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Թ | Խ | Ծ | Կ | Մ | Ն | Շ | Ո | Պ | Ջ | Ս | Տ | Ք | Օ
Number of items: 116.

W

Wilde, Oscar (1969) Գեղօն Րիտինկի բանտին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 226-229.

Wilde, Oscar (1969) Գեղօն Րիտինկի բանտին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 337-340.

Wilde, Oscar (1969) Գեղօն Րիտինկի բանտին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 434-438.

Wilde, Oscar (1969) Գեղօն Րիտինկի բանտին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 554-558.

Ա

Ա. Գ., (1969) Տխուր Երևոյթ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 6-8.

Ա. Գ., (1969) Անտիպ թարգմանութիւններ Նահապետ Ռուսինեանի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 439-450.

Ա. Գ., (1969) Անտիպ թարգմանութիւններ Նահապետ Ռուսինեանի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 559-566.

Աթայեան, Ռ. (1969) Կոմիտաս. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 535-539.

Այվազեան, Արշէն վրդ․ (1969) Տեղեկագիր Ժառանգաւոր նոր սաներու մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 490-492.

Բ

Բամպուքճեան, Գ. (1969) Սարգիս Դպիր Յովհաննէսեան և իր անտիպ տապանագիրն ու նորայայտ «Քրիստոնէական»ը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 38-49.

Բամպուքճեան, Գ. (1969) Նիւթեր Սեբաստահայ պատմութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 230-231.

Բամպուքճեան, Գ. (1969) Նյութեր Սեբաստահայ պատմութեան համար. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 567-573.

Գ

Գաբիկեան, Կիւրեղ Ծ. Վրդ. (1969) Տարեկան տեղեկագիր Սրբոց Թարգմանչաց Երկրորդական Վարժարանի (1968-1969) Երուսաղէմ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 275-285.

Գալայճեան, Արայ (1969) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 64-79.

Գալայճեան, Արայ (1969) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 164-183.

Գալայճեան, Արայ (1969) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 245-262.

Գալայճեան, Արայ (1969) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան մատենադարանի հայերէն հնատիպ գրքերու (1512-1800). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 370-389.

Գալայճեան, Արայ (1969) Ցուցակ եւ յիշատակարաններ Երուսաղէմի Գ. Կիւլպէնկեան Մատենադարանի հայերէն հնատիպ գիրքերու (1512-1800). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 476-489.

Գալայճեան, Սահակ (1969) Տեղեկագիր Երուսաղէմի Կիւլպէնկեան Մատենադարանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). p. 289.

Գէոդակեան, Գէորգ (1969) Հայ երաժշտութեան Հոմերոսը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 531-533.

Ե

Ե., (1969) Հեթանոսաց Առաքեալը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 9-11.

Ե., (1969) «Ազատ Եկեղեց»ի ախտավարակ եւ աղիտաւոր շարժումին վերբռնկումը Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Եկեղեցականութեան մէջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 102-111.

Ե., (1969) Հեթանոսաց Առաքեալը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 114-118.

Ե., (1969) Հեթանոսաց Առաքեալը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 207-212.

Ե., (1969) Վերստին Յաւելուած. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 201-206.

Ե., (1969) Շնորհք Պատրիարքի «Ձեռագիրներու Գողութեան Գայթակղութիւնը» հավաքածոյին առիթով (Գրախօսական). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 301-307.

Ե., (1969) Հեթանոսաց Առաքեալը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 317-321.

Ե., (1969) Հեթանոսաց Առաքեալը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 409-413.

Ե., (1969) Հեթանոսաց Առաքեալը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 513-518.

Երեմեան, Արամ (1969) Էջեր Հայ աշուղական գրականութիւնից. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 232-234.

Երկաթ, Արսէն (1969) Ո՜վ քաղցր իմ որդեակ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). p. 37.

Զ

Զարեան, Նայիրի (1969) Կոմիտաս. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). p. 534.

Թ

Թումանեան, Յովհաննէս (1969) Թէպէտեւ բախտը մեզ շատ հարուածեց ...(Քերթուած). Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 550-551.

Թօփճեան, Բաբգէն Վրդ. (1969) Քրիստոսի զոհագործումը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 12-13.

Թօփճեան, Բաբգէն Վրդ. (1969) Քրիստոնէական սէր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 119-120.

Թօփճեան, Բաբգէն Վրդ. (1969) Քրիստոնեային արժանիքը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 416-417.

Թօփճեան, Բաբգէն Վրդ. (1969) Քրիստոսի Լուծը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 529-530.

Խ

Խմբագրական, (1969) Ս. Ծննդեան Շնորհաւորութիւն Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Վազգէն Ա. Վեհափառ Հայրապետի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). p. 1.

Խմբագրական, (1969) Հաղորդագրութիւն Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Դիւանէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). p. 2.

Խմբագրական, (1969) Ամեն. Ս. Պատրիարք Հօր Ծննդեան Պատգամը Բեթղեհէմի Սուրբ Այրէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1969) Ս. Ծննդեան շնորհաւորագրեր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 80-84.

Խմբագրական, (1969) Զեկոյց Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան-Հայկական ձեռնարկներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 89-90.

Խմբագրական, (1969) Ներսէս Պալիօզեան.- Տքթ. Վահան Գալպեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). p. 91.

Խմբագրական, (1969) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 92-95.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). p. 96.

Խմբագրական, (1969) «Սիոն»-ի խմբագրութիւնն ու Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալութեամբ ստացած են հետեւեալ հրատարակութիւնները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 97-100.

Խմբագրական, (1969) Զատկական շնորհաւորութիւն Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Վազգէն Ա. Վեհափառ Հայրապետի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). p. 101.

Խմբագրական, (1969) Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի Ընդհ. Քարտուղար Տքթ. Պլէյքի այցելութիւնը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 112-113.

Խմբագրական, (1969) Ազգային Կանոնադրութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 134-153.

Խմբագրական, (1969) Շնորհաւորական Գիրեր եւ Հեռագիրներ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 189-190.

Խմբագրական, (1969) Զեկոյց Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 191-192.

Խմբագրական, (1969) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 193-195.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). p. 196.

Խմբագրական, (1969) Յաւելուած «Սիոն»-ի խմբագրութիւն ու Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալութեամբ ստացած են հետեւեալ հրատարակութիւնները. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 197-200.

Խմբագրական, (1969) Տարեկան հանդիսութիւնք Ս. Թարգմանչաց Երկրորդական Վարժարանի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 290-291.

Խմբագրական, (1969) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 292-295.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակութիւն. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). p. 296.

Խմբագրական, (1969) Յաւելուած «Սիոն»-ի խմբագրութիւնն ու Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալութեամբ ստացած են հետեւեալ հրատարակութիւնները. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (5-6). pp. 297-300. ISSN 2

Խմբագրական, (1969) Հելէն եւ Էտուըրտ Մարտիկեան Թանգարան եւ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան գանձերու ցուցահանդէս. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 308-316.

Խմբագրական, (1969) Լոս - Անճելոսի Գալիֆորնիոյ Համալսարանի Փոխ Նախագահին յայտարարութիւնը՝ Հայկական Ամբիոնի պաշտօնապէս հաստատման մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 390-393.

Խմբագրական, (1969) Ս․ Յակոբի ներսէն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 396-397.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակութիւն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). p. 396.

Խմբագրական, (1969) Յաւելուած «Սիոն»-ի խմբագրութիւնն ու Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալութեամբ ստացած են հետեւեալ հրատարակութիւնները. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 397-400.

Խմբագրական, (1969) Կոնդակ Ն․ Ս․ Օ․ Տ․ Տ․ Վազգէն Վեհափառ Հայրապետի՝ Գալուստ Կիւլպէնկեանի ծննդեան հարիւր-ամեակին առիթով. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 401-403.

Խմբագրական, (1969) Պաշտօնական հաղորդագրութիւն Եպիսկոպոսաց ժողովի մասին. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 404-408.

Խմբագրական, (1969) Զեկոյց Հ. Բ. Ը. Միութեան - Հրաւիրագիր Ընդհանուր Ժողովի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). p. 493.

Խմբագրական, (1969) Ս․ Յակոբի ներսէն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 494-495.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակութիւն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). p. 496.

Խմբագրական, (1969) Յաւելուած «Սիոն»-ի խմբագրութիւնն ու Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալութեամբ ստացած են հետեւեալ հրատարակութիւնները. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 497-500.

Խմբագրական, (1969) Սխալ եւ Մերժելի. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (11-12). pp. 501-512.

Խմբագրական, (1969) Կոմիտասի ծննդեան հարիւրամեակ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). p. 589.

Խմբագրական, (1969) Ազգային Առաջնորդարան Ատրպատականի Հայոց Թեմին - Հաղորդագրութիւն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). p. 588.

Խմբագրական, (1969) Բարեպաշտական նուերներ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). p. 589.

Խմբագրական, (1969) Տ. Կարապետ Խաչակիր Աւագ Քհնյ. Անդրէասեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). p. 590.

Խմբագրական, (1969) Ս. Յակոբի ներսէն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 591-592.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակութիւն. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). p. 596.

Խմբագրական, (1969) «Սիոն»-ի խմբագրութիւնն ու Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալութեամբ ստացած են հետեւեալ հրատարակութիւնները. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 597-600.

Խմբագրական, (1969) Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն» ի 1866-1968. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 235-244.

Խմբագրական, (1969) Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն» ի 1866-1968. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 574-587.

Խմբագրական, (1969) Ցանկ նիւթերու 1969 տարեշրջանի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 593-595.

Խմբագրական, (1969) Հ. Բ. Ը. Միութեան 55-րդ ընդհանուր ժողովը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 85-88.

Ծ

Ծովական, Ն. Եպս. (1969) Ականց Անապատ կամ Ակներոյ վանք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 54-57.

Ծովական, Ն. Եպս. (1969) Գէորգ Սկեւռացիի գանձերը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 124-125.

Ծովական, Ն. Եպս. (1969) Մեծքար.- Քաղցրահայեաց Ս. Աստուածածնի Վանք. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 263-264.

Կ

Կարենց, Վահագն (1969) Կոմիտաս. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 540-541.

Մ

Մանուկեան, Մ. (1969) «Աստուա՞ծ» թէ «Աստղեր». Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 30-36.

Մանուկեան, Մ. (1969) Ցնծերգ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). p. 121.

Մարտիրոսեան, Նազարէթ Պ. (1969) Նշխարք Տարօնոյ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 14-29.

Մինասեան, Լ. Գ. (1969) Ցանկ Նոր Ջուղայի եւ այլ Տպարաններից լոյս տեսած գրքերի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 348-349.

Մինասեան, Լ. Գ. (1969) Ցուցակ Շիրազի Հայոց Եկեղեցիի ձեռագրերի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 451-457.

Մինասեան, Լ. Գ. (1969) «Պարսկաստանի հայերը». Նազար Յ. Գորոյեանց: Տպ. Մոդերն, 1968, 366 էջ. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). p. 274.

Ն

Ն. Ե., (1969) Հռութ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 335-336.

Ն. Ե., (1969) Յուդիթ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 414-415.

Ն. Ե., (1969) Աւետարան ըստ Յովհաննու. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 518-519.

Շ

Շիրազ, Յովհաննէս (1969) Հայոց երգի Աստուածը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 542-544.

Ո

Ոսկերիչեան, Անահիտ (1969) Տարեկան տեղեկագիր Հ.Բ.Ը. ՄԻութեան Իւզպաշեան - Կիւլպէնկեան Վարժարանի-Ամման. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 286-288.

Պ

Պալիօզեան, Աղան Աբղ. (1969) Համբարձում. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 213-214.

Պալիօզեան, Աղան Աբղ. (1969) Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն» ի 1866-1968. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 154-163.

Պալիօզեան, Աղան Աբղ. (1969) Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն» ի 1866-1968. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 358-369.

Պալիօզեան, Աղան Աբղ. (1969) Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն» ի 1866-1968. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 462-476.

Ջ

Ջրբաշեան, Եդուարդ (1969) Միաւորող ոգի. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 552-553.

Ս

Սահեան, Համօ (1969) Թոռան պատկառանքով. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 548-549.

Սանճեան, Աւետիս Գ․ (1969) ԺԵ-ԺԶ դարու կարևոր Տաղարան մը Լոս-Անճելոսի Գալիֆորնիոյ Համալսարանի գրադարանին մէջ. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 341-347.

Սեւակ, Պարոյր (1969) Կոմիտասն այսօր. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 545-547.

Տ

Տիւլկէրեան, Վարդան քհնյ. (1969) Ո՞վ պիտի թարգմանէ Նոր Կտակարանը. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (11-12). pp. 520-528.

Ք

Քիւրտեան, Յ. (1969) Նորագիւտ հայրեններու շարքեր. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 50-53.

Քիւրտեան, Յ. (1969) Ծանոթութիւններ Ապրակունեաց Վանքի մասին. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 122-123.

Քիւրտեան, Յ. (1969) Յակոբ Կաթողիկոս Ջուղայեցիի նորագիւտ խիստ կարեւոր վաւերաթուղթ մը. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 126-133.

Քիւրտեան, Յ. (1969) Աստուածաշունչ Մատեանը։ Գրեց Արտակ Արքեպիսկոպոս Մանուկեան։ Թղթակազմ, ութածալ, նկարազարդ․ 184 էջ։ Թեհրան, 1966։- Միջնադարեան Հայաստանի բառարանագրական յուշարձաններ։ Գրեց Հ. Մ. Ամալեան։ Լաթակազմ, փոքր ութածալ։ էջ 242։ Երեւան, 1966. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 458-461.

Քիւրտեան, Յ. (1969) Հայկական մանրանկարչութիւն։ Խմբագրութիւն եւ առաջաբան՝ Ռ․Գ․Դրամբեանի։ Ներածական եւ մանրանկարներու բացատրութիւն՝ Լ․Ա․ Դուռնովոյի։ Փոքր երկծալ, լաթակազմ, 75 գունաւոր եւ 4 անգոյն բոլորիջեան արտահանութիններով։ Ընդամէնը 235 էջ։ Հայաստան հրատարակչութիւն, Երևան, 1967։. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 350-357.

Քիւրտեան, Յ. (1969) Հայկական մանրանկարչութիւն։ Լաթակազմ, մեծածաուալ, էջ 78 եւ 84 թերթ՝ մէկ երեսին գունաւոր մանրանկարչական հարազատ արտահանութիւններով։ Ս. Ղազար, Վենետիկ, Մխիթարեան Տպարան, 1966, ձմեռ։ Գին՝80 տոլար։. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 265-273.

Քիւրտեան, Յ. (1969) The Council of Chalcedon and the Armenian Church.Գրեց Գարեգին Եպս. Սարգիսեան: Ութածալ. լաթակազմ. էջ 264: Լոնտոն,1965:. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (1-2). pp. 58-63.

Քիւրտեան, Յ. (1969) The last years of the Georgian Monarchy 1658-1832. By David Marshall Lang. Columbia University Press. New York,1957: Ութածալ, լաթակազմ, էջք 334. նկար եւ աշխարհացոյց տախտակ։- An Annotated List of Armenian New Testament Manuscripts. By Rev. Errol F. Rhodes Ph.D. Rikkyo University, Ikebukro, Tokyo, Japan, 1959.Փոքր ութածալ,լաթակազմ, էջք 192. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (3-4). pp. 184-188.

Օ

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպս. (1969) Տեղիք Աստուածաբանութեան. Սիոն. Հայ ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական, ԽԳ (5-6). pp. 215-225.

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպս. (1969) Տեղիք Աստուածաբանութեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (7-8). pp. 322-334.

Օրմանեան, Մաղաքիա Պատրիարք (1969) Տեղիք Աստուածաբանութեան. Սիոն. Կրօնական, գրական, բանասիրական պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, ԽԳ (9-10). pp. 418-433.

This list was generated on Thu May 13 11:03:27 2021 AMT.